stat.ee spam: Taskuteatmik ilmub maikuus

Received: from gate.fin.ee ([195.80.104.33])
by
——– Original Message ——–

Subject: uus taskuteatmik 2010
Date: Mon, 12 Apr 2010 17:04:06 +0300
From: Statistika <statistika@stat.ee>
To:

Hea statistikatarbija

Hea statistikahuviline!

Kas teate, et Eestis …

ü … on viimase kümne aastaga keskmine eluiga pikenenud peaaegu nelja aasta võrra;

ü … elab metsades hinnanguliselt 135 hunti, 720 ilvest ja 620 pruunkaru — mõnel pool Euroopas on need liigid suur haruldus;

ü … kasutab kodus arvutit ja Internetti ligi kolmveerand 16–74-aastastest;

ü … vähenes 2009. aastal ehitusmaterjalide, keemiatoodete, masinate ja seadmete ning metalltoodete tootmine 40%;

ü … oli 2009. aasta keskmine õhutemperatuur +6° C, jaanuaris -3,4° C, juulis +17,4° C.

Aprilli lõpus ilmuv taskuteatmik „Minifacts about Estonia 2010” on abiks, kui vajate kiirelt vastuseid Eestit puudutavate küsimuste kohta või Eestit tutvustavat infot väliskülaliste, välisvisiidi või rahvusvahelise konverentsi jaoks. Teatmikku kasutavad Eesti tutvustamiseks ka meie välisesindused üle maailma.

Taskuteatmik esitab olulisemaid andmeid Eesti kohta võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Et kasutajal oleks mugavam, on iga valdkonna juures ka tekstiosa, mis annab kiire ülevaate viimase kümne aasta arengust. Kajastatud on rahvastiku, tervishoiu ja sotsiaalse kaitse, hariduse ja kultuuri, keskkonna, palga, tarbimise, hindade, rahanduse, tööstuse, põllumajanduse, kaubanduse, elamumajanduse, transpordi jne teemasid. Peale selle on taskuteatmikku lisatud geograafilisi fakte Eesti kohta, samuti valitsussüsteemi, poliitiliste parteide ja välisesinduste andmeid..

Taskuteatmik ilmub maikuus ka eesti keeles (Eesti. Arve ja fakte 2010) ning juunis saksa, prantsuse ja vene keeles.

Taskuteatmiku hind on 50 krooni.

Vähemalt 50 eksemplari tellija saab 10% soodustust.

Formaat A6; 56 lk.

Taskuteatmikke saab trükisena tellida, vastates sellele kirjale aadressil .a href=”mailto:statistika@stat.ee?subject=Taskuteatmik%202010%20tellimus”>statistika@stat.ee, Statistikaameti veebilehelt .a href=”http://www.stat.ee/valjaanded”>www.stat.ee/valjaanded või helistades infotelefonile 625 9300

Väljaanne tehakse Statistikaameti veebilehel ka elektrooniliselt kättesaadavaks (.a href=”http://www.stat.ee/38045″>www.stat.ee/38045)

Palume edastada see teadaanne võimalikele huvilistele oma asutuses/ ettevõttes.

Parimate soovidega

Statistika levi osakond

Statistikaamet

Telli veebist .a href=”http://www.stat.ee/valjaanded”>www.stat.ee, e-postiga .a href=”mailto:statistika@stat.ee”>statistika@stat.ee või telefonil 625 9300
.a href=”http://statistikaamet.wordpress.com/”> .a href=”http://et-ee.facebook.com/Statistikaamet”> .a href=”http://twitter.com/REL2011″>
.a href=”http://statistikaamet.wordpress.com/”>Statistikablogi .a href=”http://et-ee.facebook.com/Statistikaamet”>Statistikaamet
Facebookis
.a href=”http://twitter.com/REL2011″>REL 2011 Twitteris
Statistikaameti teavituskirjadest loobumiseks kliki