spam tallinna konverentsid ja Personali Arenduskeskus: Ametikiri ja e-suhtlus kui ettevõtte visiitkaart

——– Original Message ——–

Subject: Kaks koolitust Tartus nädala lõpuni soodushinnaga!
Date: Mon, 9 Aug 2010 13:24:02 +0300
From: Personaliarendus <info@personaliarendus.ee>
Reply-To: Personaliarendus <info@personaliarendus.ee>
To:
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, vajutage .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/email/riikametikiri-0908″>siia.
See kiri on saadetud aadressile

Tere,

Ootame oma Lõuna-Eesti kliente osalema järgmistele Tartus toimuvatele koolitustele:

17. septembril 2010 kutsume ettevõtete juhte ja teisi riigihangetega seotud spetsialiste koolitusele Luubi all – muudatused Riigihangete seaduses 2010”, kus jagame värsket infot seoses 21. aprillil vastuvõetud Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega.
Veiko Vaske, Riigihangete Ameti vaidlustuskomisjoni liige, käsitleb lähemalt järgmisi vastuvõetud muudatusi:
Muudatused materiaalõiguses
 • Hankemenetlusest kõrvaldamise alused
 • Maksuvõlgade arvestus
 • Alltöövõtjate vahetamine
 • Hankelepingu tühisuse alused otsehangete korral
 • Uus registridokument “vabatahtlik teade”
 • Senine vaidlustus- ja kohtupraktika ning selle asjakohasus muudetud seaduse valguses
 • Muudatused vaidlustusmenetluses ja riiklikus järelevalves
 • Vaidlustuskomisjoni täiendavad volitused
 • Hankeklepingute tühisuse tuvastamine
 • Riigihangete Ameti seniste funktsioonide täitmine tulevikus

Täpsemat seminari programmi saate vaadata .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=3&page=67&action=show_details&”>siit ja osalemise tingimusi .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=4&page=67&action=show_details&”>siit.

Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=5&page=67&action=show_details&”>siin.

Seminari soodushind a´1 431 kr + km, kehtib registreerumisel kuni selle nädala lõpuni! Tavahind 1 590 kr + km.


14. septembril 2010 olete oodatud seminarile „Ametikiri ja e-suhtlus kui ettevõtte visiitkaart“.

Tänapäevasel internetiajastul, kus esmaseks kontaktiloomise vahendiks on tihtipeale e-kiri, on eriti oluline, et kiri suudaks jätta meist intelligentse ja usaldusväärse mulje. Seminari eesmärgiks ongi anda informatiivset teavet ja näpunäiteid korrektse ja hea kirja kirjutamiseks.
Loone Ots, dramaturg ja filosoofiadoktor, käsitleb lähemalt järgmisi teemasid:
 • korrektne dokumendikeel ja ametlik stiil
 • olulisemad kirjavahemärgid
 • suurte ja väikeste algustähtede, tühikute, emotikonide kasutamine
 • enamlevinud lühendite õigekiri
 • numbrite ja kuupäevade kirjutamine
 • õige lauseehitus
 • stiili, sh sõnavara valik võimalikust lugejast lähtudes
 • häma ja trafarettväljendite vältimine
 • võõrkeel eesti keeles- millal, kuidas, miks?
 • tüüpvead ja nende vältimine
Katrin Aedma, suhtlemiskoolitaja, kirjanik ja teeninduskonsultant, annab ülevaate meilietiketist:
 • milline on HEA kiri?
 • kirja toon- positiivsed ja välditavad väljendid, eitav ja jaatav toon
 • kirja stiil- üldlaiendid, süüdistav ja toetav kõneviis, vabandustelt ja põhjendustelt lahendustele suunatus
 • kirja visuaalne välimus ja ülesehitus- sh lõikude eraldamine, vormistamise nõuded
 • vastuskirja põhimõtted- millises järjekorras, milline info. Autoreply- millal ja kuidas kasutada.
 • kuidas lisada mahukas info; milline on informatiivne pealkiri, millal kasutada bcc-d jms)
 • efektiivne ajakasutus ehk tehnikad meililaviiniga edukaks toimetulekuks
 • peamised eksimused meilivahetuses
Anneli Külaots, Kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik, räägib ingliskeelse ametikirja korrektsest koostamisest:
 • kiri kui osa suhtluskultuurist – kuidas toimida globaliseeruvas maailmas?
 • kirja ülesehitus ja osad, vorm ja paigutus, põhilised õigekirjareeglid, kirjade tüübid (nt järelepärimised, pakkumised, tellimused, kinnitused, arved, meeldetuletused, kaebused, teated, kutsed jm), stiili valik.
 • valik ingliskeelsetes ametikirjades kasutatavaid väljendeid ja enamlevinud lühendeid.
 • sageli esinevaid eksimusi kirjade vormistamisel ja koostamisel.
 • reeglid multikultuurses keskkonnas, suhtlemine Euroopa Liidu institutsioonidega

Seminar toimub Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses.

Täpsemat seminari programmi saate vaadata .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=3&page=72&action=show_details&”>siit ja osalemise tingimusi .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=4&page=72&action=show_details&”>siit.
Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.

Seminari hind a’ 1 791 kr + km, kehtib registreerumisel kuni selle nädala lõpuni! Tavahind 1 990 kr + km.

Meeldivate kohtumisteni septembris!

Liana Keskpalu

Koolituse projektijuht

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=30&article_id=109&action=article”>Ootame kandidaate “Aasta Koolitusjuht 2010” konkursile!.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=71&”>

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=101″>


* Käesolev koolituspakkumine on saadetud Teile heas usus, et antud teema võiks Teile ja Teie organisatsioonile oluline olla. Palun andke meile teada edaspidistest soovidest koolituspakkumiste osas e-posti teel või telefonil 6 619 500. Juhul, kui Te ei soovi enam infot seminaride/konverentside kohta, siis tagastage saadetud kiri vajutades ”reply”.

v

personalikonverentsid OÜ tasumata maksud
personalikonverentsid OÜ tasumata maksud
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Personalikonverentsid OÜ (11266617) maksude ja maksete vőlgu seisuga 21.11.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Intress 4 450,06 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 39 387,18 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 3 818,00 0,00 0,00
Käibemaks 29 871,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 78 591,40 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 8 354,00 0,00 0,00
KOKKU: 164 471,64 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Personalikonverentsid OÜ (11266617) seisuga 21.11.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 16 438,86 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 21.11.2010 21:05 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

Juulis oli firma maksuvõlg 103 tuhat krooni, novembriks juba 164 tuhat krooni.