EAS koolituste abi spam: EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

Received: from 87-119-166-193.tll.elisa.ee (HELO emiewt.ee) ([87.119.166.193]) (envelope-sender

v

1. emiewt.ee – EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Asutuse aadress: Sütiste tee 21, 13419 Tallinn, Harjumaa
Asutuse telefon: +372 56250033
administratiivne kontaktisik: Tiit Tammemägi .a href=”mailto:tiit@emiewt.ee”>tiit@emiewt.ee
administratiivne kontaktisik: Teet Niin .a href=”mailto:teet@infinity.ee”>teet@infinity.ee

EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUSE AKTSIASELTS (registrikood 10459900) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 16.06.1998
2. kanne kinnitatud 24.12.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 17.07.2003 (Märkus)
4. kanne kinnitatud 03.12.2008 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 10.07.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
6. kanne kinnitatud 15.07.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUSE AKTSIASELTS
1. kanne b) J. Sütiste tee 21 Tallinn (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne b) A. H. Tammsaare tee 47 Tallinn 11316
1. kanne c) täienduskoolituskursused kestvusega kuni kuus kuud (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) majandus- ja õigusalane konsulteerimine (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) äriseminaride ja konverentside korraldamine (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) ettevõtlusalane teenindamine, s.h. juhtimisteenuste osutamine (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) ärikontaktide, samuti teiste kaupade ja teenuste müük ja vahendamine (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) kirjastamine ja kirjanduse müük (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) reisikorraldaja teenuste osutamine (kehtetu alates kandest nr.4)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 500000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Tiit Tammemägi juhatuse liige, elukoht Saue vald, Harjumaa, isikukood 33907260277 (kehtetu alates kandest nr.6)
6. kanne Tiit Tammemägi juhatuse liige, isikukood 33907260277
* Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 20.06.1997 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on muudetud 04.12.2002
3. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) ettevõtteregistrist ümberregistreeritud Ida-Lääne Koolituse AS, reg. nr. 01214068
3. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
6. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
6. kanne 1. kandes muudetud juhatuse liikme elukoht
Väljatrüki lõpp

v

v
——– Original Message ——–

Subject: Juhtimise suuna koolitused, Avalik esinemine – Räägi & Sära!
Date: Mon, 5 Oct 2009 16:55:17 +0300
From: Eha Kägu <eha@emiewt.ee>

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=724″>AVALIK ESINEMINE  – RÄÄGI & SÄRA!

09. oktoobril, Tammsaare Koolituskeskuses. Härmo Saarm ja Peeter Tooma

Koolitus aitab Teil ette valmistada ennast oma mõtete professionaalseks esitamiseks avalikkuse ees. Paremad esinemis -ja esitlusoskused: tööl, ootamatutes -ja kujuteldavates situatsioonides.

Avaliku esinemise põhivõtteid ja koostööd meediaga tutvustavad oma ala professionaalid. Läbi praktiliste harjutuste juhendatakse Teid rakendama esinemisoskusi, mõjuva sõnumi koostamist ja edastamist. Läbi erinevate tehnikate õpetatakse parandama kõne- ja hääleorganite kasutamist, hingamist, diktsiooni. Leidma isikupära. Koolitus toimub väikeses grupis, mis võimaldab individuaalset lähenemist.

Kursuse sisu:

 • vastame küsimustele: miks, milleks, mida, kellele ja kuidas me esineme
 • kõne arusaadavuse ja mõjuvuse parameetrid: sisukus, emotsionaalsus, lihtsus, tihedus
 • suhtlemismärgid: hääle-, kõne-, kehakeele-, ja näomärgid
 • erinevad esitusstiilid
 • usutavuse ja veenvuse mõjurid
 • esinemiskrambi (pinge) ja konfliktsituatsiooni leevendamine
 • ajataju – tempo, liigendus, paus
 • suhtlus saatejuhi, kaasvestlejate, oponentidega
 • intervjuu, paneeldiskussioon, pressikonverents

Õppevorm: loeng videonäidetega, grupiarutelu, harjutused hingamis- ja artikulatsiooniaparaadi korrastamiseks, esinemine kaamera ees ja selle analüüs, tagasiside
Soodushind: 2600 kr (tavahind 2 900 kr+km)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=844″>PROJEKTIJUHTIMINE – EESMÄRGIST TULEMUSENI

14.-15. oktoobril ,Tammsaare Koolituskeskuses. Algis Perens
Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame.
Kuidas saavutada edu (tulu) aja ja info juhtimisel, olla efektiivne ressursside kasutamisel, enese ja  meeskonna juhtimisel.

Sihtgrupp: äriühingute-, allüksuste- ja arendusorganisatsioonide juhid, töötajad, spetsialistid, ettevõtjad.
Praegused ja tulevased projekti- ja meeskonnajuhid, kelle tegevus on seotud ühekordsete, tähtajastatud ja kindla rahalise ressursiga seotud tööde teostamisega.

Kursuse eesmärk: teil on võimalus omandada oskusi projekti juhtimiseks läbi süsteemse ülevaate projekti etappidest. Teoreetiliste teadmiste kinnitamiseks lahendatakse grupitöö käigus näitlikke projektiülesandeid. Võimalus küsida nõu töösolevate projektide kitsaskohtade ületamiseks.

Kursuse sisu:

 • Sissejuhatus projektijuhtimisse, ABC
 • Arendus- ja teostusprojektid
 • Lähteülesanne
 • Projektide eelhindamine
 • Projekti kavandamine
 • Projekti eelarve koostamine
 • Riskide käsitlemine projektides
 • Projekti läbiviimine ja lõpetamine
 • Projektigrupi juhtimine

Koolituse õppevorm: lühiloengud, mis vahelduvad diskussioonide ja grupitöödega

Soodushind: 6100 kr (tavahind 6 500 kr + km)

Lektor: Algis Perens, MBA

PSÜHHOLOOGIA ÕPITOAD:
Treener- koolitaja: Kristel Rannamees

19.oktoober  .a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=711″>ARENGUVESTLUSED, soodushind 2600 kr

22.oktoober  .a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=892″>MOTIVEERIMINE JA DELEGEERIMINE, soodushind 1300 kr

29.oktoober  .a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=870″>STRESSIJUHTIMINE, soodushind 1300 kr
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%!


Juhime Teie tähelepanu ka suvel avanenud võimalusele:

3. augustil alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.

Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja koolitusfirmadelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja, mis on avaldatud EASi veebiküljel .a href=”http://www.eas.ee/koolitusosak”>www.eas.ee/koolitusosak. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta ning taotleda saab vaid kord aastas.

Kuna toetust saab taotleda kord aasta jooksul, soovitame ettevõtjal oma koolitusvajadused eelnevalt läbi mõelda

Lugupidamisega,

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Tammsaare tee 47, Andrese torn VI korrus
Tel: 684 1252, 684 1250

.a href=”mailto:ewt@emiewt.ee”>ewt@emiewt.ee

.a href=”http://www.emiewt.ee/”>www.emiewt.ee

Kui Te ei soovi meilt koolitusinfot saada, saatke käesolev e-mail reply’ga tagasi, kirjutades subject-reale REMOVE