Oluline Preismann koolitus spam

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )
id 1P8

e
——– Original Message ——–

Subject: Asjaõigus
Date: Wed, 20 Oct 2010 11:02:14 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Saadame Teile 18. novembril 2010. a toimuva koolituse OLULIST ASJAÕIGUSES: SERVITUUDID, TEHNOVÕRGUD, PANDIÕIGUS programmi.

Koolitusel käsitletakse asjaõiguse praktilisi küsimusi seoses servituutide kasutamisega, teedega ning tehnovõrkude ja –rajatistega seotud kitsendustega ning juurdepääsuõigustega avalikult kasutatavale teele; samuti probleeme seoses hüpoteekidega (tagatavad nõuded, tagatise ulatus: ebamõistlikult suur tagatis, järjekohad, aresti toime jm), õiguste ja servituutide pantimisega. Tuuakse ka näiteid teemadele vastavast kohtupraktikast ning antakse ülevaade 2009/2010. a muudatustest pandiõiguse regulatsioonis.

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud programmist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee.

Eemalda listist

e