Erisoodustuste koolitus spam

Avaldan selle spam kirja heas usus, et see on kellelegi kasulik.

——– Original Message ——–

Subject: Erisoodustuste koolitus Rakveres.NB!Viimased kohad!
Date: Mon, 2 Aug 2010 09:35:04 +0300
From: “Kaja Mägise” <kaja.magise@stokmann.ee>
Reply-To: kaja.magise@stokmann.ee
> Tere, Kutsume Teid koolitusele:
>
> ERISOODUSTUSED
>
> Koolitus toimub:
> 18.augustil 2010 Pikk tn.26 Rakvere(Margeri maja 2.korrus koolitusklassis).
>
> algus 10:00
> koolituse lõpp 14:00
>
> Hind 960.- Koos käibemaksuga.
> (sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, tunnistust, kohvipausi)
>
> Lektor: Marina Podgornaja
> Tartu Haritlaste Liidu raamatupidaja-lektor ja KÜ juhatuse liige
>
> Eesmärk: Koolitusel antakse ülevaade neist kuludest, mis on enamlevinult
erisoodustusega maksustatavad ning kus on suuremad raskused
> mitmeti-tõlgendatavate paragrahvide rakendamisel.
>
> Sihtgrupp: Ramatupidajad, finantsjuhid, firmajuhid, personalijuhid ja
-töötajad, kõik need spetsialistid ja ametnikud, kes otseselt tegelevad
nii palga, laenude, lepingute, lähetuste, koolituste üle otsustamisega või
> tööajagraafikute koostamise ning muu kulude tasumise üle otsustamisega.
>
> Erisoodustuse kava:
> - Erisoodustused ja palk
> - Isikliku sõiduauto kasutamine
> - Sõiduki tasuta või soodushinnaga kasutada andmine
> - Laenu andmine
> - Töölähetuse maksustamine
> - Koolituskulud
> - Esinduskulude maksutamine
> - Ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine
> - Töötajate toitlustamisega ja tööriietega seotud kulud
> - Töötajate tervisega seotud kulude maksustamine
> - Kingituste annetuste maksustamine
> Koolituspäeval teeme olulisemad arvutuskäigud praktiliste ülesannetena
läbi . Kaasa kalkulaator.
>
>
>
> Info ja registreerimine
>
> Kaja Mägise
> müügikonsultant
> tel 7 402757
> mob 58379344
> kaja.magise@stokmann.ee
>
>
> Ülaltoodud info on saadetud Teile heas usus, et see on Teile kasulik.
Kui Te aga edaspidi ei soovi meie erinevate kursuste kohta
informatsiooni saada, saatke vastuskiri meile tagasi ja Teie e-maili aadress
> kustustatakse nimekirjast.
>