Fortako OÜ kinnisvara ja maksuvõlg 1 043 792 krooni

Veel üks ilmselt lähiajal pankrotistuv späm kirjade saatja
Received: from apache by np-43-134.netpoint.ee with local (Exim 4.67)
(envelope-from

v

——– Original Message ——–

Subject: KASUTA MUIDU SAADA POOLDAJALE
Date: Fri, 12 Dec 2008 16:05:43 +0200
From: Fortaki OÜ <info@fortaki.com>
To:
fortaki maja
fortaki maja

Kui Te seda e-kirja korrektselt ei näe, siis vajutage .a href=”http://www.fortaki.com/maja.jpg” target=”_blank”>siia
.a href=”http://www.fortaki.com/”>

Käesolev kommertsteadaanne on Teile edastatud Fortaki OÜ poolt. Kiri on Teile saadetud heas usus, et Teil võiks kasu olla meie teenustest. Kui see kiri Teid häiris, siis kõige lihtsam viis tema kustutamiseks
on vajutada oma arvuti klaviatuuril Delete- klahvile. Kui Te ei soovi meilt tulevikus enam e-maili teel infot ega sooduspakkumisi saada, siis palun saatke tühi e-mail aadressile: info@fortaki.com

v

Seda kirja tuli veel 2 eksemplari 17. detsembril 2008

v

Fortaki OÜ maksuvõlg

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ FORTAKI (11264133) maksude ja maksete vőlgu seisuga 28.10.2009 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Käibemaks 1 042 796,53 0,00 0,00
Maamaks 996,00 0,00 0,00
KOKKU: 1 043 792,53 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal OÜ FORTAKI (11264133) seisuga 28.10.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 163 932,72 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 28.10.2009 21:57 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.
fortaki maksuvõlg tax liabilities
fortaki maksuvõlg tax liabilities

OÜ FORTAKI (registrikood 11264133) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Tartu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 20.07.2006 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 02.08.2006 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 21.05.2007 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 22.12.2008 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 02.03.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OÜ FORTAKI
1. kanne b) Ülikooli 6A Tartu 51003 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne b) Sõpruse pst 2-7 Tartu 50050
1. kanne c) tööstuskaupade jae-,hulgi-ja komisjonikaubandus,eksport,import ja vahendus (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) kinnisvaratehingud (va litsentseeritav tegevus) (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) kinnisvara hooldus, haldamine ja arendamine (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) interjööride dekoreerimine (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) konsultatsiooniteenused tegevusaladel (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) veoteenused Eesti Vabariigi piires autoga, mille registrimass ei ületa 3500 kg (va litsentseeritav tegevus) (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) toidukaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus, eksport ja vahendus (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) toitlustamine (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) metsamaterjali varumine ja ülestöötamine (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) metsa hooldus (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) puidu töötlemine (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) ehitus- ja remonditööd (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) sanitaartehnilised tööd (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) ventilatsioonitööd (kehtetu alates kandest nr.4)
2. kanne c) elektritööd (kehtetu alates kandest nr.4)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Jaak Parkel juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3460512xxxx (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Aleksandr Kabatski juhatuse liige, elukoht Kallaste, isikukood 3580813xxxx (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne Kalle Müürsepp juhatuse liige, isikukood 3500408xxxx (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne Aleksandr Kabatski juhatuse liige, isikukood 3580813xxxx
2. kanne Jaak Parkel ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.2)
3. kanne Aleksandr Kabatski ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.3)
5. kanne Kalle Müürsepp ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.5)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 10.07.2006 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on muudetud 01.08.2006, sisu: vastu on võetud põhikirja uus redaktsioon
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp