spam pakendiseadus nort.ee arvutist porgandike

See spam oli saadetud Äriregistrile avalikustatud e-maili aadressile. Miks nad küll arvavad, et Eesti Vabariigile antud aadressile oodatakse ka nende pakkumisi?

Received: from PORGANDIKE (46.159.50.84.sta.estpak.ee [84.50.159.46])
	by Relayhost1.neti.ee (Postfix) with ESMTP id 098D12BEEFE

v

See spam kiri oli umbes 10 päeva enne seda teist Pakendiseaduse koolituse oma ja saadeti väga huvitava nimega arvutist: Porgandike.

v

——– Original Message ——–

Subject: Koolitus: “Pakendiseadus – see puudutab ka Sind!” (5.nov.2009)
Date: Wed, 21 Oct 2009 15:44:57 +0300
From: Õppekeskus N.O.R.T. <info@nort.ee>
To: Õppekeskus N.O.R.T. <info@nort.ee>

Kui palju teate Te pakendiseadusest?
Kui Teie ettevõtte kuludes on näiteks kilekotid, pakkekotid, pakkematerjal vmt, siis käibki pakendiseadus juba Teie kohta!

Ennetage Maksuameti külastust ja Tulge koolitusele, ning  kuulake infot kehtivast pakendiseadusest!

SIHTGRUPP: Ettevõtete juhid, raamatupidajad, logistikud, ostujuhid

ÕPETAME:

Pakendiseadus – see puudutab ka Sind!

2004.a. jõustunud Pakendiseadus on oluline igale ettevõtjale!
Enneta trahve ja tunne ennast kindlalt maksuameti ees, tule ja saa õppepäeval teada kõike järgnevat:

– pakendiseadusest tulenevad kohustused ja õigused;
– pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise süsteem;
– pakendiarvestuse pidamine ettevõttes;
– pakendiseaduse mõisted;
– pakendiseadus ja pakendiaktsiisi seadus;
– järelvalve;
– koolitusel osalejate küsimused.

LEKTOR: Andres Siplane, MSC,  MTÜ Eesti Pakendiringlus teenindusjuht

TOIMUMISAJAD: 5. november 2009 kell 11.00 – 15.30

MAKSUMUS: 1200.- kr

KURSUSE TOIMUMISE KOHT: Hotell Kantri, Riia 195, Tartu

Hind sisaldab: Loeng, õppematerjal, kohvipaus, eine, käibemaks.

Registreerumine: .a title=”mailto:info@nort.ee” href=”mailto:info@nort.ee”>info@nort.ee tel: 7428 000

Vaata ka Praktilise Riskianalüüsi koolitust:

.a title=”http://www.nort.ee/index.php?lks=t2iendkoolitus&sid=98″ href=”http://www.nort.ee/index.php?lks=t2iendkoolitus&sid=98″>http://www.nort.ee/index.php?lks=t2iendkoolitus&sid=98

NB! Õppekeskus N.O.R.T. OÜ on kantud EAS-i poolt FIEdele ja väikeettevõtetele pakutava koolitusosaku programmi koolitusteenust pakkuvate koolitusettevõtete nimekirja!
FIEd ja väikeettevõtjad, kasutage võimalust!

Õppekeskus N.O.R.T. OÜ

Riia 195, 51014 Tartu

Tel: 7428000

.a title=”mailto:info@nort.ee” href=”mailto:info@nort.ee”>info@nort.ee

.a title=”http://www.nort.ee/” href=”http://www.nort.ee/”>www.nort.ee

v

1. nort.ee – OÜ Õppekeskus N.O.R.T.
Asutuse aadress: Riia 195, Tartu 51014, Eesti
Asutuse telefon: +372 7428000
kontaktisik: Sirli Järviste sirlijarviste@hot.ee

v

osaühing Õppekeskus N.O.R.T. (registrikood 10323655) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Tartu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 11.12.1997
2. kanne kinnitatud 20.12.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 18.06.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) osaühing Õppekeskus N.O.R.T.
1. kanne b) Räni küla, Ülenurme vald, Tartumaa
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 55000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Jüri Järviste juhatuse liige, elukoht Ülenurme vald, Tartumaa, isikukood 3441108xxxx
3. kanne Sirli Järviste juhatuse liige, isikukood 4691226xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 12.05.1997
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) ümberkujundatud ettevõtteregistris registreeritud aktsiaseltsist “ÕPPEKESKUS N.O.R.T.”, reg.nr. 64030777
2. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp