ArenguLine: spam kutse

Received: from 159.187.191.90.dyn.estpak.ee ([90.191.187.159]

ArenguLine OÜ (registrikood 11273511) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 14.07.2006 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 28.07.2006 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 03.12.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 17.03.2009 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 22.06.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
4. kanne a) ArenguLine OÜ
4. kanne b) Vase 10-25 Tallinn 10125
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
5. kanne Jelena Kulikova juhatuse liige, isikukood 4590220xxxx
5. kanne Jekaterina Basnina juhatuse liige, isikukood 4830909xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.

arenguline.ee – ArenguLine
Asutuse aadress: vase 10 Tallinn
Asutuse telefon: 5540818
administratiivne kontaktisik: Jelena Kulikova arenguline@gmail.com
——– Original Message ——–

Subject: Seminar ENERGIA HIND 11.06.2009 EST
Date: Sun, 31 May 2009 00:00:34 +0300
From: ArenguLine <info@arenguline.ee>
To:

Kutsume Teid osaleda seminaril:

11.06.2009.a.

Arvutused ja lepingud

ENERGIA HINNA MÄÄRAMISEL

Hinnapoliitika 2009 aastal

Lektor: Märt Ots Konkurentsiameti peadirektor

K A V A S :

Riiklik järelevalve energiahinna- ja energiaturu reguleerimisel

  1. I. ARVUTUSED

Energia kehtivad piirhinnad ja valemid

Keskmised hinnad ja võrgutasud

Energia hindade tõusmine ja langemine. Peamised põhjused

Uute hindade kooskõlastamine. Hinna kinnitamise ja keeldumise alused

Energia aruande koostamise reeglid ja esitamise kord

  1. II. LEPINGUD

Müügihind lepingu järgi. Tüüptingimused. Kohustused

Tüüptingimuste muutmise õiguslikud alused

Müügihinna muutumise alused. Ümberarvutamise metoodikad

Vastutus kohustuste rikkumise eest

Vaidluste lahendamise tingimused ja kord

Seminari maksumus:

Tasumisel kuni 04.06.2009.a. 1790 krooni

Alates                                       05.06.2009.a.  –  1990 krooni

.a title=”blocked::http://www.arenguline.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=53″ href=”http://www.arenguline.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=53″>Programm .a title=”blocked::http://www.arenguline.ee/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=58″ href=”http://www.arenguline.ee/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=58″>Registreerimine

Kohtumiseni!

Vabandame, kui meie poolt saadetud kutse Teid hдiris.
Kui Te ei soovi saada meie poolt infot, siis palun saatke vastavasisuline teade .a title=”blocked::mailto:info@arenguline.ee” href=”mailto:info@arenguline.ee”>info@arenguline.ee Tдname!