spam raamatupidaja.ee uue töölepingu seaduse rakendamisest praktikas

Received: by mail2market.net (Postfix, from userid 106)
	id 7A98C10C0D3; Tue, 13 Oct 2009 13:43:46 +0300 (EEST)

v

——– Original Message ——–

Subject: Uue töölepingu seaduse rakendamisest praktikas – mis on nüüd teisiti?
Date: Tue, 13 Oct 2009 13:43:46 +0300 (EEST)
From: raamatupidaja.ee <liisa.magi@aripaev.net>
Reply-To: liisa.magi@aripaev.net
To:

Tere!

Kuigi uus töölepingu seadus on kehtinud juba terve kvartali jagu, tekitab see endiselt segadust ja küsimusi. Uuest töölepingu seadusest ei leia enam palga mõistet, juttu pole töösisekorraeeskirjadest, tahteavaldusi võib väljendada ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning mõnikord pole vormi üldse ette nähtudki. Töölepingu lõppemist nimetatakse seaduses mõnel juhul ülesütlemiseks, jagades seda veel korraliseks ja erakorraliseks. On mitmeid olulisi muudatusi, mida tuleb praktikas teada ning mis puudutavad töötukindlustust, ravikindlustust, töövaidlusi jm.

Kutsume Teid osalema raamatupidaja.ee koolitusel “Uue töölepingu seaduse rakendamisest praktikas – mis on nüüd teisiti?”, kus kõigist neist muudatustest juttu tulebki.

Käsitletavad teemad:
1.   Tööleping kui võlaõiguslik leping.
2.   Töölepingu sõlmimine, töölepingu tingimused, töölepingu muutmine. Töölepingu ja selle muudatuste vormistamine, poolte tahteavalduste tegemine.
3.   Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused töösuhetes.
4.   Õiguskaitsevahendite kasutamine töötaja suhtes, töötaja vastutuse piirangud, varalise vastutuse kokkulepe.
5.   Töölepingu lõppemine ja üleminek.
6.   Muud olulisemad muudatused seoses uue töölepingu seaduse jõustumisega (töötukindlustus, ravikindlustus, töövaidlused).

Lektor: Triin Raudsepp, Glimstedt Straus & Partners vandeadvokaat
Soodushind kuni 15. oktoobrini 1499 kr + 20% km
Iga koolitusel osaleja saab kaasa praktilisi näidiseid ja vorme sisaldava CD “Tööõigusdokumendid 2009”, mille väärtus on 280 krooni. Dokumentide näidised on koostanud tööõigusbüroo Labour Consulting ja kirjastanud Äripäeva Raamatuklubi.
.a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431864/59868672/3807c855/”>Loe koolituse kohta lisaks ja registreeru siin

.a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431865/59868672/3907d955/”>Vaata kõiki koolitusi

.a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431866/59868672/3a07ea55/”>raamatupidaja.ee
Käesoleva e-kirja on Teile saatnud AS Äripäev, kes lähtub kliendiandmete töötlemisel kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

Kui Te soovite edaspidi saada raamatupidaja.ee e-kirju teisele aadressile või Te ei soovi enam neid saada, siis klikkige seda linki

.a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431868/59868672/3c070c56/”>aripaev.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431869/59868672/3d071d56/”>dv.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431870/59868672/35079655/”>bbn.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/14938/431871/59868672/3607a755/”>sekretar.ee

v

Äripäeva tellimusel SPAM kirja saatmise  korraldanud mail2market.net OÜ maksuvõlg on veebruariks kasvanud 24 tuhandeni.

Veel üks näide, et spam kirjade levitamine ei ole tulus tegevus.

mail2market unpaid tax liabiltymail2market unpaid tax liabilty

v

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Mail2market.net OÜ (10952894) maksude ja maksete vőlgu seisuga 02.02.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Intress 12 709,00 0,00 0,00
Käibemaks 11 200,00 0,00 0,00
KOKKU: 23 909,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Mail2market.net OÜ (10952894) seisuga 02.02.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 522,36 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 02.02.2010 20:08 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

Mail2market.net OÜ (registrikood 10952894) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 05.06.2003 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 30.06.2009 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 16.12.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Mail2market.net OÜ
1. kanne b) Tartu mnt 28-19 Tallinn 10128 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Vana-Lõuna 39-23 Tallinn 10134
1. kanne c) reklaamindus (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) internetiteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) infotehnoloogiaalased teenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) tegevusaladega seotud konsultatsiooniteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 44000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Andre Oolo juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780420xxxx
1. kanne Peeter Pärna juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3780110xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 20.05.2003
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

1998. aastal töötas Andre Oolo ASis Eesti Post arvutispetsialistina ja installeeris pearaamatupidaja arvutisse varjatud kaughaldamise programmi, mille abil sai klaviatuuri jälgida, faile lugeda ja lisada. Programmi abil sai Oolo teada Eesti Posti arveldusarve kasutamiseks mõeldud teleteenuste koodid, mis ta edastas Hermetile. Lisaks sellele ostis Oolo Hermeti ettepanekul ajalehekuulutuse kaudu sülearvuti, millesse Oolo installeeris teleteenuste programmi, mille abil sai teha pangaülekandeid.
Teleteenuste programmi ja kaitsekoodide abil kandis Hermet 1. oktoobril 1999.aastal Eesti Posti arveldusarvelt 6 alusetu ülekandega erinevate eraisikute arveldusarvetele kokku 5 miljonit 627 tuhat 100 krooni, millest eraisikutel õnnestus välja võtta veidi rohkem kui 2 miljonit. Siis saadi kuriteole jälile, arved arestiti ja Eesti Post sai tagasi 3 miljonit 494 tuhat 100 krooni.

.a href=”http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2&uud_id=620000&tyyp=1&leht_id=2758″>Äripäev Online uudis (tasuline) teatab, et Tallinna Linnakohus kinnitas arvutikelmuses süüdistatava Priit Hermeti (27) ja arvutikelmusele kaasa aidanud Andre Oolo (26) süüd.

Kohus karistas Hermetit nelja-aastase vangistusega tingimisi ja Oolot kahe-aastase vangistusega tingimisi. Mõlema mehe katseaeg on kolm aastat ja nad allutatakse selleks ajaks käitumiskontrollile.

.a href=”http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml” target=”_blank”>http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml

Äripäev tellis sellise Andre Oolo firmast spam kirjade massilise postituse.

Piinlik, Äripäev, piinlik!