spam: turism.ee ja zuper.ee Riia reis

Järjekordne kiri maksuvõlglaselt .a href=”http://turism.ee” target=”_blank”>turism.ee ja Hansalevi nimeliselt firmalt

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel HANSALEVI OÜ (10777652) maksude ja maksete vőlgu seisuga 14.07.2009 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 1 121,00 1 121,00 0,00
Intress 25 964,00 25 964,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 44 799,00 44 799,00 0,00
Kogumispensionimakse 4 143,00 4 143,00 0,00
Käibemaks 90 996,00 90 996,00 0,00
Maamaks 1 809,00 1 809,00 0,00
Sotsiaalmaks 121 378,00 121 378,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 2 420,00 2 420,00 0,00
KOKKU: 292 630,00 292 630,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal HANSALEVI OÜ (10777652) seisuga 14.07.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 2 062,36 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 14.07.2009 22:46 kajastatud andmed.

Received: from mail.turism.ee ([194.204.33.89])
(envelope-sender )
——– Original Message ——–

Subject: Reisi tasuta Riiga!
Date: Thu, 02 Jul 2009 14:06:14 -0000
From: Reisima.net <reisimanet@zuper.ee>
To:

Reisima.net

.a style=”font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; color: #000000; text-decoration: underline;” href=”http://www.turismiweb.ee/send/reisinet/” target=”_blank”>Kui sa ei näe kirja korrektselt, siis vajuta siia
.a href=”http://www.turismiweb.ee/redirect.php?id=gamereisi” target=”_blank”>email
Kui sa ei soovi enam Hansalevi OÜ ja partnerite pakkumisi, vajuta siia

d

turism.ee – Hansalevi OÜ
Asutuse aadress: Sõpruse pst 11-2
Asutuse telefon: 6818880

Korraldaja on maksuvõlaga Hansalevi

HANSALEVI OÜ (registrikood 10777652) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 06.06.2001 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 10.08.2007 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 05.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) HANSALEVI OÜ
4. kanne b) Lehe 68 Tallinn 13417
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Mario Pruul juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780224****
1. kanne Tauri Purkas juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780303****

zuper.ee – Hansalevi OÜ
Asutuse aadress: Sõpruse pst 11-2
Asutuse telefon: 6818880
administratiivne kontaktisik: Mario Pruul .a href=”mailto:mario@turismiweb.ee”>mario@turismiweb.ee
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel HANSALEVI OÜ (10777652) maksude ja maksete vőlgu seisuga 23.06.2009 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 1 121,00 1 121,00 0,00
Intress 25 964,00 25 964,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 52 585,00 52 585,00 0,00
Kogumispensionimakse 5 363,00 5 363,00 0,00
Käibemaks 144 369,00 121 218,00 0,00
Maamaks 1 809,00 1 809,00 0,00
Sotsiaalmaks 121 378,00 121 378,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 3 192,00 3 192,00 0,00
KOKKU: 355 781,00 332 630,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal HANSALEVI OÜ (10777652) seisuga 23.06.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 439,46 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 23.06.2009 14:54 kajastatud andmed.