Käesolev Ehituskeskus kiri on avaldatud heas usus

Received: by reha.trenet.ee (Postfix, from userid 33)
id

——– Original Message ——–

Subject: Seminar: Ehitusalase seadusandluse muudatused
Date: Thu, 9 Sep 2010 15:39:05 +0300 (EEST)
From: Ehituskeskus <ehituskeskus@ehituskeskus.ee>
To:
Ehituskeskus korraldab neljapäeval, 16. septembril koolituse Ehitusalase seadusandluse muudatused.
Koolituse viib läbi: Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik
Ehitusseaduse kohtupraktikat käsitleb vandeadvokaat Jaanus Tehver

Kava:
10.00-11.30 Seadusandluse muudatused I
01.05.2009 – Ehitusseaduse muutmisega
10.07.2009 – Sadamaseaduse muutmisega
Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

11-30-11.50 Kohvipaus

11.50-13.15 Seadusandluse muudatused II
28.12.2009 – EL teenuste direktiivi rakendamise seadusega
27.02.2010 – Veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega
01.09.2010 – Tuleohutuse seadusega
01.10.2010 – Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seadusega
01.01.2011 – Euro kasutuselevõtmise seadusega
01.07.2010 ja 01.01.2011 - Riigihangete seaduse muudatused
Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

13.15-14.00 Ehituslepingud I
. Seaduslikud alused
· Ehituses kasutatavate lepingute liigid
· Ehituslepingute üldised tingimused
· Töövõtja kohustused ja õigused, vastutus
· Tellija kohustused, õigused ja vastutus
Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

14.00-14.45 Lõuna

14.45-15.30 Ehituslepingud II
. Tööde akteerimine, üleandmine
· Kindlustus
· Lepingu rikkumine (leppetrahvid, viivised jne)
· Põhilised vaidlused, vaidlustamine
Helje Johansoo, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik

15.30-16.15 Kohtupraktika Ehitusseaduse käsitlemisel
Jaanus Tehver, Advokaadibüroo Tehver ja Partnerid vandeadvokaat

16.15-16.30  Seminari lõpetamine, tunnistused

Seminar toimub neljapäeval, 16.09.2010, kell 10.00-16.30, Ehituskeskuses, Rävala pst 8, Tallinn
Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe 5,0 arvestuspunktiga.

Osavõtutasu 1100 kr (üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 500 kr)
Osavõtutasu sisaldab loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. 

Koolituse täpne kava ja registreerumine: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4

Info tel 6604555
Ehituskeskus

Kui Te ei soovi meie infot, siis saatke meile tühi "Reply" tagasiside

Käesolev e-kiri on saadetud heas usus, et selles sisalduv informatsioon võib olla teile kasulik. Kui te aga siiski ei soovi meilt edaspidi teateid saada, siis palun klikkige siia http://b52.trenet.ee/remove.php?id=85

*

domain: ehituskeskus.ee
registrant: CID:EEDIRECT:3727
admin-c: CID:EEDIRECT:3727
admin-c: CID:EEDIRECT:3728
nsset: NSSID:EEDIRECT:2681
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 04:03:46
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:3727
org: Estonian Building Foundation
name: Kea Siidirätsep
e-mail: etinfo@ehituskeskus.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:03:46

contact: CID:EEDIRECT:3728
org: Estonian Building Foundation
name: Viktor Kikerist
e-mail: victor@trenet.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:03:46

nsset: NSSID:EEDIRECT:2681
nserver: ns.trenet.ee (81.20.146.210)
nserver: ns2.trenet.ee (81.20.146.211)
tech-c: CID:EEDIRECT:3727
tech-c: CID:EEDIRECT:3728
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:03:46

*

domain: trenet.ee
registrant: CID:EEDIRECT:1793
admin-c: CID:EEDIRECT:1793
nsset: NSSID:EEDIRECT:1271
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 03:43:42
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:1793
org: Tregore AS
name: Viktor Kikerist
e-mail: victor@trenet.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:43:42

nsset: NSSID:EEDIRECT:1271
nserver: ns2.trenet.ee (81.20.146.211)
nserver: ns.trenet.ee (81.20.146.210)
nserver: ns3.trenet.ee (217.159.177.130)
tech-c: CID:EEDIRECT:1793
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:43:42

*