spam: Hansamentor

Received: from hansamen by a4.virtuaal.com with local (Exim 4.68) (envelope-from ) ——– Original Message ——– Subject: Õigusaktide kogumik juhile ja raamatupidajale – CD Äriabi 2008 Date: Wed, 02 Apr 2008 15:30:07 +0300 From: Hansamentor <info@hansamentor.ee> Reply-To: <info@hansamentor.ee> To: CD Äriabi 2008 .a href=”http://www.hansamentor.ee/toooo16.php?k=28&frn=42382″> sisukord ja tellimine CD Äriabi 2008 sisaldab 158 Äri, raamatupidamist, tööd, töötasu, … Read more