Põrandasalong A FLOORS spam afloors.eu vahendajaks uudiskiri.net

eceived: from atlantic by web145.tantum.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )
id

.

——– Original Message ——–

Subject: Nüüd avatud uus põrandasalong A FLOORS!
Date: Sat, 19 Dec 2009 23:02:03 +0200
From: A Floors <no-reply@uudiskiri.net>
Reply-To: A Floors <no-reply@uudiskiri.net>
To:

Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, klikkige a href=”http://www.uudiskiri.net/read/5af/0912/”>siia.

a href=”http://www.uudiskiri.net/redirect/”>

Nüüd avatud uus põrandasalong A FLOORS!

Lasnamäel Tähesaju City’s, Tähesaju tee 31

 • Põrandakatete müük ja paigaldus
 • Laudparkett
 • Laminaatparkett
 • Põrandalauad
 • Mosiikparkett
 • Liistparkett
 • Põrandaliistud
 • Vaibad
 • Tapeedid
 • Liimid
 • Õlid, lakid
 • Õlivahad
 • Pesuained põrandatele

Naturaalparkett Tamm Country 3-lipiline, lakitud, Loc – liimivaba ühendus.

Hind: 279.-/m2 Tootja: Karelia, Soome

Selle parketi paigaldus 50.-/m2 ja Tarnsport Tallinna piires tasuta!

Laudparkett Pöök Amber (suitsupöök) 3-lipiline, lakitud.

Hind: 239.-/m2 Tootja: Karelia, Soome
Selle parketi paigaldus 50.-/m2 ja Tarnsport Tallinna piires tasuta!

Laudparkett Pöök Natur, 3-lipiline, õlitatud.

Hind: 239.-/m2 Tootja: Karelia, Soome
Selle parketi paigaldus 50.-/m2 ja Tarnsport Tallinna piires tasuta!

a href=”http://www.uudiskiri.net/redirect/5612/www.afloors.eu”>www.afloors.eu E-mail a href=”mailto:afloors@afloors.eu”>afloors@afloors.eu

Kui Te ei soovi uudiskirja rohkem saada, klikkige

.

A Floors OÜ on likvideerimisel suure maksuvõlaga

Lisatud aprill 2015

Osaühing A Floors
Osaühing A Floors (LIKVIDEERIMISEL) (11468211) maksude ja maksete võlg

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Osaühing A Floors (LIKVIDEERIMISEL) (11468211) maksude ja maksete võlgu seisuga 03.04.2015 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Erijuhtude tulumaks 57,45 0,00 0,00
Intress 69,66 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 1 955,58 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 21,92 0,00 0,00
Käibemaks 2 767,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 4 264,11 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 509,24 0,00 0,00
KOKKU: 9 644,96 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Osaühing A Floors (LIKVIDEERIMISEL) (11468211) seisuga 03.04.2015 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 9 890,20 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.11.2009.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 03.04.2015 11:43:08 kajastatud andmed.

.

Äriregistri kehtivate andmete väljatrükk seisuga 03.04.2015 kell 11:38
Osaühing A Floors (registrikood 11468211, likvideerimisel) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on Osaühing A Floors
5. kanne: Aadress on Metsa 4-31, Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Viru maakond, 43401
Kapital
1. kanne: Osakapital on 40 000 Eesti krooni
Esindusõigus
7. kanne: Likvideerija on kustutatud rahvastikuregistri andmete ja äriseadustiku § 33 lg 7² alusel.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
5. kanne: Põhikiri on kinnitatud 24.08.2010
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
6. kanne: 16.01.2012 otsustas osanik lõpetada äriühingu tegevuse ja viia läbi likvideerimismenetluse.
Märkused
5. kanne: Senine asukoht oli Harju Maakohtu registripiirkonnas.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 08.02.2008 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 22.09.2009 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 31.08.2010 (muutmiskanne)
Viru Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
6. kanne: Kinnitatud 13.02.2012 (lõpetamiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
7. kanne: Kinnitatud 23.01.2015 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
.
 30.08.2011 Sundlõpetamisteated Prindi
Viru Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul esitanud 2009 majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise

Viru Maakohtu registriosakond, Pikk 32 44307 Rakvere

Osaühing A Floors, reg.-kood 11468211, Metsa 4-31 Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Virumaa 43401, juhatuse liige Kristjan Roop (37502275218)
.

27.01.2012 Likvideerimisteated Prindi
Osaühing A Floors (rg-kood 11468211) likvideeritakse vastavalt osanike otsusele. Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded kirjalikult 4 kuu jooksul likvideerimise teate avaldamisest aadressil Metsa 4-31, Aseri alevik, 43401 Aseri vald, Ida-Virumaa.
Alus: “Äriseadustik” § 212 lg 1.

.