Artbase Reklaam OÜ spam kasutab pankrotis firma AS Erma domeeni

Midagi imelikku: 2004. detsembris pankrotistunud AS Erma domeeni alt saadab 2009 aprillis sõnumeid täiesti tundmatu isik Taavi Müürsepp, kes ei ole selle AS-iga seotud olnud.

Läheb selle tõttu pettuste, maksuvõlgade ja pankrotis saatjate nimekirja.
Received: from www.letterfly.eu (np-43-166.netpoint.ee [194.204.43.166]) by videovalve.ith.ee (Postfix) with ESMTP id A77D91F6C17 for

1. artbase.ee – Erma AS
Asutuse aadress: Narva 19A Lääne-Virumaa Rakvere 44311
Asutuse telefon: 56223123
administratiivne kontaktisik: Averi Õun .a href=”mailto:averi@hot.ee”>averi@hot.ee

v

Aktsiaselts Erma (registrikood 10032900, pankrotis) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 30.08.2004 (Likvideerimisel isiku uue asukoha järgses registriosakonnas registrikaardi avamise kanne)
2. kanne kinnitatud 23.12.2004 (Pankroti väljakuulutamiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Aktsiaselts Erma
1. kanne b) Jõe 5 Tallinn 10151
1. kanne c) jae- ja hulgikaubandus;
1. kanne c) kaubanduslik vahendustegevus;
1. kanne c) kinnisvara haldamine
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 400000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Eve Selberg pankrotihaldur, elukoht Tallinn, isikukood 46008010237
2. kanne Esindusõigus kuulub pankrotihaldurile.
1. kanne Kaupo Meier likvideerija, elukoht Tallinn, isikukood 36804050246 (kehtetu alates kandest nr.2)
* Mitme pankrotihalduri korral võib võlgnikku esindada iga haldur, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
* Likvideerijad esindavad aktsiaseltsi ühiselt. Juhatuse liikmetest likvideerijad esindavad ühingut nii nagu juhatuse liikmed.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
1. kanne Põhikiri on muudetud 09.08.2004
1. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
1. kanne 09.08.2004. a on vastu võetud lõpetamise otsus. (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Tallinna Linnakohtu kohtuotsusega 02. novembrist 2004 tsiviilasi nr 2/30-8175/04 on välja kuulutatud pankrot.
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) ettevõtteregistri reg nr 59023700
1. kanne b) Eelmine registrikaart asub Lääne-Viru Maakohtu registriosakonnas, aadress oli Narva mnt 19a Rakvere.
Väljatrüki lõpp

v

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Aktsiaselts Erma (PANKROTIS) (10032900) maksude ja maksete vőlgu seisuga 25.10.2009 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Intress 114 505,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 1 707,00 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 221,13 0,00 0,00
Käibemaks 279 821,00 0,00 0,00
Maamaks 646,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 72 043,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 223,00 0,00 0,00
KOKKU: 469 166,13 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Aktsiaselts Erma (PANKROTIS) (10032900) seisuga 25.10.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 400,78 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 25.10.2009 14:54 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v
——– Original Message ——–

Subject: reklaamid
Date: Mon, 27 Apr 2009 23:12:04 +0300
From: Taavi Müürsepp <taavi@artbase.ee>
Reply-To: taavi@artbase.ee
To:

Artbase Reklaam OÜ pakub:

  • Plakatid A4 – A0 formaadis PARIMA HINNAGA !
  • Välireklaam plakatid (pvc, kangas, pib, neobond) al. 150.- / m2
  • Valgusreklaamid
  • Kleebised (sõidukitele, ustele, siltidele, akendele) al. 200.- m2
  • Metallitööd (banneriraamid, reklaamkonstruktsioonid)
  • Trükised (visiitkaardid 1.50 tk)
  • Kujundustööd 300.- / h
  • E-mail otsepostitus 26 000 kontakti PARIMA HINNAGA !

Vaata veel !

.a href=”http://www.artbase.ee/” target=”_blank”>www.artbase.ee

Parimatega,

Taavi Müürsepp GSM: +372 53735317