spam Preismann Koolitus: Teade on saadetud Teile heas usus

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )

Täitemenetlus. Füüsilise isiku maksejõuetus

——– Original Message ——–

Subject: Täitemenetlus. Füüsilise isiku maksejõuetus
Date: Thu, 11 Nov 2010 11:21:45 +0200
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Anname teada, et 9. detsembril 2010. a toimub koolitus PRAKTILIST TÄITEMENETLUSES JA FÜÜSILISE ISIKU MAKSEJÕUETUSMENETLUSES.

Koolitusel käsitletakse aktuaalset ja praktilist täitemenetluses – vara arestimist ja käsutuskeelu seadmise probleeme, sundtäitmisele allumise kokkuleppeid, nõuete konkurentsi täitemenetluses, pärandi inventuuri ja valitsemisega seonduvat, perekonnaseaduse rakendamist täitemenetluses, täitemenetlusregistriga seonduvat (sh info avaldamine pankadele) jpm. Samuti antakse selgitusi füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse probleemide osas – füüsilisest isikust võlgniku pankroti väljakuulutamise tagajärjed, võlgniku kohustustest vabastamise menetlus (avaldused, tähtajad, menetlusabi jm) ning kompromissi sõlmimine pankrotimenetluses. Räägitakse ka teemakohastest muudatustest õigusaktides (sh 1. jaanuaril 2010 jõustunud kohtutäituri seadusest ja kohtutäiturimäärustikust, samuti võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadusest).

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud programmist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada