Nordland Travel OÜ koostööpartneriks oli maksuvõlaga Flier Disainistuudio

Nordland Travel OÜ kirju hoiti 2010. veebruaris järgneva firma serveris.

*

flier.ee server, mis kuulub FLIER DISAINISTUUDIO OÜ nimele.

s

domain: flier.ee
registrant: CID:EEDIRECT:221471
admin-c: CID:EEDIRECT:221471
admin-c: CID:EEDIRECT:221472
nsset: NSSID:EEDIRECT:211997
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 06:39:54
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:221471
org: Flier Disainistuudio
name: Maarika Rosenstein
e-mail: maarika@flier.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 06:39:53

contact: CID:EEDIRECT:221472
org: Flier Disainistuudio
name: Kaido Tämm
e-mail: alfanet@alfanet.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 06:39:54

nsset: NSSID:EEDIRECT:211997
nserver: ns2.alfanet.ee (194.204.33.28)
nserver: ns.alfanet.ee (194.204.33.1)
tech-c: CID:EEDIRECT:221471
tech-c: CID:EEDIRECT:221472
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 06:39:54

FLIER DISAINISTUUDIO OÜ (registrikood 11195811) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 01.12.2005 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 03.12.2008 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) FLIER DISAINISTUUDIO OÜ
1. kanne b) Arbu 8-9 Tallinn 13617
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Deniss Rosenstein juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3820404
1. kanne Maarika Rosenstein juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 4761122
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 27.10.2005
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

Sellel spam kirjas kasutatud failide hoidjal on ka maksuvõlg

flier disainistuudio maksuvõlg
flier disainistuudio maksuvõlg
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel FLIER DISAINISTUUDIO OÜ (11195811) maksude ja maksete vőlgu seisuga 06.09.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 944,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 830,00 0,00 0,00
Käibemaks 2 889,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 2 872,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 336,00 0,00 0,00
KOKKU: 7 871,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal FLIER DISAINISTUUDIO OÜ (11195811) seisuga 06.09.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 134,38 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 06.09.2010 18:47 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

*