stokmann koolitus spam: Töölepingu seaduse koolitus Rakveres

——– Original Message ——–

Subject: Töölepingu seaduse koolitus Rakveres 22.04.2010
Date: Tue, 6 Apr 2010 15:21:13 +0300
From: lea.hansen@stokmann.ee
Reply-To: lea.hansen@stokmann.ee

Tere, kutsume Teid koolitusele

UUS TÖÖLEPINGU SEADUS – PAINDLIK KAITSTUS

LEKTOR: NEENU PAAVEL, jurist

Koolitusel antakse ülevaade 01.07.09 jõustunud uuest töölepingu seadusest,
võrreldakse olulisemaid regulatsioone varasemate sätetega, räägitakse
esimestest praktikatest seaduse kohaldamisel ning mitmeti-tõlgendatavate
paragrahvide rakendamisel.

Sihtgrupp: Firmajuhid, personalijuhid ja -töötajad, finantsjuhid,
raamatupidajad, õigusnõustajad, juhiabid, juhtorganite liikmed ning
töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise korraldamisega seotud
spetsialistid.

KOOLITUSKAVA:

– Tööandjalt ja töötajalt oodatakse mõistlikku käitumist lähtuvalt hea
usu põhimõtetest.
– Ülevaade uue Töölepingu seaduse põhilistest muudatustest.
– Tööleping ja töölepingu kirjalik dokument, töötaja ja tööandja
põhilised kohustused.
– Saladuse hoidmise kohustus.
– Konkurentsipiirang.
– Töötasu vähendamine töö mitteandmisel.
– Isiklikul põhjusel puudumine.
– Varalise vastutuse kokkulepe.
– Töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine.
– Alaealise ja raseda töötingimuste erisused.
– Näiteid kohtupraktikadest.

Kui Teil on lektorile mõned küsimused esitada, saab need saata
müügikonsultandi
e-mailile.

KOOLITUS TOIMUB:
22. aprillil 2010 Rakveres, Kastani pst 12 (Rakvere Spordikeskuse
õppeklass). Koolitus algab kell 10:00 ja lõpeb 16:00.
Hind 1200.- (käibemaks hinna sees)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, tunnistust ja kohvipausi.

Lugupidamisega,
Lea Hansen
Stokmann Konsultatsioonid OÜ
müügikosultant

Info:
tel 73 709 95
mob 58 379 344

Registreerimine:
lea.hansen@stokmann.ee

Registreerimisel lisage järgmised andmed:firma/asutuse nimi, aadress,
e-maili aadress, telefon, koolitatava nimi/nimed.

Received: from 90.190.41.162
(SquirrelMail authenticated user lea.hansen@stokmann.ee)
by mail.stokmann.ee