spam Ruta Uibo

v

v

——– Original Message ——–

Subject: Viimased vabad kohad
Date: Wed, 11 Oct 2006 15:37:10 +0300
From: Ruta Uibo <ruta@rkelu.ee>
To:

Elu mõte on elus endas

“Birthdays are good for you. Studies show that the people who have the most live the longest.”

Kui te tunnete end hästi, ärge muretsege. See läheb mööda.“

„Tõenäosus, et lõvi teile peatänaval vastu jalutab on üks miljonist. Kuid sellest ühest piisab täiesti.“

Esmaabi andmise oskust ei ole Teil vaja iga päev. Kuid kui Teil on pere, eriti kui majas kasvavad väikesed lapsed, siis on kindlasti parem, kui see oskus igaks juhuks olemas on. Kutsun Teid koolitusele, mille viivad läbi kiirabitöötajad – kes teavad täpselt, millised oskused ja teadmised on vajalikud, et ellu jääda.

Kas tasub enese ette valmistamisega oodata seni, kui on juba liialt hilja? Aitame Teil saada selgeks võtted, mida on vaja teada, et kiirabil oleks veel võimalus aidata!

Ka tööseadusandlus nõuab, et töökohtades oleksid esmaabiõppe läbinud inimesed. Pakume Teile võimalust saata oma töötajad Esmaabi põhikursustele.

Esmaabi põhikursus

Toimumise aeg:           16.-17.10.2006 Tallinnas eesti keeles, 26.-27.10.2006 Tallinnas vene keeles

Toimumise koht: Tallinnas: hotell Dzingel, Männiku tee 86

Kestus: 16 akad. tundi,  2 täistööpäeva (algus kell 9.00)

Korraldaja: Münt Grupp OÜ koolitusosakond Rahvakoolitus ELU

Lektorid: Mare Liiger või Margit Pärn (end. Levit) + abiõpetajad

Kursuse eesmärk on anda inimesele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kuna lektoriteks on kiirabitöötajad, siis teavad nad täpselt, millised on need situatsioonid ja olukorrad, kus kiire tegutsemine on elutähtis – eks teavad ja nemad kõige paremini, millal abi hiljaks on jäänud.

Käsitletavad teemad:

• õnnetusolukorra hindamine,
• kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi,
• elustamine,
• verejooksu peatamine,
• sidumine,
• šokis kannatanu abistamine,
• esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste,

kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral,
• teadvuse kaotanud inimese abistamine.

Esmaabi põhikursustel omandatud teadmisi on vajalik värskendada iga 3 aasta tagant.

Teie investeering: 925 krooni (+ KM)

Hind sisaldab: toimivat ning kasulikku koolitust, Tööinspektsiooni ja ARK-i poolt aktsepteeritavat tunnistust, trükitud materjale.

Registreerumine: Palume saata osalejate nimed ja isikukoodid koos ettevõtte kontaktandmetega (ettevõtte nimi, aadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-post) aadressil ruta@rkelu.ee. Tasumine toimub arve alusel.

Lisaiinfo: 56 66 3137, Ruta Uibo

Tee kingitus endale või oma asutuse töötajatele: aita säilitada elu!

Koolituse käigus tutvustame ka mõningaid tooteid, mida meilt osta on võimalik: www.myntgrupp.ee

Lugege põhjustest, miks esmaabi andmise oskus on oluline: http://www.myntgrupp.ee/sisu.php?leht=artikkel1

Pakkumistest loobumiseks saatke vastus LOOBUN aadressilt, mille soovite meie potensiaalsete klientide nimekirjast kustutada

Известно ли вам, сколь долго могут прожить без доступа кислорода клетки мозга? – В среднем не более 5 минут. Известно ли вам, сколь быстро приезжает на место Скорая помощь? – В Эстонской Республике бригада скорой помощи занимает места в машине и готова к выезду примерно на 4-й минуте после принятия вызова.

Известно ли вам, сколько людей ежегодно умирает или становится инвалидами в Эстонии из-за того, что очевидцы не смогли помочь? – 600-800. А сколько людей погибло или пропало без вести в катастрофе, случившейся с пароходом «Эстония»? – 852. Эти сведения заставили вас задуматься?

Именно поэтому трудовой кодекс требует, чтобы  на рабочих местах были люди, прошедшие курс обучения оказанию первой помощи. Предлагаем Вам возможность направить своих работников на курс обучения основам первой помощи.

Курс основ первой помощи (на русском языке)

Время проведения курса: 26.-27. okтябрья 2006 г.

Место проведения курса: Hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn

Hачало: 09:00

Организатор: отдел народного обучения Элу от ООО «Münt Grupp»

Лекторы: Маре Лийгер или Маргит Левит + другие

Цель курса: предоставить основы знаний о том, как спасти жизнь человеку, пострадавшему в результате несчастного случая или находящемуся в опасном для жизни болезненном состоянии.

Изучаемые темы:

• оценка ситуации при несчастном случае;
• порядок действий и вызова помощи при несчастном случае;
• реанимация;
• остановка кровотечения;
• перевязка;
• оказание помощи человеку, находящемуся в состоянии шока;
• первая помощь при ранениях, переломах, повреждениях суставов, отравлениях, ожогах,       обморожениях, внезапных заболеваниях;
• оказание помощи человеку, потерявшему сознание.

Знания, полученные на курсах по основам первой помощи, следует освежать через каждые 3 года.

Стоимость курса: 925 кроны (цена приводится бес налога с оборота)

В цену входит: удостоверение, признаваемое Трудовой инспекцией и Центром Авторегистра, печатные материалы.

Регистрация: просим прислать имена и личные коды вместе с контактными данными предприятия (наименование предприятия, адрес, имя контактного лица, телефон, адрес электронной почты) на адрес: ruta@rkelu.ee. Оплата производится на основании счета.

Дополнительная информация: 56 66 3137, Рута Уйбо

Сделай подарок себе или работникам своего предприятия: помоги сохранить человеческую жизнь!

В ходе обучения мы познакомим также с некоторыми материалами, которые можно будет у нас приобрести:

Аптечки первой помощи для учреждений, автоводителей, велосипедистов, а также для дома

Если вы желаете отказаться от получения дальнейших предложений, пошлите ответ ОТКАЗЫВАЮСЬ на адрес ruta@rkelu.ee

v