spam: optimum koolitus 2009 kuni 2006 saadetud meilid kollektsioon

Received: from kasutaja-2bf2e6 (195-50-193-73-dsl.est.estpak.ee [195.50.193.73])
by Relayhost2.neti.ee

——– Original Message ——–

Subject: Tule praktilisele koolitusele!
Date: Fri, 11 Sep 2009 05:23:09 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.   

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust „Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse lektoriks on pr. Thea Rohtla – tööõigusbüroo Labour Consulting OÜ tegevjuht-jurist, koolitaja.

Koolitus toimub 24.09.2009 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B Tallinn 10127).

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, büroojuhid, assistendid ja kõik, kes on huvitatud uuest töölepingu seaduse muudatustest.

1. juulil 2009 jõustus uus palju kirglikke vaidlusi tekitanud töölepingu seadus. Koolitusel toome välja uue ja vana seaduse peamised erisused, räägime kuidas vanadelt töölepingutelt uutele üle minna, millele uues seaduses tähelepanu pöörata ja millised on uuest seadusest tulenevad riskid. Räägitakse seaduse rakendamisest praktikas ja levinumatest vigadest töölepingutes ning jagatakse soovitusi ja nõuandeid tulenevalt töövaidluskomisjonide lahenditest. 

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
1.  Tööleping kui võlaõiguslik leping
2.  Töölepingu sõlmimine, töölepingu tingimused, töölepingu muutmine. Töölepingu ja selle muudatuste vormistamine, poolte tahteavalduste tegemine.
3.  Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused töösuhetes, sh
•	töötaja hoolsuse määr;
•	tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele;
•	töötasu ja kulude hüvitamine;
•	töö- ja puhkeaeg;
•	puhkus;
•	saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang.
4.  Õiguskaitsevahendite kasutamine töötaja suhtes, töötaja vastutuse piirangud, varalise vastutuse kokkulepe.
5.  Töölepingu lõppemine ja üleminek, sh
•	töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed, töölepingu lõppemise vormistamine;
•	töölepingu ülesütlemine (ülesütlemise viisid - korraline ja erakorraline ülesütlemine), ülesütlemise kord, ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine);
•	töölepingu üleminek.
6.  Muud olulisemad muudatused seoses uue töölepingu seaduse jõustumisega (töötukindlustus, töövaidlused).

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele 10.00 - 12.00 Koolitus 12.00 - 13.00 Lõuna 13.00 - 14.00 Koolitus jätkub 14.00 - 14.20 Kohvipaus 14.20 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 18.09.2009, on 1700 krooni(km-ga 2040 krooni). Koolituse tavahind on 2150 krooni (km-ga 2580 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Erki Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 24.09.2009 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel ”Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse hind mulle on 1700 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.
Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 55533789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Soodusregistreerumine koolitusele!
Date: Wed, 19 Aug 2009 18:46:10 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp.   

Tuletame Teile meelde, et kuni 21.08.2009 on võimalik registreeruda Optimum Koolitus OÜ maksukoolitusele „Põhjalikult maksumuudatustest ja uutest tõlgendustest” soodushinnaga.
Koolituse lektoriks on hr. Marko Saag - advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant, TTÜ rahvusvahelise maksunduse õppejõud, koolitaja.

Koolitus toimub 26.08.2009 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B Tallinn 10127).

Koolituse sihtgrupp on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid, raamatupidajad ja teised, kes puutuvad kokku ettevõtte finantsküsimustega.

Koolitusel räägime põhjalikult lahti kõik olulisemad maksuküsimused ettevõtjale.
Käsitlust leiavad järgmised teemad:
1. Käibemaks: 
Käibemaksu valdkonnas on viimasel ajal toimunud mitmeid olulisi muudatusi nii õigusaktides kui ka tõlgendustes. Samamoodi on hetkel koostamisel küllaltki ulatuslikud käibemaksuseaduse muudatused, mis peaksid jõustuma juba mõne kuu pärast. Seminari selles osas käsitleme detailselt muuhulgas järgmisi küsimusi:
•	Mida tõi endaga kaasa käibemaksumäära muutus? 
•	Käibe tekkimise hetk, kreeditarvete väljastamine, pikaajalised teenused, jne.
•	Käibe tekkimise koht, aeg ja maksustatav väärtus.
•	Ühe maksukohustuslasena registreerimine. 
•	Millised on sagedased vead ettevõtete käibemaksuarvestuses? 
•	Ulatuslikud ja olulised planeeritavad käibemaksuseaduse muudatused.
•	Olulisemad kohtulahendid.
2. Tulumaks:
Kuigi tulumaksuseaduses ei ole suuri muudatusi toimunud, on viimasel ajal ilmnenud mitmeid uusi tõlgendusi. Seminari selles osas leiavad käsitlemist muuhulgas järgmised teemad:
•	Muutunud seisukohad erisoodustuste maksustamises;
•	Lähetuste uus regulatsioon;
•	Autode maksustamine;
•	Täiendkoolituse maksustamine;
•	Vastuvõtukulude ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine;
•	Dividendide maksustamine;
•	Omakapitali tehingute maksustamine.
3. Sotsiaalmaks: 
Sotsiaalmaksu valdkonnas anname ülevaate sagedasematest vigadest sotsiaalmaksuarvestuses, sotsiaalmaksuga maksustatavatest väljamaksetest ja, sotsiaalmaksu tasumisest.
4. Maksukorraldus: 
Maksukorraldust käsitlevas osas anname detailse ülevaate muuhulgas järgmistest teemadest:
•	MKS §84 rakendamine maksuhalduri poolt viimaste kohtulahendite valguses (maksudest kõrvalehoidumise käsitlus);
•	Revisjoni või kontrolli läbiviimisel maksumaksja ja maksuhalduri õigustest ning kohustustest;
•	Dividendide klassifitseerimine palgaks.

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.00 Koolitus jätkub
14.00 - 14.20 Kohvipaus
14.20 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 21.08.2009, on 1700 krooni (km-ga 2040 krooni). Koolituse tavahind on 2150 krooni (km-ga 2580 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Erki Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 26.08.2009 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel „Põhjalikult maksumuudatustest ja uutest tõlgendustest”.
Koolituse hind mulle on 1700 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.
Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei 
soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 55533789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Soodusregistreerumine koolitusele!
Date: Wed, 05 Aug 2009 03:18:39 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp.   

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust „Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse lektoriks on pr. Thea Rohtla – tööõigusbüroo Labour Consulting OÜ tegevjuht-jurist, koolitaja.

Koolitus toimub 12.08.2009 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B Tallinn 10127).

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete juhid, personalijuhid, personalispetsialistid, büroojuhid, assistendid ja kõik, kes on huvitatud uuest töölepingu seaduse muudatustest.

1. juulil 2009 jõustus uus palju kirglikke vaidlusi tekitanud töölepingu seadus. Koolitusel toome välja uue ja vana seaduse peamised erisused, räägime kuidas vanadelt töölepingutelt uutele üle minna, millele uues seaduses tähelepanu pöörata ja millised on uuest seadusest tulenevad riskid. Räägitakse seaduse rakendamisest praktikas ja levinumatest vigadest töölepingutes ning jagatakse soovitusi ja nõuandeid tulenevalt töövaidluskomisjonide lahenditest. 

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
1.  Tööleping kui võlaõiguslik leping
2.  Töölepingu sõlmimine, töölepingu tingimused, töölepingu muutmine. Töölepingu ja selle muudatuste vormistamine, poolte tahteavalduste tegemine.
3.  Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused töösuhetes, sh
•	töötaja hoolsuse määr;
•	tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele;
•	töötasu ja kulude hüvitamine;
•	töö- ja puhkeaeg;
•	puhkus;
•	saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang.
4.  Õiguskaitsevahendite kasutamine töötaja suhtes, töötaja vastutuse piirangud, varalise vastutuse kokkulepe.
5.  Töölepingu lõppemine ja üleminek, sh
•	töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed, töölepingu lõppemise vormistamine;
•	töölepingu ülesütlemine (ülesütlemise viisid - korraline ja erakorraline ülesütlemine), ülesütlemise kord, ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine);
•	töölepingu üleminek.
6.  Muud olulisemad muudatused seoses uue töölepingu seaduse jõustumisega (töötukindlustus, töövaidlused).

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.00 Koolitus jätkub
14.00 - 14.20 Kohvipaus
14.20 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 06.08.2009, on 1700 krooni(km-ga 2040 krooni). Koolituse tavahind on 2150 krooni (km-ga 2580 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Erki Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 12.08.2009 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel ”Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse hind mulle on 1700 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.
Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks 
Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei 
soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 55533789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Workshop: „Kuidas ko ostada siirdehindade turuväärtuse määram ise dokumentatsiooni =?windows-1257?Q??”?=
Date: Wed, 05 Nov 2008 02:23:28 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.   

Optimum Koolitus OÜ kutsub Teid osalema praktilisel koolitusel „Kuidas koostada siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni?“.

Koolitus toimub 18.11.2008 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120 B Tallinn 10127).
Õppepäeva lektoriks on hr. Marko Saag, kes töötab advokaadibüroos Luiga Mody Hääl Borenius ning on TTÜ rahvusvahelise maksunduse õppejõud. Marko on koostanud mitmeid siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsioone ning on raamatu „Siirdehinnad Eestis” autor. 
Koolituse sihtgrupp on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, personali- ja koolitusjuhid, raamatupidajad ja teised, kes puutuvad kokku ettevõtte finantsküsimustega.

Alates eelmisest aastast kehtib detailne siirdehindade turuväärtuse määramise regulatsioon ning seda nii residendist kui ka mitteresidendist seotud isikutega tehtavate tehingute osas. 
Regulatsioonis toodud põhimõtted võib lihtsustatult koondada ühte lausesse - kõik tehingud seotud isikutega peavad olema teostatud turuväärtuses ning turuväärtuse kontrollimise hõlbustamiseks on teatud isikud kohustatud koostama detailse siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni. Nimetatud lausest saab tuua välja 3 olulist küsimust:
1.	Kes on seotud isikud? 
2.	Milliseid tehinguid silmas peetakse? 
3.	Kuidas määrata turuväärtust? 
4.	Kes peavad koostama detailse siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni? 

Rahandusministri määruse § 18 sätestab, et siirdehindade turuväärtuse määramise dokumenteerimisel lähtutakse üldistest majandustehingute dokumenteerimise nõuetest. Seejuures on kehtestatud nimetatud paragrahvi lg 1 kohaselt teatud isikutele kohustus koostada detailne siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsioon. Seega peaksid kõik seotud isikutega tehinguid tegevad isikud lähtuma siirdehinna turuväärtuse määramise dokumenteerimisel üldistest majandustehingute dokumenteerimise nõuetest ning teatud isikud järgima rahandusministri määruse §’s 18 kehtestatud täiendavaid dokumenteerimise nõudeid.

Juhul kui isikul on dokumentatsiooni koostamise kohustus, peab maksuhaldur TuMS § 50 lg 7 kohaselt andma andmete esitamiseks vähemalt 60- päevase tähtaja. Kuivõrd praktikas võtab korrektse dokumentatsiooni koostamine mitmetüübiliste tehingute puhul reeglina rohkem aega kui 2 kuud, oleks mõistlik alustada dokumentatsiooni koostamisega enne, kui maksuhaldur sellise nõude esitab. Dokumentatsiooni koostamisel on oluline mõelda ka seda, kas see koostatakse ex ante või ex post facto analüüsist lähtudes. Esimesel juhul dokumenteeritakse seotud isikutega tehtavad tehingud nn edasiulatuvalt ja teisel juhul tagasiulatuvalt. See, milline lähenemine valida, sõltub aga konkreetsetest asjaoludest. Üldreeglina on eelnevate aastate tehingute dokumenteerimine keerulisem.

Kuna tehingute dokumenteerimisel võib ilmneda, et tehingute hindasid tuleb korrigeerida, on igati soovitatav koostada dokumentatsioon enne majandusaasta aruande valmimist. Vastasel juhul võib selline korrigeerimine mõjutada juba kinnitatud aruannet.

Õppepäeva jooksul anname ülevaate, kuidas koostada siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni. Seejuures leiavad käsitlemist järgmised teemad:

•	Kuidas ja kui põhjalikult peaks koostama nn põhitoimiku? 
•	Kuidas dokumenteerida konsultatsiooniteenuste sarnaseid teenuseid ning teisi teenuseid? 
•	Kuidas dokumenteerida laene? 
•	Kuidas dokumenteerida kaupade müüki? 
•	Kuidas siirdehindade turuväärtuse määramise meetodeid rakendada ning leida andmeid? 
•	Kuidas koostada nn kulude jagamise kokkulepet? 
•	Kuidas kasutada siirdehindade regulatsiooni enda huvides? 

Ajakava: 
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele, hommikukohv.
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 07.11.2008, on 2300 krooni 
(km-ga 2714 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni (km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Erki Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 18.11.2008 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel “Kuidas koostada siirdehindade turuväärtuse määramise dokumentatsiooni?“. 
Koolituse hind mulle on 2300 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.
Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*

——– Original Message ——–

Subject: Uus praktiline kooli tus „Maksudest kõrva lehoidumise valu ja võlu“!
Date: Sun, 20 Apr 2008 18:40:23 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp.  

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ uut praktilist koolitust „Maksudest kõrvalehoidumise valu ja võlu“.

Koolitus toimub 06.05.2008 City Hotel Portus konverentsikeskuses (saal Flint, Uus-Sadama 23 Tallinn 10111)

Koolituse viib läbi hr. Marko Saag - Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant, koolitaja.

Koolituse sihtgrupp on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid, raamatupidajad ja teised, kes puutuvad kokku ettevõtte finantsküsimustega.

Jahenev majanduskasv avaldab mõju paljude ettevõtjate kasumile. Ellu jäämiseks tuleb vaadata üle nii müügipotentsiaalid kui ka kulude struktuur. Kulude kokkuhoiu osas mõeldakse sageli ka sellele, et kuidas hoida kokku makse. 
Maksude planeerimine ning maksudest kõrvalehoidumine evivad endas aga täiesti erinevaid tagajärgi.

Inglismaa endine rahandusminister on öelnud: “Erinevus maksude planeerimise ja maksudest kõrvelehoidumise vahel on vanglamüüri paksune.”

Koolituse käigus vaatame üldiselt maksude planeerimise karistatust ning käime läbi peamised planeerimise viisid ning nendega kaasnevad riskid.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
•	Maksude planeerimisest ja kõrvalehoidumisest üldiselt. 
Millised on maksumaksja õigused ja kohustused maksude tasumisel ning maksuhalduri õigused ja kohustused kontrollimisel? Kuidas maksuhaldur maksude tasumise kontrolli läbi viib ning millega tuleb arvestada? Maksuhalduri aktide vaidlustamine, jne. 
•	Maksude planeerimine ja riskid tulumaksu osas. 
FIE’de palkamine, dividendide maksustamine sotsiaalmaksuga, palga maksmine litsentsitasuna, lähetused ja päevarahad, isikliku sõiduauto hüvitised ja ettevõtte auto kasutamine, telefonilimiidid, siirdehinnad, raha kassas, jne. 
•	Maksude planeerimine ja käibemaks. 
Nn arvevabrikute probleem, käibemaksu deklareerimata jätmine, sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused, kinnisvara ja käibemaks, käibe maksustatav väärtus, jne. 

Koolituse ajakava:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 28.04.2008, on 2300 krooni 
( km-ga 2714 krooni). 
Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander-Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 06.05.2008 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel ”Maksudest kõrvalehoidumise valu ja võlu”. 
Koolituse hind mulle on 2300 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33 789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Tule koolitusele “Tulemuslik nõupidamine”!
Date: Wed, 05 Mar 2008 16:40:04 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <
Lp. 

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust ”Tulemuslik nõupidamine“.

Nõupidamine on üks kallimaid ja kasutatavamaid organisatsiooni kommunikatsiooni ja otsuste vastuvõtmise meetodeid. Nõupidamise oskuslik läbiviimine tõstab juhi autoriteeti ning mitteoskuslik mõjub vastupidi. 

Koolitus toimub 19.03.2008 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120 B Tallinn 10127).

Koolituse viib läbi pr. Laine Simson - juhtimiskonsultant / PhD, Regulus Consult OÜ juhataja.

Koolituse eesmärgiks on nõupidamiskäitumise ja nõupidamiskultuuri arendamine ettevõttes. Koolituse käigus omandavad osalejad teadmisi nõupidamiste olemuse, ettevalmistamise ja juhatamise kohta, saavad (video)tagasisidet nõupidamisprotseduurile ja -kultuurile ning ideid selle parendamiseks. 

Koolituse sihtgrupp on ettevõtete juhid ja spetsialistid, kelle eesmärgiks on parema kommunikatsioonisüsteemi loomine ettevõttes ning nõupidamiste läbiviimine ja tõhusamaks muutmine.

Koolituse sisu:
•	Millised on nõupidamise ja koosoleku erinevused? 
•	Perioodilised ja temaatilised nõupidamised, probleemnõupidamised, korralised ja operatiivnõupidamised.
•	Koosolekute ja nõupidamiste eesmärgid ning nende jaotuvuse planeerimine. Praktiline töö.
•	Nõupidamise ettevalmistus: temaatika, sisu, ülesanded, aeg, materjalid, tingimused, osalejad.
•	Nõupidamise ajaline jaotus ja sisu dünaamika. Nõupidamise tulemuskriteeriumite läbiarutamine. Praktiline töö.
•	Nõupidamise juhi oskuste arendamine (videoanalüüsid):
•	Nõupidamise alustamine, sissejuhatuse tegemine, korralduslike ja rollikokkulepete saavutamine, informatsiooni esitamine, nõupidamise juhtimine-ohjamine, aja jälgimine, osalejate kaasamine, ettevalmistava küsimise oskus, tagasiside, peegeldamine, kokkuvõtete tegemine, "sildade" loomine, osalejate tunnustamine, lõpukokkuvõtete tegemine.
•	Verbaalsete ja mitteverbaalsete mõjutusvahendite kasutamine. 
•	Nõupidamise tulemuslikkuse hindamine (praktiline harjutus: hindamise aluse täitmine) ja parenduste planeerimine tulevikuks. 
•	Kokkuvõte päevast

Koolituse ajakava:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine.

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 10.03.2008, on 2300 krooni (km-ga 2714 krooni). 
Koolituse tavahind on 2900 krooni (km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 19.03.2008 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel “Tulemuslik nõupidamine”. 
Koolituse hind mulle on 2300 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, ku see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33 789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*

——– Original Message ——–

Subject: Kõik puhkuse- ja pal gaarvestusest!
Date: Thu, 17 Jan 2008 00:03:00 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp.   

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust ”Kõik puhkuse- ja palgaarvestusest – probleemid ja lahendused?”.

Koolituse lektoriks on pr. Thea Rohtla - Labour Consulting tegevdirektor, koolitaja.

Koolitus toimub 30.01.2008 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B, Tallinn 10127).

Koolituse sihtrühm on personalijuhid ja -töötajad, juristid, raamatupidajad, ettev?tete juhid ja juhiabid jt. töösuhete korraldamisega tegelevad spetsialistid.

Koolitusel saate värskendada ja süvendada oma teadmisi palga- ja puhkuseseadusest. Koolitus on väga praktiline ning selle jooksul tuuakse palju näiteid tööõigusvaldkondade praktikast ja antakse soovitusi, kuidas erinevaid vigu vältida.
Käsitlust leiavad järgmised teemad:
•	Ülevaade puhkuseseadusest - puhkusegraafiku koostamine ja puhkusetasu arvutamine. Näited praktikast. 
•	Töötaja õigus kasutada puhkust ka siis, kui tööandja puhkuste ajakava ei koosta. 
•	Millised asjaolud takistavad puhkuse kasutamist? Kuidas saab töötaja sel juhul oma puhkust kasutada? 
•	Puhkuse kasutamine osade kaupa. Kas puhata saab ka päeva kaupa? 
•	Kasutamata jäänud puhkuse või selle osa nõudeõiguse kasutamine.
•	Kasutamata puhkuste hüvitamine. 
•	Puhkusetasu maksmise kord. 
•	Levinumad vead puhkusetasu arvestamisel.

•	Ülevaade palgaseadusest:
		palgaarvestuse põhimõtted,
		põhipalk kui tagatispalk,
		lisatasu kui tingimuspalk,
		juurdemakse tegemise kohustus,
		ajapalk ja tükipalk,
		palga maksmise kord, enamesinevad vead palgaarvestuses,
		preemiate maksmine.
•	Keskmise palga tagamine ja säilitamine, keskmise palga arvutamise kord
•	Palgast kinnipidamine:
		summade kinnipidamine töötaja nõusolekul või nõusolekuta,
		kohustuslikule väljamaksmisele kuuluv summa.

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus 
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.00 Koolitus jätkub 
14.00 - 14.20 Kohvipaus
14.20 - 16.15 Koolitus jätkub 
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 22.01.2008, on vaid 2300 krooni 
(km-ga 2714 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 30.01.2008 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel ”Kõik puhkuse- ja palgaarvestusest – probleemid ja lahendused?”.
Koolituse hind mulle on 2300 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Tule koolitusele “Tulemuslik arenguvestlus – juht ja alluv”!
Date: Mon, 10 Dec 2007 10:30:58 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.  

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust “Tulemuslik arenguvestlus - juht ja alluv”.

Koolitus toimub 19.12.2007 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120 B Tallinn 10127).

Koolituse lektoriks on pr. Mare Teichmann (PhD) - Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor, P. & M. Curie nim. Pariisi Ülikooli erakorraline professor, Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige.

Koolituse sihtrühm on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid ja teised, kes viivad oma ettevõttes läbi arengu- ja motivatsioonivestlusi.

Koolituselt saab osaleja häid teadmisi, kuidas siduda arenguvestlust muutuste juhtimisega ja kuidas aitab see püstitatud eesmärke edukalt teostada. Samuti on olulised juhi oskused enesekehtestamisel, eriti kui soovitakse tööd teha sama meeskonnaga veel pikka aega. Iga juht saab valida erinevate käitumismudelite vahel omale sobivaima – eelistades siis rohkem aktiivset või passiivset küsitlemist. 
Oluline on see, et oskaksime valida just õigeid lähenemisteid sõltuvalt püstitatud eesmärkidest. 

Koolituse teema- ja ajakava:
 8.30 – 9.00  Koolitusele registreerumine.
 9.00 – 10.30 Arenguvestlus ja muutuste juhtimine
•	Arenguvestlus ja personali arendamine
•	Tingimused töötaja arenguks
•	Kes teeb, mida teeb? Personaliosakond, juhtkond, tippjuhtide toetus, töötaja ise
•	Personali arendamise programmid
•	Teadmised professionaalses organisatsioonis, organisatsioon saab teadmisi juurde, teadmiste juhtimise eesmärk
•	Töötaja areng kui spiraal
•	Muutuste juhtimine, käitumuslikud reaktsioonid muutustele

Arenguvestluse osapooled
•	Arenguvestlus kui meetod
•	Arenguvestluse vajadus, arenguvestluse eesmärk
•	Arenguvestluse tulemus, arenguvestluse olemus
•	Töötaja isiksuse areng (Ü. Vooglaiu järgi)
•	Professionaalsus – erialane, ametialane ja suhtlemisalane kompetentsus
•	Töövõime ja tõhusus (prof. J. Ilmarine järgi)

10.30 – 10.45 Kohvipaus.

10.45 – 12.15 Enne arenguvestluse toimumist 
•	Juhtide probleemid ja tööstressorid (TTÜ uuring)
•	Töötajate absenteism ja presenteism kui stressi tagajärg ja majanduslik kaotus
•	Eesmärkide ja probleemide kaos, kaosest väljatulek
•	Töötaja eesmärgid ja organisatsiooni eesmärgid
•	Eesmärk, tegevus, tulemus
•	Edu valem

Töötaja eeltööd arenguvestluseks
•	Töötaja probleemide, eesmärkide audit (Kepneri meetodi kasutamine esmatähtsate probleemide leidmiseks)
•	Probleemi lahendusvariandid
•	Probleemi lahendamise etapid
•	Probleemi tunnetamine – kui kaotus, ähvardus või väljakutse
•	Teiste süüdistamine, Mina-kaitse
•	Eesmärgi püstitamine – lähi- ja kaugeesmärgid, eesmärgi püstitamise reeglid
•	Tegevusplaan ja tegevus
•	Töötaja SWOT-analüüs
Juhi eeltööd enne arenguvestlust

12.15 – 13.15 Lõuna.

13.15 – 14.45 Arenguvestluse läbiviimine
•	Aeg (arenguvestluse läbiviimise aeg, pikkus)
•	Arenguvestluse läbiviimise ajaplaan
•	Kaheks keeldu juhile, kes viib läbi arenguvestlust
•	Arenguvestluse näidiskava
•	Töötaja informeerimine arenguvestluse toimumisest
•	Arenguvestluse läbiviimise kord
•	Sagedased vead arenguvestlusel
•	Arenguvestluse toimumise koht
Arenguvestluse juhtimine
•	Alustamine, taju vead ja moonutused, vestluse kulgemine, lõpetamine
•	Juhi roll arenguvestlusel

14.45 – 15.00 Kohvipaus.

15.00 – 16.30 Töötajale tagasiside andmine arenguvestlusel
•	Juhi toimetulek alluvaga – veenmine, mõjustamisvõtted
•	Küsimuste esitamine
•	Ooteaeg
•	Miks räägib arenguvestluse läbiviija rohkem kui vajalik?
•	„Rasked“ alluvad, tüübid ja toimetulek
•	Avatud küsimused, suletud küsimused, aktiivne küsitlemine, passiivne küsitlemine
•	Aktiivne, tulemuslik kuulamine
•	Märkmete tegemine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 11.12.2007, on vaid 2300 krooni 
( km-ga 2714 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 19.12.2007 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel “Tulemuslik arenguvestlus - juht ja alluv”. 
Koolituse hind mulle on 2300 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, ku see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33 789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.

*
——– Original Message ——–

Subject: Soodusregistreerumine koolitusele!
Date: Wed, 14 Nov 2007 22:21:52 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp. 

Optimum Koolitus OÜ kutsub Teid kuulama olulist koolitust igale ettevõtjale ”Ettevõtja ja maksud – probleemid, lahendused ja seaduste muudatused”. 

Koolitus toimub 21.11.2007 City Hotel Portus konverentsikeskuses (saal Flint, Uus-Sadama 23 Tallinn 10111)

Koolituse viib läbi hr. Marko Saag, Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant, koolitaja.

Koolituse sihtgrupp on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid, raamatupidajad ja teised, kes puutuvad kokku ettevõtte finantsküsimustega.

Koolituse eesmärk on keskenduda ettevõtluses olulisematele maksuprobleemidele ja pakkuda välja nendele probleemidele lahendusi. Räägime ka sellest, millised seadusemuudatused on lähiajal tulemas.
Käsitlust leiavad järgmised teemad:
Omakapital ja maksud
-	Omakapitali erinevad elemendid;
-	Negatiivse omakapitali taastamine;
-	Reservide moodustamine;
-	Dividendide maksmise õiguslik regulatsioon (millal, kui palju, kuidas, jne);
-	Dividendide maksustamine;
-	Dividendide ümberklassifitseerimine palgaks;
-	Aktsia/osakapitali suurendamise ja vähendamise õiguslik regulatsioon;
-	Aktsia/osakapitali suurendamise ja vähendamise maksustamine;
-	Oma aktsiate/osade tagasi ostmise õiguslik regulatsioon ja maksustamine;
Äriühingu juhtimine ja maksud 
-	juhatuse liikme leping vs tööleping;
-	juhtimisteenuse osutamine äriühingu kaudu;
-	juhtimisteenuse tasu maksustamine;
-	hüved juhtimisorganitele ja nende maksustamine
Planeeritavad muudatused tulu- ja käibemaksu osas 
-	Muudatused 2008 aastal;
-	Tulumaks 2009 aastal.

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus 
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.00 Koolitus jätkub 
14.00 - 14.20 Kohvipaus
14.20 - 16.15 Koolitus jätkub 
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 16.11.2007 on vaid 1900 krooni ( km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2300 krooni ( km-ga 2714 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. 
Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
Tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.

*

——– Original Message ——–

Subject: Tule praktilisele koolitusele!
Date: Sun, 14 Oct 2007 23:28:57 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.  

Optimum Koolitus OÜ kutsub Teid kuulama igale ettevõtjale olulist koolitust „Probleemsed töösuhted - töötajate materiaalne vastutus, töötajate distsiplinaarvastutus ja töösuhte lõppemine”.

Koolitus toimub 31.10.2007 City Hotel Portus konverentsikeskuses (saal Flint, Uus-Sadama 23 Tallinn 10111)

Koolituse sihtgrupp on ettevõtte juhid, keskastmejuhid, personalijuhid-ja töötajad, raamatupidajad, sekretärid jpt.

Praktilise koolituse viivad läbi, tuginedes oma pikaajalistele töö- ja koolitamiskogemustele antud teemadel pr. Niina Siitam ja pr. Raili Karjane.

Koolituse eesmärgiks on anda praktilise sisuga ülevaade enamlevinud probleemidest töösuhetes, töötajate materiaalse- ja distsiplinaarvastutusega seotust. Sagedased on juhtumid, kus antud teemade käsitlemisel lõppeb osapoolte vaheline töösuhe, seepärast räägime ka sellest kuidas õieti lõpetada töölepingud ja mida teha siis, kui on vajadust suhelda Töövaidluskomisjoniga.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
1.Töötajate materiaalne vastutus
•	Millistel juhtudel kohaldatakse töötajale materiaalset vastutust?
•	Piiratud materiaalne vastutus.
•	Vastutuse ulatus.
•	Täieliku materiaalse vastutuse kohaldamise alused.
•	Millisel juhul võib töötajaga sõlmida täieliku materiaalse vastutuse lepingu?
•	Millal kohaldatakse kollektiivset materiaalset vastutust?
•	Kuidas jaotada kahju suuruse summat, kui kahju on tekitatud mitme töötaja süül?
•	Kahju hüvitamise kord (vabatahtlik või sunduslik).
2. Töötajate distsiplinaarvastutus
•	Distsiplinaarsüüteod ja distsiplinaarkaristused.
•	Distsiplinaarkaristuste liigid, nende erisused, erinevused, vastavus süüteole,
•	Distsiplinaarkaristuste määramise kord:
karistuse määramise tähtajad, karistuse aegumine;
karistuste asendamine teiseliigilise karistusega;
kuidas karistused vormistada (avaldus, ettekanne, seletuskiri, käskkiri);
nõuded töötaja tutvustamisele määratud karistusega;
mida teha, kui töötaja keeldub käskkirjale allakirjutamisest?
•	Distsiplinaarkaristuse vaidlustamise kord ja tähtajad.

Lektor: pr. Niina Siitam – Tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja.

3. Töölepingu lõpetamisega seotud olulisemad probleemid ja lahendused
•	Töölepingu lõpetamine erinevatel alustel, sagedasemad eksimused.
•	Töötaja algatab töölepingu lõpetamise.
•	Töölepingu lõpetamine seaduse kaitsealuste subjektidega.
•	Kui töötaja kaob ja temaga ei ole võimalik astuda kontakti, mis siis edasi teha?
•	Tööandja algatab töölepingu lõpetamise.
•	Töölepingu lõpetamise vormistamine - töölepingu lõpetamise protseduuris võib iga näpuviga saatuslikuks saada!
•	Töövaidluskomisjoni poole pöördumine. Milliste probleemidega töövõtjad tavaliselt Töövaidluskomisjoni poole pöörduvad? Millised on 2007. aasta enamlevinud juhtumid? Mida tööandja peaks teadma, et neid ära hoida või siis valutult lahendada?

Lektor: pr. Raili Karjane - Tallinna ja Harjumaa Tööinspektsiooni Töövaidluskomisjoni juhataja

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 11.30 Koolitus - lektor Niina Siitam
11.30 - 11.50 Kohvipaus 
11.50 - 13.20 Koolitus – lektor Niina Siitam
13.20 - 14.00 Lõuna 
14.00 - 16.15 Koolitus – lektor Raili Karjane
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 23.10.2007, on 1900 krooni 
(km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2320 krooni (km-ga 2737 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. 
Ühest firmast /asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, tunnistusi osalejatele ning kohvi- ja lõunapausi.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.

*

——– Original Message ——–

Subject: Lihavõttepühade soodustused – koolitus „ Kliendikeskne teenin damine”!
Date: Wed, 04 Apr 2007 23:27:15 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.

Optimum Koolitus OÜ kutsub Teid kuulama koolitust „Kliendikeskne teenindamine”.

Koolitus toimub 18. aprill 2007 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120 B Tallinn 10127).

Koolituse lektoriks on pr. Mare Teichmann (PhD), kes on Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor, P. & M. Curie nim. Pariisi Ülikooli erakorraline professor, Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige.

Koolituse sihtgrupp on ettevõtete juhid, klienditeeninduse juhid, personali-, müügi-ja turundusjuhid ning inimesed, kes on seotud klienditeenindusega ja klienditeenindajatega.

Koolitusel anname mitmeid asjalikke näpunäiteid, kuidas teenindust veel paremaks muuta, kuidas arendada enda ametialast suhtlemisoskust, kuidas ennetada konflikte ja kuidas neid lahendada. Anname erinevaid ideid ja pidepunkte parema teeninduskvaliteedi saavutamiseks. 
Käsitlust leiavad järgmised teemad:
Müük ja teenindamine 
•	teeninduse erinevused
•	müüme kliendikeskset teenindust
•	fix it – sell it or kill it!
•	orienteerumine kliendile
•	ostusignaalid
•	klientide hinnangud, kliendi ootused
•	kliendi otsused – nõustamine on kliendile otsustamise juures partnerlus
•	kliendi riskid
•	teenindaja 10 käsku
•	teenindaja professionaalsus
•	teenindaja kauba/teenuse kompetents
•	teenindaja suhtlemisalane kompetentsus

Suhtlemine teenindaja - klient
•	suhtlemistasandid
•	esmamulje, lahkumismulje
•	taju terviklikkus, ehk miks teenindaja eksib
•	stereotüübid ehk müüdid
•	taju vead ja moonutused, info tajumine
•	enesejuhtimine ehk teenindaja toimetulek oma emotsioonidega
•	johari aken
•	teenindaja maine loomine
•	suhtlemisvahendid
•	verbaalsed - sõnumid
•	mitteverbaalsed suhtlemisvahendid – hääl, silmside, poos, žestid jms.
•	nõustamine
•	sõnumi (info) edastamine
•	unustamine
•	infovahetus ehk kommunikatsioon
•	kommunikatsioon, mida kliendid ootavad
•	teenindaja roll kliendiga suhtlemisel
•	sõnumi arendamine
•	sagedased vead ehk miks sinust saadakse valesti aru

Kliendi probleemide lahendamine
•	kliendi mõjustamine
•	veenmine, manipuleerimisvõtted, sundimine
•	uudiskünnis
•	teenindamise lõpetamise tehnikad
•	küsimuste esitamine kliendile, küsimuste tüübid
•	teenindaja kasutab aktiivset kuulamist, märkmete tegemine
•	kliendi vajadused, vajaduste muutumine ja tarbimisühiskond

Klientide tüübid
•	rasked kliendid
•	erivajadustega kliendid
•	konfliktide lahendamine

Koolituse ajakava:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 10.04.2007 on vaid 1900 krooni ( km-ga 2242 krooni). 
Koolituse tavahind on 2200 krooni ( km-ga 2596 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
Tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
___________________________________________________________
Soovin osaleda 18.04.2007 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel „Kliendikeskne teenindamine” .
Koolituse maksumus mulle on 1900 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

*

——– Original Message ——–

Subject: Oluline koolitus igale firmale!
Date: Mon, 29 Jan 2007 12:31:10 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp. 

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust "Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine ettevõttes - olulised muudatused seaduses".

Et 1. märtsist 2007 jõustuvad paljud muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses, siis on päeva põhirõhk muudatustel töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisest ettevõttes, tuginedes peagi jõustuvatele seadusemuudatustele.

Koolitus toimub 08.02.2007 hotelli Comfort Hotel Oru Tallinn I korruse konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B, Tallinn 10127).

Koolituse viib läbi pr. Eva Tammaru - töötervishoiu konsultant.

Koolituse sihtgrupp on ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnanõukogu liikmed, tööohutuse spetsialistid, meditsiinitöötajad, haldusjuhid, personalitöötajad jne. - kõik, kes vastutavad tööohutuse ja selle korralduse eest ettevõttes.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:

·	Millised on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded turvalise töökeskkonna loomisel?
·	Millised on tööandja ja töötaja kohustused, õigused, vastutus?
·	Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine riigis ja ettevõttes.
·	Millised on töökeskkonna ohutegurid, võimalikud terviseriskid?
·	Füüsikalised, keemilised, füsioloogilised psühholoogilised ja bioloogilised ohutegurid. Üld- ja isikukaitsevahendid ning ohumärguanded.
·	Tööõnnetuse oht.
·	Kuidas viia ettevõttes läbi riskianalüüsi? Ohutegurite riskide hindamine.
·	Sisekontroll ja tegevuskava riskide ohjamiseks. 
·	Tervisekontroll.

Koolituse ajakava:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 31.01.2007 on vaid 1700 krooni ( km-ga 2006 krooni). Koolituse tavahind on 2200 krooni ( km-ga 2596 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus -10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat -10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
Tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
___________________________________________________________
Soovin osaleda 08.02.2007 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel "Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine ettevõttes - olulised muudatused seaduses". 
Koolituse maksumus mulle on 1700 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.

Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

*
——– Original Message ——–

Subject: Parim koolituspakkumine sel aastal!
Date: Tue, 05 Dec 2006 00:54:43 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp. 

Kutsume teid kuulama igale ettevõtjale olulist koolitust "Raamatupidamise aastaaruande koostamise sõlmprobleemid".

Praktilise koolituse viib läbi sel aastal Äripäeva Audiitorite TOPis 1. koha saanud Audiitorbüroo Toomas Villems tegevdirektor Toomas Villems.

Käsitletakse erinevaid teemasid, mida on vaja teada aastaaruande tegemisel, kuidas see koostatakse ja kinnitatakse, millele käesoleva majandusaasta aastaaruande koostamisel eriti on vaja tähelepanu pöörata. 
Räägime, kuidas vältida aastaaruandes enamlevinud vigu.

Koolitus toimub 14.12.2006 Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2 Tallinn 11101).

Koolituse sihtrühm on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad ja teised, kes puutuvad kokku ettevõtte finantsküsimustega.

Põhjalikku käsitlust leiavad järgmised teemad:

·	Aastaaruande koostamise ja kinnitamise käik.

·	Mida peab teadma vormistamisest (näidisaruande baasil).

·	Raamatupidamislikud hinnangud ja nende tähtsus aastaaruande koostamisel.

·	Varade väärtuse test - kuidas seda koostada ja milleks see vajalik on.

·	Ülevaade enamlevinud vigadest aastaaruande koostamisel ja vormistamisel.

Koolituse ajakava:
09.30 - 10.00 Registreerumine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 17.00 Koolitus jätkub

Koolituse maksumus teile, registreerudes enne 08.12.2006, on vaid 1900 krooni 
( km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus -10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat -10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ
Tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.

*

——– Original Message ——–

Subject: Tule praktilisele koolitusele!
Date: Wed, 08 Nov 2006 07:28:29 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp. 

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ koolitust: "JUHI TÖÖAEG,DELEGEERIMINE,TÖÖMOTIVATSIOONI TÕSTMINE".

Juhi töö tulemuslikkus ja aja kasutamise efektiivsus sõltub ennekõike oskusest delegeerida ja töötajaid tõhusalt tööle innustada ehk motiveerida.
Oskus delegeerida ja oma meeskonda motiveerida saab alguse ühelt poolt juhi eneseanalüüsist, oma tugevuste ja arenguvõimaluste avastamisest ja teisalt - alluvate heast tundmisest, nende vajaduste ja võimaluste arvestamisest. Sealt edasi saab minna konkreetsete tehnikate ja võtete kasutamisele, et olla edukas.

Koolituse lektoriks on pr. Mare Teichmann (PhD), kes on Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor, P. & M. Curie nim. Pariisi Ülikooli erakorraline professor, Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige.

Koolitus toimub 29.11.2006 hotelli Comfort Hotel Oru Tallinn konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B, Tallinn 10127).

Koolituse sihtrühm on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid, projektijuhid jt.

Koolituse sisu- ja ajakava:
9.00 - 10.30 Juhi tööaeg
Neli aja juhtimise taset:
·	Meelespidamine ja selle abivahendid
·	Planeerimine, prioriteetide määramine ja kontrollimine
·	Olla tõhus ja aktiivne
·	Unustamine, unustamise kiirus 
·	Meenutamine assotsiatsioonide meetodil
·	Näitlik katse
·	Eesti juhtide tööaeg (Eurostat andmetel), Eesti juhtide töötempo (TTÜ ja PE Konsult uuring, 2005)
Esmatähtsate tegevuste (prioriteetide) määramise tehnikad
·	Kepneri meetod, ABC- tehnika, Pareto analüüs
Aja juhtimine ja eesmärgid
·	Isiklikud eesmärgid, organisatsiooni eesmärgid
·	Eesmärkide liigid: lähi- ja kaugemad eesmärgid
·	Eesmärgi püstitamise reeglid
·	"If - then" plaan
·	Probleemide audit, probleemide lahendamise skeem
·	"Nõiaring" probleemidest
Aeg kui korvamatu ressurss
·	Muutused tööelus: aja ja ruumi muutus s.o. töö tuleb koju kaasa 
·	Kuhu kaob aeg? Kes või mis "varastab" minu aega?
·	Meetod: aja audit (ööpäeva ja tööaja audit)
·	Frustratsioon - töö sunnitud katkestamine enne eesmärgi saavutamist (Eesti ja Soome võrdlusuuring)
·	Microsoft-i kogemus
·	80 - 20 suhe tööde teostamisel ehk 80% tööst tehakse ära enne tähtaega 20% ajaga
·	Reservaeg
·	Eesti juhitide uuring (TTÜ, PE Konsult, 2005): töö ja pere konflikt (lähtuvalt aja kasutamisest)

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Delegeerimine
·	Juhtimistsükkel (planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine)
·	Delegeerimine
·	Miks delegeerida 
·	Miks alluv aktsepteerib delegeerimist 
·	Juhi tegevused 
·	Juhi tööaeg 
·	Keskastme juhi kohustused 
·	Kuidas alustada delegeerimist 
·	Miks mõned juhid ei delegeeri 
·	Juhi osa delegeerimisel 
·	Alluva osa delegeerimisel 
·	Vead delegeerimisel

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Töömotivatsiooni tõstmine
1.	Töömotivatsiooni teooriad
·	A. Maslow vajaduste hierarhia - motivatsiooni tõstmine vastavalt vajadustele, stiimulite leidmine vastavalt töötajate vajadustele
·	Herzbergi motivatsiooni mõjustamine teooria
·	MacClellandi isiksuse tüübid töömotivatsiooni järgi (saavutusvajadusega töötajad, suhtlemisvajadusega töötajad, võimuvajadusega töötajad) ja nenede motiveerimine
·	Enesemotivatsioon ja välised motivaatorid
·	Raha kui motivaator
·	Tunnustusvajadus
2.	Stimuleerimissüsteem
·	Tasude süsteemi eesmärgid
·	Alluva positiivse käitumise kinnistamine
·	Stiimulid
·	Stiimul - statuut iga stiimuli kohta
·	"Piits ja präänik"
·	"Kuuma pliidi" reegel 
·	Näited: stiimulid (stimuleerimissüsteemid) Eesti firmades
·	Rühmatöö - stimuleerimissüteemi loomine
14.45 - 16.15
3.	Kiitus
·	Tunnustamine
·	Tähelepanu ja kiituse mõju
·	Eneshinnang: kõrge, madal, adekvaatne, ebaadekvaatne
·	Enesehinnangu kujunemise olulised faktorid tööl
·	Mida tuleb kiita?
·	Kiitus mõjub motiveerivamalt kui...
·	Mitteformaalne tunnustamine
4.	Laitus
·	Laitus
·	Karistamine
·	EV Tööseadusandlus
·	Praktiline õppus ja video-analüüs - kiitus, laitus
5.	Tagasiside
·	Tagasiside ja tasustamine
·	Tagasiside on efektiivsem kui...

16.15 - 16.30 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 20.11.2006 on vaid 2200 krooni ( km-ga 2596 krooni). 
Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus -10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat -10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Meelika Sander
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi.

*
——– Original Message ——–

Subject: Soodusregistreerumine koolitusele!
Date: Mon, 16 Oct 2006 20:24:31 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp. 

Tuletame Teile meelde, et veel täna s.o 17.10.2006 on võimalik registreeruda Optimum Koolitus OÜ praktilisele koolitusele "Tööõigusprobleemid ja ettevõtja. Muudatused töölepinguseaduses" soodushinnaga!

Koolitus toimub 25.10.2006 Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2 Tallinn 11101).

Praktilise koolituse viib läbi pr. Thea Rohtla. 
Thea Rohtla on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Viimased kümme aastat juhtis Thea Tallinna ja Harjumaa ühte töövaidluskomisjonidest, ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning hinnatud lektor tööõiguse alal. Hetkel on Thea Labour Consulting OÜ tegevdirektor.

Koolituse eesmärgiks on anda praktilise sisuga ülevaade töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest ning neis toimunud muudatustest. Luubi all on töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise temaatika, puhkused, töövaidlused.

Koolituse sihtgrupp on ettevõtte juhid, keskastmejuhid, personalijuhid-ja töötajad, raamatupidajad, sekretärid jpt.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
·	Töölepinguseadusest tulenevad kohustused ja õigused 
·	Erinevad lepingutüübid 
·	Lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine 
·	Probleemid tööandja poolel, nende võimalikud lahendamise variandid 
·	Puhkuse andmise kord. Teised puhkuse liigid 
·	Puhkusetasu ja kasutamata puhkuse hüvitamine 
·	Tööaja kestus, tööaja korraldus ja arvestamine 
·	Puhkeaeg. Pühad ja tähtpäevad. Kaasused 
·	Näited Töövaidluskomisjoni praktikast - näpunäited ja kogemused

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Koolitus jätkub
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 16.15 Koolitus jätkub
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 18.10.2006, on vaid 1900 krooni 
( km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2320 krooni ( km-ga 2737 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus -10%. 
Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat -10%.

Kohtumiseni koolitusel!

*

——– Original Message ——–

Subject: Tule praktilisele koolitusele!
Date: Wed, 04 Oct 2006 10:32:44 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To: <>
Lp. 

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ koolitust "Tulemuslik arenguvestlus - juht ja alluv".

Koolituselt saab osaleja häid teadmisi, kuidas siduda arenguvestlust muutuste juhtimisega ja kuidas aitab see püstitatud eesmärke edukalt teostada. Samuti on olulised juhi oskused enesekehtestamisel, eriti kui soovitakse tööd teha sama meeskonnaga veel pikka aega. Iga juht saab valida erinevate käitumismudelite vahel omale sobivaima - eelistades siis rohkem aktiivset või pasiivset küsitlemist. 
Oluline on see, et oskaksime valida just õigeid lähenemisteid sõltuvalt püstitatud eesmärkidest. 

Koolituse lektoriks on pr. Mare Teichmann (PhD), kes on Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor, P. & M. Curie nim. Pariisi Ülikooli erakorraline professor, Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige.

Koolitus toimub 17.10.2006 hotelli Dzingel konverentsikeskuses (Männiku tee 89 11213 Tallinn, 2. korrus).

Koolituse sihtrühm on ettevõtjad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, personali- ja koolitusjuhid ja teised, kes viivad oma ettevõttes läbi arengu- ja motivatsioonivestlusi.

Päevakava:
 8.30 - 9.00  Koolitusele registreerumine.
 9.00 - 10.30 Sissejuhatus - arenguvestlus ja muutuste juhtimine
·	Arenguvestlus ja personali arendamine
·	Tingimused töötaja arenguks
·	Kes teeb, mida teeb? Personaliosakond, juhtkond, tippjuhtide toetus, töötaja ise
·	Personali arendamise programmid
·	Teadmised professionaalses organisatsioonis
·	Organisatsioon saab teadmisi juurde
·	Teadmiste juhtimise eesmärk
·	Töötaja areng kui spiraal
·	Muutuste juhtimine, käitumuslikud reaktsioonid muutustele
Arenguvestluse osapooled
·	Arenguvestlus kui meetod
·	Arenguvestluse vajadus, arenguvestluse eesmärk
·	Arenguvestluse tulemus, arenguvestluse olemus
·	Töötaja isiksuse areng (Ü. Vooglaiu järgi)
·	Professionaalsus - erialane, ametialane ja suhtlemisalane kompetentsus
·	Töövõime ja tõhusus (prof. J. Ilmarine järgi)
10.30 - 10.45 Kohvipaus.
10.45 - 12.15 Enne arenguvestluse toimumist 
·	Juhtide probleemid ja tööstressorid (TTÜ uuring, 2003)
·	Töötajate absenteism ja presenteism kui stressi tagajärg ja majanduslik kaotus
·	Eesmärkide ja probleemide kaos, kaosest väljatulek
·	Töötaja eesmärgid ja organisatsiooni eesmärgid
·	Eesmärk, tegevus, tulemus
·	Edu valem
Töötaja eeltööd arenguvestluseks
·	Töötaja probleemide, eesmärkide audit (Kepneri meetodi kasutamine esmatähtsate probleemide leidmiseks)
·	Probleemi lahendusvariandid
·	Probleemi lahendamise etapid
·	Probleemi tunnetamine - kui kaotus, ähvardus või väljakutse
·	Teiste süüdistamine
·	Mina-kaitse
·	Eesmärgi püstitamine - lähi- ja kaugeesmärgid, eesmärgi püstitamise reeglid
·	Tegevusplaan ja tegevus
·	Töötaja SWOT-analüüs
Juhi eeltööd enne arenguvestlust
12.15 - 13.15 Lõuna.
13.15 - 14.45 Arenguvestluse läbiviimine
·	Aeg (arenguvestluse läbiviimise aeg, pikkus)
·	Arenguvestluse läbiviimise ajaplaan
·	Kaheks keeldu juhile, kes viib läbi arenguvestlust
·	Arenguvestluse näidiskava
·	Töötaja informeerimine arenguvestluse toimumisest
·	Arenguvestluse läbiviimise kord
·	Sagedased vead arenguvestlusel
·	Arenguvestluse toimumise koht
Arenguvestluse juhtimine
·	Alustamine
·	Taju vead ja moonutused
·	Vestluse kulgemine
·	Lõpetamine
·	Juhi roll arenguvestlusel
14.45 - 15.00 Kohvipaus.
15.00 - 16.30 Töötajale tagasiside andmine arenguvestlusel
·	Juhi toimetulek alluvaga - veenmine, mõjustamisvõtted
·	Küsimuste esitamine
·	Ooteaeg
·	Miks räägib arenguvestluse läbiviija rohkem kui vajalik?
·	"Rasked" alluvad, tüübid ja toimetulek
·	Avatud küsimused, suletud küsimused, aktiivne küsitlemine, passiivne küsitlemine
·	Aktiivne, tulemuslik kuulamine
·	Märkmete tegemine

Koolituse maksumus teile, registreerudes enne 09.10.2006, on vaid 1900 krooni 
( km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni ( km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus -10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat -10%.

Kohtumiseni koolitusel!

*