spam koolitus EMI EWT võlausaldaja huvide kaitsest

Received: from 87-119-166-193.tll.elisa.ee (HELO emiewt.ee) ([87.119.166.193])
by

*
——– Original Message ——–

Subject: Koolitus võlausaldaja huvide kaitsest 29.september
Date: Wed, 16 Sep 2009 17:16:25 +0300
From: EMI EWT <ewt@emiewt.ee>
References: <l>

VÕLAUSALDAJA HUVIDE KAITSE KOHUSTUSE RIKKUMISE KORRAL. KOHTUPRAKTIKA

29.september Tallinnas, Tammsaare Koolituskeskus

Sihtrühm: spetsialistid, kes tegelevad lepinguküsimuste lahendamisega nii era- kui avalikus sektoris

Kursuse eesmärk:

 • Saada kiire ja süsteemne ülevaade võlasuhte olemusest ja tekkimise alustest
 • Käsitleda lepingu sõlmimisega seonduvaid küsimusi
 • Analüüsida vigu lepingute sõlmimisel ja täitmisel
 • Pakkuda lahendusi, kui lepingupartner ei ole oma kohustust nõuetekohaselt täitnud

Käsitletavad teemad:

 • Võlasuhte olemus ja tekkimise alused
 • Leping, lepinguvabadus, lepingu sõlmimine. Kohtu õigus kujundada ja muuta võlasuhet
 • Isikud käibes, esindus. Lepingu vorm, tühisus ja tühistatavus
 • Lepingu täitmine. Täitmise nõuetekohasus, alternatiivtäitmine, rahaliste kohustuste täitmine. Intress võlasuhtes
 • Valikuvõimalused erinevate kohustuste täitmisel
 • Kohustuste rikkumise tagajärjed
 • Täitmise takistused. Rikkumise vabandatavus. Võlausaldaja õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral
 • Lepingust taganemine ja ülesütlemine

Õppevorm: interaktiivsed loengud ja arutelud

Lektor: Aase Sammelselg – Harju Maakohus

Soodushind: 1600 kr (tavahind 1900 kr)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=848″>JUHI FINANTSKURSUS – KOGU FINANTSTÕDE KAHE PÄEVAGA, 23.-24.september, soodushind 6100 kr (tavahind 6500 kr)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=889″>RIIGIHANKED PAKKUJALE – EDUKA OSALEJA 2 x 10 KÄSKU, 06.-07.oktoober, soodushind 4100 kr (tavahind 4400 kr)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=724″>AVALIK ESINEMINE – RÄÄGI JA SÄRA!, 09.oktoober, soodushind 2600 kr (tavahind 2900 kr)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=844″>PROJEKTIJUHTIMINE – EESMÄRGIST TULEMUSENI, 14.-15.oktoober, soodushind 6100 kr (tavahind 6500 kr)

.a href=”http://www.emiewt.ee/est/kalender/?productID=783″>INCOTERMS – TÕHUS TÖÖRIIST LOGISTIKAS JA VÄLISKAUBANDUSES, 16.oktoober, soodushind 2700 kr (tavahind 3300 kr)

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%!

Info ja registreerimine:

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS

Tel: 684 1251

.a href=”mailto:ewt@emiewt.ee”>ewt@emiewt.ee

.a href=”http://www.emiewt.ee/”>www.emiewt.ee

Kui Te ei soovi meilt koolitusinfot saada, saatke käesolev e-mail reply’ga tagasi, kirjutades subject-reale REMOVE

*

——– Original Message ——–

Subject: Uus koolitus EMI EWT-lt!
Date: Thu, 15 Mar 2007 14:44:08 +0200
From: EMI EWT <ewt@emiewt.ee>
To: undisclosed-recipients: ;

ENESEKEHTESTAMINE JA TOIMETULEK MANIPULATSIOONIGA
27. märtsil, Kolga mõisas
Hea töötaja!
 • Kas oled mõnikord tundnud, et tahaksid öelda “EI”, aga millegipärast ütled “JAH”?
 • Kas sinu elus on inimesi, kellega suheldes tunned sa pidevat sisemist ärevust ja ehk koguni hirmu?
 • Kas oled kogenud olukorda, kus sinu arvates usaldusväärne inimene on osutunud kahepalgeliseks?
Kui oled mõelnud miks see nii on, siis see koolitus on just Sulle
Koolituse sihtrühm: Kõik, kelle igapäevane töö on pingeline ning seotud suhtlemisega erinevate inimestega
Koolituse eesmärk: Osata igapäevases suhtlemises ära tunda manipulaatorit ja vastavalt manipulatsioonile käituda. Omandada enesekehtestamise võtteid. Õppida kehtestava käitumise abil edukalt toimima erinevates suhtlusolukordades
Käsitletavad teemad: manipulatsiooni olemus ja viisid. Manipulaatorid meie igapäevases elus, kuidas neid ära tunda? Millise võtetega manipulaator meid lõksu püüab? Inimese psühholoogilised kompleksid kui manipuleerimise mängumaa. Manipulatsioon erinevates rollides. Psühholoogilise kaitse meetodid manipuleerimise vastu – toimetulek verbaalse agressiooniga. Enesekehtestamise olemus ja enesekehtestamist nõudvad situatsioonid igapäevaelus. Enesekehtestamise verbaalsed ja mitteverbaalsed komponendid. Enesekehtestamine: alistuv, agressiivne, kehtestav käitumine. Võitja – võitja mudel, kahepoolse kasu printsiip suhtlemisel. Enesekehtestamise protsess (kaudne sõnum, sina – sõnum, mina – sõnum). Tagasiside andmine. Inimeste arusaamad, veendumused ja väärtushinnangud. Kuidas kehtestan ennast mina – minu sisemiste uskumuste muster
Koolituse õppevorm: Interaktiivsed lühiloengud, arutelud ja diskussioonid ning praktiline töö
Lektor: Kristel Rannamees – EMI EWT koolitaja ja treener, juhtimise ja psühholoogia suuna lektor
Uue koolituse tutvumishind: 2800 kr + km 18%, mis katab koolituse, jaotusmaterjali, lõunasöögi Kolga mõisa restoranisja kohvipausid
Kestus: 8 akadeemilist tundi (1 koolituspäev)
.a href=”http://www.kolgahotell.ee/est/kontakt/kuidastulla”>Toimumiskoht: Koolitus toimub romantilises Kolga mõisa õhustikus, kus legendi kohaselt võib kohtuda ka iidsete vaimudega. Mõis asub Harjumaal, umbes 50 km kaugusel Tallinnast. Vajadusel kindlustame transpordi Tallinnast Kolgale ja tagasi
.a href=”http://www.kolgahotell.ee/”>www.kolgahotell.ee
Veel EMI EWT koolitusi:
20.-21. märts ENESEJUHTIMINE Kolga mõisas
22.-23. märts LOOV PROBLEEMILAHENDUS JA INNOVATSIOON Kolga mõisas
22. märts ARENGUVESTLUSED Tallinnas
TERE TULEMAST, OLETE LAHKELT OODATUD!
EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Tel: 654 2001
.a href=”mailto:ewt@emiewt.ee”>ewt@emiewt.ee
.a href=”http://www.emiewt.ee/”>www.emiewt.ee
Kui Te ei soovi meilt koolitusinfot saada, saatke käesolev e-mail reply’ga tagasi, kirjutades subject-reale REMOVE

*

*