Äripäev AS spam raamatupidaja.ee kaudu – Koolitus annab vastuse küsimustele

See spam oli saadetud Äriregistrile avalikustatud e-maili aadressile!

Received: by mail2market.net (Postfix, from userid 106)
	id BD66D10C0DC; Mon, 16 Nov 2009 12:34:32 +0200 (EET)

v

——– Original Message ——–

Subject: Kas teil on grupisiseste tehingutega kõik korras?
Date: Mon, 16 Nov 2009 12:34:32 +0200 (EET)
From: raamatupidaja.ee <liisa.magi@aripaev.net>
Reply-To: liisa.magi@aripaev.net
To:

Tere!

Kas teate, et siirdehindadega seonduvad riskid jagunevad kaheks? Üks on dokumentatsiooni puudumise risk ning teine hindade ebaõigsusega seonduv temaatika. Seni on peamiselt keskendutud dokumentatsiooni koostamisele, aga hoopis olulisem on hindade õigsuse küsimus. Ebaõigetest tehinguhindadest tekkiv potentsiaalne maksukohustus (koos kogunevate maksuintressidega) võib olla kümnetes kordades suurem kui trahv dokumentatsiooni puudumise eest.

Kutsume Teid osalema koolitusel
“Siirdehindadega seotud riskid ja võimalused”

Koolitus annab vastuse järgmistele küsimustele:
* Missugused on kavandatavad muudatused seotud isikute määratluse osas?
* Kuidas hinnastada enamlevinumaid grupisiseseid tehinguid? Vaatluse all on juhtimistasud, laenud ning kaupade ja teenuste ost/müük
* Kuidas kujundada kontserni rahvusvahelist struktuuri selliselt, et see oleks maksukulu seisukohalt optimaalseim?

Lektor: Ivo Vanasaun, AS Deloitte Advisory juhtiv maksukonsultant
Soodushinnaga 1299.- + 20% saab koolitusele registreeruda 19. novembrini!

Koolitus toimub 24.11. Tallink Express Hotel, Sadama 1, Tallinn

.a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437867/62109989/33073755/”>Loe koolituse kohta lisaks ja registreeru siin

Soodushinnaga saab veel registreeruda ka neile koolitustele:
.a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437868/62109989/34074855/”>Töötasu arvestuse praktikum – Tartu koolitus
.a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437869/62109989/35075955/”>Varade ja varude inventuuri läbiviimine ning dokumenteerimine

.a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437870/62109989/2d07d254/”>raamatupidaja.ee
Käesoleva e-kirja on Teile saatnud AS Äripäev, kes lähtub kliendiandmete töötlemisel kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Kui Te soovite edaspidi saada raamatupidaja.ee e-kirju teisele aadressile või Te ei soovi enam neid saada, siis klikkige seda linki
.a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437872/62109989/2f07f454/”>aripaev.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437873/62109989/30070555/”>dv.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437874/62109989/31071655/”>bbn.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/15507/437875/62109989/32072755/”>sekretar.ee

v

raamatupidaja.ee domeen kuulub Äripaev aktsiaseltsile
raamatupidaja.ee domeen kuulub Äripaev aktsiaseltsile

v

Äripäeva tellimusel SPAM kirja saatmise  korraldanud mail2market.net OÜ maksuvõlg on veebruariks kasvanud 24 tuhandeni.

Veel üks näide, et spam kirjade levitamine ei ole tulus tegevus.

mail2market unpaid tax liabiltymail2market unpaid tax liabilty

v

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Mail2market.net OÜ (10952894) maksude ja maksete vőlgu seisuga 02.02.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Intress 12 709,00 0,00 0,00
Käibemaks 11 200,00 0,00 0,00
KOKKU: 23 909,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Mail2market.net OÜ (10952894) seisuga 02.02.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 522,36 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 02.02.2010 20:08 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

Mail2market.net OÜ (registrikood 10952894) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 05.06.2003 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 30.06.2009 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 16.12.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Mail2market.net OÜ
1. kanne b) Tartu mnt 28-19 Tallinn 10128 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Vana-Lõuna 39-23 Tallinn 10134
1. kanne c) reklaamindus (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) internetiteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) infotehnoloogiaalased teenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) tegevusaladega seotud konsultatsiooniteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 44000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Andre Oolo juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780420xxxx
1. kanne Peeter Pärna juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3780110xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 20.05.2003
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

1998. aastal töötas Andre Oolo ASis Eesti Post arvutispetsialistina ja installeeris pearaamatupidaja arvutisse varjatud kaughaldamise programmi, mille abil sai klaviatuuri jälgida, faile lugeda ja lisada. Programmi abil sai Oolo teada Eesti Posti arveldusarve kasutamiseks mõeldud teleteenuste koodid, mis ta edastas Hermetile. Lisaks sellele ostis Oolo Hermeti ettepanekul ajalehekuulutuse kaudu sülearvuti, millesse Oolo installeeris teleteenuste programmi, mille abil sai teha pangaülekandeid.
Teleteenuste programmi ja kaitsekoodide abil kandis Hermet 1. oktoobril 1999.aastal Eesti Posti arveldusarvelt 6 alusetu ülekandega erinevate eraisikute arveldusarvetele kokku 5 miljonit 627 tuhat 100 krooni, millest eraisikutel õnnestus välja võtta veidi rohkem kui 2 miljonit. Siis saadi kuriteole jälile, arved arestiti ja Eesti Post sai tagasi 3 miljonit 494 tuhat 100 krooni.

.a href=”http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2&uud_id=620000&tyyp=1&leht_id=2758″>Äripäev Online uudis (tasuline) teatab, et Tallinna Linnakohus kinnitas arvutikelmuses süüdistatava Priit Hermeti (27) ja arvutikelmusele kaasa aidanud Andre Oolo (26) süüd.

Kohus karistas Hermetit nelja-aastase vangistusega tingimisi ja Oolot kahe-aastase vangistusega tingimisi. Mõlema mehe katseaeg on kolm aastat ja nad allutatakse selleks ajaks käitumiskontrollile.

.a href=”http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml” target=”_blank”>http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml

Äripäev tellis sellise Andre Oolo firmast spam kirjade massilise postituse.

Piinlik, Äripäev, piinlik!