Stokmann Konsultatsioonid OÜ spam sisekoolitus EAS-i toel

v
Received: from 90.190.41.162
(SquirrelMail authenticated user kadi.saarso@stokmann.ee)
by mail.stokmann.ee with HTTP;
Wed, 14 Apr 2010 20:00:23 +0300

v

——– Original Message ——–

Subject: sisekoolitus EAS-i toel
Date: Wed, 14 Apr 2010 20:02:23 +0300
From: Kadi Saarso <kadi.saarso@stokmann.ee>
Reply-To: kadi.saarso@stokmann.ee
Telli sisekoolitus teemal:

Ettevõtte sisekommunikatsioon ja nõupidamised - ajajuhtimine ja motivatsioon

Vimase kahe aasta jooksul läbi viidud meeskonnatöö, juhtimise, müügitöö,
ajajuhtimise ja motivatsioonikoolituste käigus on selgunud, et väga sage
edutõke on kommunikatsioon. Eelkõige asutusesisene infoliikumine ja selle
käsitlemine ning nõupidamiste ja koosolekute fenomen, et teemad mis
vajaksid nõupidamisel arutamist või vastused andmist on olemas, kuid need
ei jõua nn kohvipausislt koosolekuruumi. Selle nähtuse üle mõelnud, panime
kokku koolituskava, mis keskendub just neile kahele meeskonnatöö ja
juhtimise aspektile: sisekommunikatsioon ja nõupidamisted/koosolekud.
Neid teemasid käsitledes ei saa puudutamata jätta ka kahte eelnevatega
otseselt seotud teemat nagu ajajuhtimine ja motivatsioon, sest just aeg ja
tahe on need mõõtmed, mis sageli meie otsuseid ja valikud määravad.

Koolituse eesmärk:
Anda koolitatusel osalenud ettevõtte töötajatele ja juhtidele teadmised
ning oskused, KUIDAS oma ettevõttes saavutada ootatud tulemusi läbi
sisekommunikatsiooni ja koosolektute/nõupidamiste tõhustamise  ning
isikliku motivatsiooni ühise eesmärgi saavutamiseks rakendamise.

Koolitus on oma tüübilt aktiivõpe, kasutades rühmatööd, kaardistamine,
esitlused, ajurünnak, juhitud arutelu, vaba diskussioon, videotreening.

Koolituse maht:
24 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi on aktiivõpet ja neli
tundi esimesele koolituspäevale eelnevat iseseisvat eel- ja 4 tundi
koolituspäevade järel tagasisidel ja kokkuvõtetel põhinevat järeltegevust

Koolitaja: andragoog-täiskasvanute koolitaja Andrus Stokmann

Koolituskava ja koolituse korralduse ja EAS-i kolitusosaku kohta loe
lähemalt manusest.

Lugupidamisega,

Kadi Saarso
projektijuht

tel 7 370 969
mob 56 612 583

Stokmann Konsultatsioonid OÜ
www.stokmann.ee

Lisa: sisekommunikatsioon ja  nõupidamised.pdf

v

——– Original Message ——–

Subject: Koolitus Rakveres: “Töö, stress ja läbipõlemine”
Date: Mon, 5 Apr 2010 13:19:42 +0300
From: riin.vares@stokmann.ee
Reply-To: riin.vares@stokmann.ee
Tere, kutsume Teid koolitusele:

TÖÖ, STRESS JA LÄBIPÕLEMINE


Lektor
Ene Raid (TÜ Sotsiaalteaduskond, psühholoogia BA, andragoog III)

Eesmärk
Mõista paremini kurnatusstressi olemust, osata määratleda negatiivselt
mõjutavaid stressoreid tööl, õppida märkama kaasnevaid sümptomeid ning
analüüsida �miks kurnatusstress tekib ja kuidas sellega toime tulla�.

Koolituse läbiviimisel kasutatakse järgnevaid meetodeid:
- eneseanalüüs,
- diskussioon,
- grupitöö.

Koolituse kava:

- Kurnatusstress
Läbipõlemine, läbikulumine, krooniline väsimussündroom.
- Stressi dünaamika
Stressi sümptomid (füüsiliselt, psühholoogiliselt ja emotsionaalselt
väljenduvad). Sümptomite kaardistamine lähtuvalt alarmfaasist,
vastupanufaasist, kurnatuse faasist.
- Tööga seotud stressorite kaardistamine
Määratleme stressorid tööl, kaasnevad mõtted ja tunded, sümptomid ning
toimetuleku tegevused.
- Läbipõlemise tekkimise mudel
Eriti sihiteadlik inimene, Marshmallow � organisatsioon
- Tervisetöö iseendaga
Ennetustöö, mis aitab vältida kurnatusstressi. Kurnatusstresssist
väljatuleku tegevused.


Koolitus toimub:
28. aprill 2010 Lai 18, Rakvere (Art Hotell).
algus 10:00
koolituse lõpp 16:30
Hind 1440.- (sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, tunnistust, kohvipausi
ja lõunat)


Info ja registreerimine

Riin Vares
müügikonsultant
tel 737 0994
mob 58503544
riin.vares@stokmann.ee

v

stokmann.ee – Stokmann Konsultatsioonid OÜ
Asutuse aadress: Tammelehe 18-2 50414 Tartu
Asutuse telefon: 56699580
administratiivne kontaktisik: Alice Stokmann stokmann@gmail.com

Stokmann Konsultatsioonid OÜ (registrikood 11407420) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Tartu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 08.08.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 23.08.2007 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
2. kanne a) Stokmann Konsultatsioonid OÜ
2. kanne b) Tammelehe 18-2 Tartu 50414
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Andrus Stokmann juhatuse liige, isikukood 3720122xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
2. kanne Põhikiri on muudetud 15.08.2007
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

v

stokmann konsultatsioonid tasumata maksud sotsiaalmaks
stokmann konsultatsioonid tasumata maksud sotsiaalmaks
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Stokmann Konsultatsioonid OÜ (11407420) maksude ja maksete vőlgu seisuga 17.04.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Sotsiaalmaks 22 615,00 0,00 0,00
KOKKU: 22 615,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Stokmann Konsultatsioonid OÜ (11407420) seisuga 17.04.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 2 409,69 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 17.04.2010 11:04 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v