spam: pankrotis Compromis Inkasso MaSu teeb rahakotis möllu

Spam kirja saatja on kustutatud Äriregistrist 18.10.2011
Received: from kontor3
by fim.fim.ee

v

——– Original Message ——–

Subject: MaSu teeb rahakotis möllu??
Date: Thu, 7 May 2009 14:37:04 +0300
From: Compromis Inkasso <info@compromis.ee>
Reply-To: info@compromis.ee
To:
.a href=”http://compromis.ee/index.php?id=68″ target=”_blank”>
Ostame Teid võlglasest vabaks
Võlanõuete müük on alternatiivne lahendus tänu millele tekivad Teil käibevahendid ja kaob vajadus kanda võlgnevuse sissenõudmise tõttu edasisi täiendavaid kulutusi. Võlanõuete müümine võimaldab Teil suunata nii ajalised kui materiaalsed ressursid põhitegevusega seotud äriprotsessidesse.Kohtuväline sissenõudmine – soodsaim ja kiireim viis panna arved laekuma
Meie tegevus võlgnevuse sissenõudmisel ei kahjusta mingil moel Teie mainet, sest hoiame hoolikalt ärisaladusi ning lähtume oma tegevuses heast äritavast.

Tuletame Teile meelde, et võlgnevuste sissenõudmise alustamisega viivitamisel halveneb oluliselt nõude rahuldamise tõenäosus, millega suureneb omakorda Teie kui võlausaldaja krediidirisk!

.a href=”http://compromis.ee/index.php?id=68″ target=”_blank”>
.a href=”http://compromis.ee/index.php?id=68″ target=”_blank”>
Antud e-kirja edastas Teile Compromis Inkasso heas usus, et sellest võib Teile kasu olla.
Kui Te ei soovi meilt enam tulevikus postitusi saada, siis palun andke sellest meile teada e-posti teel: .a href=”mailto:remove@compromis.ee”>remove@compromis.ee
Compromis Inkasso OÜ | Tornimäe 7-121, 10145 Tallinn | +372 683 7873 | .a href=”mailto:info@compromis.ee”>info@compromis.ee

v

Koopia spam kirja piltidest

compromis_inkasso1
compromis_inkasso1
compromis_inkasso2
compromis_inkasso2

v

domain: compromis.ee
registrant: CID:EEDIRECT:201530
admin-c: CID:EEDIRECT:201530
admin-c: CID:EEDIRECT:201531
nsset: NSSID:EEDIRECT:200891
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 03:45:30
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:201530
org: Compromis Inkasso LLC
name: Anti Kesamaa
e-mail: anti@fim.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:45:29

Maksumaksjal Osaühing COMPROMIS INKASSO (11056311) seisuga 22.07.2010 maksuvőlg puudub.

Osaühing COMPROMIS INKASSO (registrikood 11056311) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 20.07.2004 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 01.10.2004 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 30.07.2007 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 30.10.2007 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 30.09.2008 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
7. kanne kinnitatud 16.10.2009 (Muutmiskanne)
8. kanne kinnitatud 20.10.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) osaühing SCANDEHITUS (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne a) Osaühing COMPROMIS INKASSO
1. kanne b) Väike-Ameerika 19-201 Tallinn 10129 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne b) Luha 19 Tallinn 10131 (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne b) Villardi 24 Tallinn 10136 (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne b) Tornimäe 7-121 Tallinn 10145 (kehtetu alates kandest nr.8)
8. kanne b) Pärnu mnt 141 Tallinn 11314
1. kanne c) toidukaupade jae- ja hulgikaubandus, eksport ja kaubanduslik vahendustegevus (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ja kaubanduslik vahendustegevus (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) metsa ülestöötamine, puidu ost, müük, vahendamine ja puidutoodete valmistamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) toitlustamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) üldehitus- ja remonditööd (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) transporditeenused litsentsi mittenõudvas ulatuses (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) tehingud kinnisvaraga, kinnisvara haldamine, arendamine, hooldamine ja rentimine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) mootorsõidukite ja tööriistade hooldus, remont ja rent (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) investeerimine omavahendite arvelt (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) investeeringute juhtimine (kehtetu alates kandest nr.6)
2. kanne c) inkassoteenused (kehtetu alates kandest nr.6)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 42000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Külli Niinoja juhatuse liige, elukoht Maardu, isikukood 4520530 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Marko Kruusman juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3760310 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne Rainer Aalberg juhatuse liige, isikukood 3740526 (kehtetu alates kandest nr.7)
7. kanne Anti Kesamaa juhatuse liige, isikukood 3600608
2. kanne Külli Niinoja ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.2)
3. kanne Marko Kruusman ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.3)
7. kanne Rainer Aalberg ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.7)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 17.05.2004 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on muudetud 27.09.2004
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
6. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

domain: fim.ee
registrant: CID:EEDIRECT:9133
admin-c: CID:EEDIRECT:9133
admin-c: CID:EEDIRECT:9134
admin-c: CID:EEDIRECT:9135
nsset: NSSID:EEDIRECT:6537
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 04:56:59
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:9133
org: Finance Management LLC.
name: Külli Kariste
e-mail: kylli@digitalfruit.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:56:58

contact: CID:EEDIRECT:9134
org: Finance Management LLC.
name: Anti Kesamaa
e-mail: anti@fim.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:56:58

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Finance Management osaühing (10702750) maksude ja maksete vőlgu seisuga 22.07.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Intress 2 977,00 2 977,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 13 772,53 13 772,53 0,00
Käibemaks 29 642,00 29 642,00 0,00
Sotsiaalmaks 30 588,00 30 588,00 0,00
KOKKU: 76 979,53 76 979,53 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Finance Management osaühing (10702750) seisuga 22.07.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 757,84 krooni, sh tasumisgraafikus 3 757,84 krooni.
Kehtiva tasumisgraafikus oleva maksuvőla tasumise ajakava lőppkuupäev on 25.11.2010.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 22.07.2010 19:11 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.
fim.ee_tasumata_maksud_finance_management
fim.ee_tasumata_maksud_finance_management

v

Finance Management osaühing (registrikood 10702750) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 02.10.2000 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 02.01.2001 (Avaldatav muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 26.02.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 14.05.2002 (Avaldatav muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 05.12.2005 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
7. kanne kinnitatud 02.10.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Osaühing VALKOREL (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne a) Finance Management osaühing
1. kanne b) Harku 67 Tallinn 11612 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne b) Endla 22 Tallinn 10122 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Luha 19 Tallinn 10131 (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne b) Tondi 1 Tallinn 11313 (kehtetu alates kandest nr.7)
7. kanne b) Pärnu mnt 141 Tallinn 11314
1. kanne c) kinnisvaratehingud, kinnisvara haldamine ja hooldamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) konsultatsioonid ja koolitustegevus kestvusega kuni kuus kuud (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) metalltoodete tootmine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) metsa ülestöötamine, varumine, töötlemine ja vahendamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) puidu saagimine ja hööveldamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) toidukaupade jae- ja hulgikaubandus (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) toitlustamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) transporditeenused (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus, eksport-import ning vahendamine (kehtetu alates kandest nr.6)
2. kanne c) audiitorteenused; (kehtetu alates kandest nr.6)
2. kanne c) finantsalane nõustamine; (kehtetu alates kandest nr.6)
2. kanne c) raamatupidamisteenused ja -konsultatsioonid (kehtetu alates kandest nr.6)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni. (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne 160000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Paap Suurmaa juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3460922 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Kalev Selter juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3730508 (kehtetu alates kandest nr.3)
2. kanne Anti Kesamaa juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3600608
5. kanne Külli Kariste juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 4700429
2. kanne Paap Suurmaa ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.6)
3. kanne Kalev Selter ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.6)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 11.09.2000 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on muudetud 11.12.2000 (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne Põhikiri on muudetud 01.04.2002
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
6. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v