Tallinna konverentsid spam uudiskiri

Received: from newsletter.tallinnakonverentsid.ee (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by newsletter.tallinnakonverentsid.ee

Hetkel ei hakka vaatama, kas selle taga oleva firmal on endiselt maksuvõlg, kasutage ise otsingut ja veenduge selles.

——– Original Message ——–

Subject: Teieni jõuab detsembrikuu uudiskiri! Vaadake eripakkumisi ja uusi tooteid!
Date: Thu, 2 Dec 2010 14:58:18 +0200
From: Tallinna Konverentsid <info@tallinnakonverentsid.ee>
Reply-To: Tallinna Konverentsid <info@tallinnakonverentsid.ee>
To:

Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, vajutage .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/email/kuukiri-0112-“>siia.

Uudiskiri on saadetud aadressile:

ERIPAKKUMISED!
SEMINAR: Luubi all – majandusaasta aruanne 2010

14. detsembert, Dorpat, Tartu

Seminarile on oodatud ettevõtete juhid, finantsjuhid ja raamatupidajad.

Anname ülevaate ja praktilised juhtnöörid 2010. aasta majandusaasta aruande koostamiseks. Käsitlusele tulevad muuhulgas muudatused raamatupidamisseaduses ja euro tulekuga seonduv. Lisaks räägime ka esimese elektroonilise esitamise aasta kogemusest – mis tekitas enim küsimusi, millised olid põhilised vead ning millised on plaanitavad täiendused ja muudatused tulevikus.

ERIPAKKUMINE! Seminaril osalemistasu on a΄1 590 kr + km.

Täpsem ülevaade päevakavast .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=390&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=390&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerumine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=390&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

______________________________

KOOLITUS: Uus liiklusseadus- mis muutub alates 1. jaanuar 2011 ?

16. detsember, Clarion Hotel Euroopa

Osalema on oodatud kõik ettevõtete ning asutuste transpordi eest vastutajad, juhid, juristid, spetsialistid ning kõik teedel ja tänavatel liiklejad.

Koolitusel võetakse vaatluse alla uus liiklusseadus, mis võeti Riigikogu poolt vastu käesoleva aasta 17. juunil ning mis hakkab kehtima juba 1. jaanuarist 2011.

ERIPAKKUMINE! Kuni 14. detsembrini kehtib soodushind! Osalemistasu a’ 990 kr + km. Tavahind a´ 2 190 kr + km.

Täpsem ülevaade päevakavast .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=398&pg=3&page=67&action=show_details&”>siinja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=398&pg=4&page=67&action=show_details&”>siin. Koolitusele registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=398&pg=5&page=67&action=show_details&”>siin.
______________________________
SEMINAR: Luubi all – majandusaasta aruanne 2010

16. detsember, Clarion Hotel Euroopa

Osalema on oodatud kõik raamatupidajad, finantsjuhid ja ettevõtete juhid.

Seminaril võetakse vaatluse alla kuidas koostada raamatupidamise aastaaruannet 2010. Selle aasta üheks olulisemaks muudatuseks on euro tulek. Seminaril räägitakse muuhulgas kuidas euro tulek mõjutab aastaaruande koostamist. Veel räägitakse aruande elektroonilisest esitamisest, kuidas läks esimene aasta, millised olid 2009. aastaaruande esitamisel kitsaskohad ning mis on muutumas sel aastal.

ERIPAKKUMINE!Kuni 14. detsembrini kehtib soodushind! Osalemistasu a’ 1 590  kr + km. Tavahind a´ 2 190 kr + km.

Täpsem ülevaade päevakavast .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=397&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=397&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Koolitusele registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=397&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

UUED!
KOOLITUS: Kuidas „töötab” uus töölepinguseadus?

18. Jaanuar 2011, Clarion Hotel Euroopa

Koolitusel keskendutakse AINULT neile teemadele, mis uuest seadusest on kõige enam küsimusi ja probleeme tekitanud. Samuti analüüsitakse viimase aja töövaidluskomisjonide praktikat ja vastatakse tekkinud küsimustele.

Koolitusel esineb suurte kogemustega lektor ja praktik Thea Rohtla, Labour Consulting OÜ tegevdirektor ja jurist.

Koolituse osalemistasu on a’ 1 990 kr + km.

Täpsem ülevaade päevakvast .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=400&pg=3&page=67&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=400&pg=4&page=67&action=show_details&”>siin. Koolitusele registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=400&pg=5&page=67&action=show_details&”>siin.

_______________________

KOOLITUS: Äriühendused ja konsolideeritud aruanded

27. jaanuar, Clarion Hotel Euroopa

Osalema on oodatud kõik raamatupidajad, finantsjuhid ja ettevõtete juhid.

Seminaril käsitletavad teemad on äriühendused ja konsolideeritud aruanded soetamispäeva seisuga, soetamisjärgsed äriühendused ja konsolideeritud aruanded, omavahelised tehingud ja välismaa tütre konsolideerimine ning konsolideeritud rahavood.

Koolitusel osalemine kuni 8. detsembrini1 790 kr + km

Tutvu koolituse kavaga .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=399&pg=3&page=67&action=show_details&”>siin. Info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=399&pg=4&page=67&action=show_details&”>siin. Registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=399&pg=5&page=67&action=show_details&”>siin.

_______________________

SEMINAR: Tee teenindusjuhtimise standardist silmapaistva teeninduseni (Tartus)

28. jaanuar 2011, Dorpat, Tartu

28. jaanuaril toimub Tartus Hotell Dorpat Konverentsikeskuses seminar teenindusjuhtidele ning kõikidele teistele, kelle igapäevatöö on teenindajate värbamine, valik ja koolitamine.

Seminaril teevad ettekande teenindusjuhtimise parimad lektorid teenindusstandardite elluviimisest, töötulemuste hindamisest, teenindajate juhendamisest, delegeerimisest, vastutusest ja paljust muust, mis igapäevateeninduses määrav.

Osalemistasu on  a´ 1 390 kr + km.

Täpsem ülevaade päevakvast .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=401&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=401&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=401&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

_____________________________

SEMINAR: Muudatused võlaõiguses – uued reeglid tarbijakrediidi andmisel ja võlgade sissenõudmisel

19. jaanuar, Nordic Hotel Forum

Seminari sihtgrupp on tarbijakrediidi andjad ja –vahendajad, teemaga kokku puutuvad konsultandid, raamatupidajad, audiitorid, kohtutäiturid ja võlanõustajad.

Aastal 2011 jõustuvad mitmed seadusemuudatused, mis puudutavad tarbijakrediidi andmist – üle võetakse uue tarbijakrediidi direktiivi nõuded. Samuti võttis Riigikogu äsja vastu võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse, millega kehtestatakse füüsilisest isikust võlgniku võlgade ümberkujundamise menetluse õiguslik raamistik. Lisaks eelnevale kavandatakse ka mõningaid muudatusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonis, mida finantseerimisasutused on kohustatud täitma. Samuti on jõustunud uus rahvusvahelise sanktsiooni seadus, mis sätestab kohustusi finantseerimisasutustele.

Osalemistasu kuni 8. detsembrini 1 990 kr + km. Tavahind 2 190 kr + km.

Seminari päevakavaga saate tutvuda .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=402&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=402&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=402&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

______________________________

SEMINAR: Tulumaksu- ja käibemaksuseaduse muudatused 2011

22. veebruar, Sokos Hotel Viru

Osalema on oodatud kõik raamatupidajad, finantsjuhid ja ettevõtete juhid.

Lisaks euro tulekule toob 2011. aasta endaga kaasa ka mitmeid olulisi tulumaksu- ja käibemaksuseaduse muudatusi, millega raamatupidajad peaksid juba varakult kursis olema. Seminaril võetaksegi vaatluse alla olulisemad maksumuudatused 2011. aastal.

Osalemistasu kuni 12. detsembrini 1 790 kr + km. Tavahind 2 190 kr + km.

Päevakavaga saate tutvuda .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=403&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=403&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=403&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

BÜROOTÖÖ AASTAKONVERENTS – Uus ajastu bürootöös

20.jaanuar, Clarion Hotel Euroopa

Konverentsil keskendutakse lisaks digiajastu saavutustele ka avaliku teabe seadusele, samuti uuele arhiiviseadusele, räägitakse sellest, kuidas hakkama saada kolleegi mürgiste emotsioonidega ning kuidas olla ja saada edukaks juhiks, sest on ju büroojuht see kael, mille otsas keerleb kogu organisatsioon.

Osalemistasu kuni 17. detsembrini 1 790 kr + km.

Päevakavaga saate tutvuda .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=404&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=404&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Registreerumine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=404&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

OOTAME OSALEMA:

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=393&pg=3&page=72&action=show_details&”>07.12.10 SEMINAR: Luubi all- muudatused äriseadustikus

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=390&pg=3&page=72&action=show_details&”>14.12.10 SEMINAR: Luubi all- majandusaasta aruanne 2010 (TARTUS)

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=397&pg=3&page=72&action=show_details&”>16.12.10 SEMINAR: Luubi all – majandusaasta aruanne 2010

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=398&pg=3&page=67&action=show_details&”>16.12.10 KOOLITUS: Uus liiklusseadus – mis muutub alates 1. jaanuarist 2011?

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=400&pg=3&page=67&action=show_details&”>18.01.2011 10.00 KOOLITUS: Kuidas „töötab” töölepinguseadus?

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=402&pg=3&page=72&action=show_details&”>19.01.11 SEMINAR: Muudatused võlaõiguses – uued reeglid tarbijakrediidi andmisel ja võlgade sissenõudmisel

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=404&pg=3&page=72&action=show_details&”>20.01.11 BÜROOTÖÖ AASTAKONVERENTS: Uus ajastu bürootöös

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=399&pg=3&page=67&action=show_details&”>27.01.11 KOOLITUS: Äriühendused ja konsolideeritud aruanded

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=401&pg=3&page=72&action=show_details&”>28.01.11SEMINAR: Tee teenindusjuhtimise standardist silmapaistva teeninduseni (TARTUS)

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=403&pg=3&page=72&action=show_details&”>22.02.11 SEMINAR: Tulumaksu- ja käibemaksuseaduse muudatused 2011