Preismann koolitus 4 spam kirja

Received: from nobody by beta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )

*

——– Original Message ——–

Subject: Liiklusseaduse põhimuudatused
Date: Tue, 17 Aug 2010 11:11:09 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Informeerime Teid, et 16. septembril ja 7. oktoobril 2010. a toimub koolitus “UUE LIIKLUSSEADUSE PÕHIMUUDATUSED”.

Kahepäevase koolituse eesmärk on käsitleda 17.06.2010 Riigikogus vastu võetud uue liiklusseaduse põhimuudatusi.

16. september: antakse ülevaade muudatustest eelkõige liiklusreeglites võrreldes senikehtivate normidega.

07. oktoober: käsitletakse olulisemaid muudatusi mootorsõidukijuhi valdkonnas, riigivõimu teostamisel sõidukitega seotud toimingute puhul liiklusregistris ja sõidukite tehnojärelevalvel, mootorsõidukijuhi vastutust (karistustest) ning tegutsemist liiklusõnnetuse korral jm.

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud programmist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

*

domain: preismann.ee
registrant: CID:EEDIRECT:8605
admin-c: CID:EEDIRECT:8605
nsset: NSSID:EEDIRECT:6174
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 04:52:36
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:8605
org: Preismann K. OÜ
name: Raiko Raie
e-mail: raiko@artmedia.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:52:36

nsset: NSSID:EEDIRECT:6174
nserver: beta.alfanet.ee (194.204.33.11)
nserver: ns.alfanet.ee (194.204.33.1)
tech-c: CID:EEDIRECT:8605
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:52:36

*

domain: artmedia.ee
registrant: CID:EEDIRECT:631
admin-c: CID:EEDIRECT:631
nsset: NSSID:EEDIRECT:448
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 03:32:51
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:631
org: Art Media Agency LLC
name: Üllar Tamm
e-mail: yllar@artmedia.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:32:51

nsset: NSSID:EEDIRECT:448
nserver: ns.alfanet.ee (194.204.33.1)
nserver: beta.alfanet.ee (194.204.33.11)
tech-c: CID:EEDIRECT:631
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:32:51

*

Preismann K. OÜ (registrikood 10043973) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 28.06.1996
2. kanne kinnitatud 27.08.1999
3. kanne kinnitatud 28.07.2003 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 15.12.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Preismann K. OÜ
3. kanne b) Gonsiori 21 Tallinn 10147
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
2. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Kalle Preismann juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3620518xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
2. kanne Põhikiri on muudetud 27.05.1999
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

*

——– Original Message ——–

Subject: Konfliktsed olukorrad klienditeeninduses
Date: Wed, 11 Aug 2010 11:31:34 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Kutsume Teid osalema 22. septembril toimuval koolitusel KONFLIKTSITUATSIOONIDE LAHENDAMINE KLIENDITEENINDUSES. “RASKE” KLIENT.

Praktiline koolitus on suunatud kõigile eelkõige neile, kelle töö sisaldab suhtlemist klientidega, samuti kõigile, kes tunnevad huvi oma suhtlemisoskuse parandamise vastu tulemaks toime keerulistes olukordades.

Koolituse tulemusena teadvustate erinevate konfliktide allikaid ja oskate määrata nii enda kui kliendi käitumisstiili võimalikus konfliktolukorras. Õpite, kuidas reageerida otsesel või kaudsel suhtlemisel ilmnenud konfliktile ning seda võit-võit lahendusele suunata. Samuti saate näpunäiteid, kuidas ära tunda nö rasket klienti ning temaga ühist keelt leida.

Täpsema teabe koolituspäeva sisu ning ajakava kohta leiate lisatud programmist.

Osavõtuks palume eelnevalt registreerida: tel 6 460 002, meili teel või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

*

——– Original Message ——–

Subject: Asjaõigus mittejuristile
Date: Wed, 21 Apr 2010 11:56:11 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere!

Edastame Teile meeldetuletuse, et 6. mail toimub koolitus “ASJAÕIGUS MITTEJURISTILE”

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud failist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Täname kõiki, kes juba registreerunud on!

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

*

——– Original Message ——–

Subject: Uus riigivaraseadus. Vara võõrandamisest
Date: Thu, 15 Apr 2010 11:06:42 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Informeerime Teid, et 13. mail 2010. a toimub koolitus “UUE RIIGIVARASEADUSE PÕHIMUUDATUSED JA VARA VÕÕRANDAMISEGA SEOTUD PROBLEEME”.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade 01.01.2010 jõustunud uue riigivaraseaduse põhimuudatustest, sh olulised muudatused riigivara tehingute menetluses jpm. Lisaks antakse ülevaade vara võõrandamisega seotud probleemidest.

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud failist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

*