Ehitusplatsi koordinaatori koolitus

——– Original Message ——–

Subject: Ehitusplatsi koordinaatori koolitus
Date: Tue, 15 Jun 2010 16:22:09 +0300
From: AriInfo OU <info@ariinfo.ee>
To: ‘Ari-info OU’ <educate@ariinfo.ee>

Lugupeetud ehitajad ja peatöövõtjad!

VIIMANE KOOLITUS ENNE SUVEPUHKUST!

Kahele ja enamale osalejale soodushind 1700 + k/m

Alates 01.07.09.a. ehitustööde peatöövõtja peab määrama tööde tegemise ajaks ühe

või mitu töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatorit. Koordinaator peab eelnevalt läbima

ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Selle vajadus tuleneb 01 juulul 2009.a. jõustunud Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 377

_______________________________________________________________________________

EHITUSPLATSI KOORDINAATORI KOOLITUS

Обучение координаторов строительного объекта

*  Koolituse lõpetamisel väljastame tunnistuse

Seminar eesti keeles      29.06.2010 .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&127″>Programm .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=127″>Registreerimine

На русском языке         30.06.2010 .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&190″>Программа .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=190″>Регистрация

_______________________________________________________________________________

Koolitus toimub 29.06.2010.a.  (eesti keeles)       kell 10.00 – 16.30        Susi Hotell
Koolituse lühikirjeldus:

I osa     HEA TÖÖKESKKONNA VAJADUS  – 4 ak.tundi

Lektor  Jaan Kiviall, Tööinspektsioon

Tööõnnetuste statistika. Näiteid tööõnnetustest ehituses
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Õigusaktid. Vastutus
“Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”, sh

Reguleerimisala
Koordinaatori kohustused
Ehitusplatsi kontrollimine
Isikukaitsevahendid


II osa
KOORDINAATORI TÖÖ PRAKTILISI KÜSIMUSI – 2 ak.tundi

Lektor  Priit Loos, töökeskkonna spetsialist, Nordecon Ehitus AS
Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine. Planeerimine
Töötajate juhendamine, isikukaitsevahendite väljastamine
Ehitusplatsil tööde korraldamine, ajutine elektripaigaldis, tuleohutus
Enamlevinud puudused ja nende vältimise võimalused

III osa PSÜHHOLOOGILISED JA FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID – 2 ak.tundi

Lektor  Taimi Elenurm, tööpsühholoog ja nõustaja

Töökeskkond ja olme-vastutus ja koostöö peatöövõtja ja alltöövõtjate vahel
Peamised füsioloogilised ohutegurid, lühiajaliste ja pikaajaliste riskitegirite mõju
Psühholoogilised ohutegurid, ebakindlad lepingud ja töösuhed, konfliktid ja vastuolud
Psühholoogiliste ohutegurite ennetamise ja vähendamise võimalused


*  Maksumus kuni 15.06.2010 – 1900 EEK + k/m

______________________________________________________________________________

Обучение проводится 30.06.2010.a. (на русском языке) с 10.00 до 16.30 в гостинице Суси


Краткое описание программы:

I Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ  Ð¢Ð•ÐžÐ Ð•Ð¢Ð˜Ð§Ð•Ð¡ÐšÐÐ¯ ЧАСТЬ. ЗАКОНЫ  – 4 Ð°Ðº.часа

Лектор  Яан Кивиалл, Ð¢Ñ€ÑƒÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ инспекция

Статистика несчастных случаев. Примеры несчастных случаев в строительстве
Безопасность труда в строительстве. Правовые акты. Ответственность
“Требования по охране здоровья и безопасности труда в строительстве”, Ð² Ñ‚.ч.

Регуляция
Обязанности координатора
Контроль строительной площадки
Средства личной защиты


II Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КООРДИНАТОРА – 2 ак.часа

Лектор  Прийт Лоос, специалист по рабочей среде, Nordecon Ehitus AS
Составление документации по безопасности работ. Планирование
Управление рабочим составом, выдача средств личной защиты
Организация работ на стройплощадке, временные електроустановки, Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ безопасность
Наиболее часто возникающие недостатки и способы их избежания


III Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ – 2 ак.часа

Лектор  Ð¢Ð°Ð¹Ð¼Ð¸ Эленурм, трудовой психолог и советник
Рабочая и бытовая среда-ответственность и совместная работа генподрядчика и субподрядчика
Физиологические факторы опасности, влияние краткосрочных и долгосрочных факторов риска
Психологические фактры опасности, Ð½ÐµÐ½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð½Ñ‹Ðµ договора и трудовые отношения, конфликты и разногласия
Возможности предупреждения и снижения факторов психологической опасности
*  Стоимость до 15.06.2010 – 1900 EEK + ÐÐ¡Ðž

_______________________________________________________________________________

Päikeselist suve algust! Olete meie juurde teretulnud!

Vabandame, kui antud kutse häiris Teid.
Kui Te ei soovi saada meiepoolset infot, palun saatke vastavasisuline teade .a href=”mailto:info@ariinfo.ee” target=”_blank”>info@ariinfo.ee Täname!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust tel.: 60 888 71, 55 529 668 .a href=”http://www.ariinfo.ee/” target=”_blank”>www.ariinfo.ee