7 spam kogumik: personal.ee – Personal Partner OÜ

Seekord 7 kirja koolituse pakkujalt.

Teda iseloomustab gmail.com aadressi kasutamine ja kirja postitamine südaöösel kell 1 ja 3 vahemikus.

.

Spam kirja saatis

1. personal.ee – Personal Partner OÜ
Asutuse aadress: Kuhlbarsi 1, 10128 Tallinn, Harjumaa
Asutuse telefon: +372 5279999
administratiivne kontaktisik: Giro Povilaitis info@personal.ee
administratiivne kontaktisik: Juhan Uus juhan@adm.ee

Personal Partner OÜ (registrikood 10544592) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 05.04.1999
2. kanne kinnitatud 05.05.1999
3. kanne kinnitatud 22.11.1999
4. kanne kinnitatud 08.07.2002 (Avaldatav muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 01.02.2010 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
2. kanne a) Personal Partner OÜ
6. kanne b) Rävala pst 8 Tallinn 10143
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
4. kanne 100000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Giro Povilaitis juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3710530xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
3. kanne Põhikiri on muudetud 21.06.1999
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
5. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

.

——– Original Message ——–

Subject: Personalitöö oskused 1 päevaga
Date: Wed, 14 Apr 2010 02:08:27 +0300
From: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
Reply-To: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
To:

Töölepingud 10.03.2006 ja Dokumendihaldus 14.03.2006

See aasta on ettevõtetele keeruline. Tuleb järjest rohkem otsida võimalusi, kuidas veel paremini kokku hoida. Ratsionaalsusest saab võtmesõna. Enamlevinuimaks osutuvad lahendused, mille tulemusena lisatakse allesjäänud töötajatele uusi töökohustusi. Võib juhtuda, et kõik personalitööga seonduv jääb asutuse juhi enda, sekretäri või mõne muu töötaja kanda. Kuidas personalitööd efektiivselt ja nõuetekohaselt korraldada, selleks oleme välja töötanud intensiivse väljaõppekursuse, mis annab ülevaate kõigest, mida on vaja teada hästi toimivast personalitööst. Kursus on mõeldud inimestele, kes tegelevad ettevõttes personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi personalitööga seonduvast.

Kursus annab osalejatele praktilisi teadmisi ja oskusi personalitöö korraldamiseks ja tegemiseks organisatsioonis ning sobib neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku inimeste töölevõtmisega, personalitoimingute tegemisega ning töösuhetega kaasneva asjaajamisega.

PERSONALISPETSIALISTI INTENSIIVKURSUS – 1 PÄEVANE VÄLJAÕPE

Aeg ja koht: 20.aprill 2010 kell 10.00-16.00 Tallinn, Rävala pst.8  V korrus auditoorium 514

Lektor: Karin Kuimet, Mainori Kõrgkooli lektor

Kursuse sisu:

Personalijuhtimise ja personalitöö olemus, põhimõtted ja funktsioonid.
Tulemuslik töökorraldus. Töökorraldust ja tööjaotust reglementeerivad dokumendid (tööleping, töökorralduse reeglid, juhendid ja protseduurid).
Personaliarvestus.
Töötajate parima potentsiaali tagamine ja personalitöö mõju organisatsioonile.

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Kursuse hind: 2100.- kr

SOODUSHIND nüüd ainult  1295.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunat, kohvipause! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=48&cid=799″>siit või tel. 6556778, 5279999; e-mail .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee

Soovi korral saate tutvuda ka teiste koolitustega  .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri ja Teie e-maili aadress kustutatakse nimekirjast.

.
——– Original Message ——–

Subject: Maksuseadused 2010
Date: Mon, 19 Apr 2010 03:11:03 +0300
From: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
Reply-To: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
To:

.a href=”http://www.personal.ee/”>

See aasta on toonud meile palju muudatusi maksuseadustes. Et kõigist muudatustest ja probleemidest aru saada korraldame hetkel väga aktuaalse õppepäeva käsitlemaks mitmeid olulisi muudatusi maksuseadustes, millega anname ülevaate millised muutused tulevad, millised seadused toimuma hakkasid, milliseid probleeme on see  tekitanud ning milliseid lahendusi saame pakkuda uutes olukordades. Lisaks muudele olulistele muudatustele saate praktilise ülevaate palju probleeme tekitanud küsimusest lähetuse ja sõiduauto hüvitiste maksustamises ning erisoodustustest ja ka siirdehindade maksustamise võimalustest. Kindlustage oma teadmised maksuseadustes ja saavutage ühine arusaam maksuametnikega, kuna seoses mitmete muudatustega maksuseadustes ja probleemidega seaduste tõlgendamisel on tekkinud ettevõtetes probleeme seaduste rakendamisel. Alljärgneval õppepäeval annamegi praktilisi nõuandeid maksuseadustega toimetulekuks, et saaksite endale kindlustunde ka tulevikuks.

MAKSUSEADUSED 2010

Aeg ja koht  27.aprill 2010.a. kell 10.00-16.30 Tallinn, Rävala 8  V korrus auditoorium 514

Lektor Tõnis Jakob, Ernst & Young Baltic maksukonsultant ja audiitor. Äripäeva hinnangul nimetatud Eesti värvikaimaks lektoriks

Päevakava
Tulumaksuseadus ja selle muudatused, probleemid ja lahendused
Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2010 sh:
seotud isikute määratlemine
muudatused püsiva tegevuskoha maksustamisel
muudatused füüsilise isiku tulude maksustamisel, s.h. elukoha võõrandamisel

Lähetuste uus maksustamine – Vabariigi Valitsuse 25.06.09 määrus nr.110
Sõiduauto hüvitiste maksustamine
Nõuded dividendide maksustamisele
Probleemid laenudega seoses maksustamise muudatustega
Ettevõtlusega mitteseotud kulud
Probleemid tehingutes oma töötajate ja juhtidega
Probleemid siirdehindadega
Ja palju muid probleeme ning lahendusi
Küsimused – vastused

Käibemaksuseadus ja selle muudatused, probleemid ja lahendused
Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2010 sh:
Muudatused teenuste maksustamisel ja deklareerimisel:
– uued sätted teenuste käibe toimumise koha määratlemisel
– teenuste käibe deklareerimine ühendusesisese käibe aruandel
Välisriigis kauba või teenuse soetamisel tasutud käibemaksu tagastamine.
Aktsiisilaosiseste tehingute maksustamine
Maksuvabastus kauba impordil.
Tagatise nõude võimaluse kehtestamine.
Ühe maksukohustuslasena registreeritud isikute käibemaksuarvestus.

Kauba võõrandamise mõiste
Omatarbe, sh sõiduautode kasutamise maksustamine
Maksumäärad
Maksustatav väärtus
Väärtpaberi, mis annab omanikule kinnisasja kasutamise õiguse, maksustamine
Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
Arvega seotud muudatused

Ja lisaks paljude teiste käibemaksuseaduse muudatuste tõlgendamine ja probleemilahendused
Küsimused – vastused

Muud maksuseaduste rakendamisega seotud probleemid

Maksuameti ettekirjutused ja kohtupraktika

Koolituse hind: 1900.- kr
SOODUSHIND ainult  1395.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale veel lisasoodustus –10%

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, lõunat, kohvipausi! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=46&cid=724″>siit, 6556778, 5279999, e-mail .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee, .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega,  Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri

ja Teie e-maili aadress kustutatakse nimekirjast

.
——– Original Message ——–

Subject: Personalidokumendid ja -arvestus
Date: Fri, 23 Apr 2010 01:51:24 +0300
From: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
Reply-To: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
To:

Töölepingud 10.03.2006 ja Dokumendihaldus 14.03.2006

Personalitöötaja on asutuse võtmeisik, tema kanda on suurem osa asutuse dokumentatsioonist ning sellega seonduvalt lasub temal ka suur vastutus. Millised on kohustuslikud dokumendid töötaja töölevõtmisel, millised dokumendid aitavad anda ülevaadet töökohtade hindamisel ja töö tasustamisel, kuidas neid dokumente vormistada, kuidas pidada personaliregistrit ning personaliaruandeid? Nendele küsimustele vastuse saamiseks oleme kokku pannud koolituspäeva, mis annab osalejatele ülevaate personalitöös vajalikest dokumentidest, nende loomisest ja koostamisest, omavahelistest seostest ning dokumentide korrektse vormistamise ja haldamise nõuetest.

PERSONALITÖÖ DOKUMENDID JA PERSONALIARVESTUS ORGANISATSIOONIS

Aeg ja koht: 28.aprill 2010 kell 10.00-16.00 Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Lektor: Karin Kuimet, lektor, Mainori Kõrgkool

Kursuse sisu:

Personalidokumentide liigid organisatsioonides
Töölepingud (sõlmimine, muutmine, lõpetamine, peatamine, kokkulepped).
Organisatsioonisisesed personalitöö dokumendid ja nende koostamine.
Tööanalüüs ja ametijuhendite koostamine.
Töökohtade hindamise dokumenteerimine
Värbamise ja valiku dokumenteerimine
Personali hindamise läbiviimisega seonduvad dokumendid.
Töötajate koolitamise ja arendamisega seonduvad dokumendid.
Töökorraldust reguleerivad dokumendid.
Tööohutusjuhendid ja terviseriskide hindamise dokumendid.
Tööaja arvestusega seonduvad dokumendid
Töö tasustamise süsteemide loomine, kooskõlastamine ja kinnitamine
Personaliregistrid ja personaliaruanded: koostamine ja valik

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Kursuse hind: 2100.- kr

SOODUSHIND nüüd ainult  1295.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, lõunat, kohvipause! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=48&cid=801″>siit või tel.6556778, 5279999; e-mail .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee

Soovi korral saate tutvuda ka teiste koolitustega  .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri ja Teie e-maili aadress kustutatakse nimekirjast.

.
——– Original Message ——–

Subject: Tööõigusprobleemid ettevõtjal
Date: Mon, 26 Apr 2010 02:39:43 +0300
From: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
Reply-To: Personali Arenduskeskus <personaliarendus@gmail.com>
To:

Töölepingud 10.03.2006 ja Dokumendihaldus 14.03.2006

Kuna töölepingutega seonduv kütab jätkuvalt kirgi ja on juba tekkinud palju probleeme seoses kehtima hakanud uue Töölepingu seadusega, mis erineb oluliselt eelmisest seadusest nii sisu kui vormi poolest, siis korraldame koolituse neile, kes tahaksid töölepinguteemadel täit selgust saada. Mis siis muutus meie kõigi jaoks? Ja kas Teil on juba kõik vajalikud muudatused tehtud? Selgitamaks uut Töölepingu seadust, et jõuaksite veel oma dokumendid korrastada ja seadusega kooskõlla viia, korraldamegi selleteemalise põhjaliku koolituse, kus toome välja uue ja vana seaduse peamised erisused ning arutame koos esilekerkinud küsimuste üle ja seda nüüd eriti soodsalt arvestades ka väiksemaid võimalusi omavate ettevõtetega.

TÖÖÕIGUSPROBLEEMID JA ETTEVÕTJA. TÖÖLEPINGU SEADUS

Aeg ja koht  5.mai 2010 kell 10.00-15.30 Tallinn, Rävala pst.8 V korrus auditoorium 514

Lektor Thea Rohtla Labour Consulting Tööõigusbüroo tegevjuht, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Kursuse sisu

1. Tööleping  §1- §14
Mõiste, töötingimused, erijuhud, töölepingu sõlmimine alaealisega, tähtajaline tööleping, lepingueelsed läbirääkimised, muutmine, tühistamise erisused, tagajärjed.
– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

2. Töötaja kohustused, konkurentsipiirang, töölähetus  §15 – §27
Töötaja kohustused, tööandja korralduse sisu, raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused, õigus keelduda töö tegemisest, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirangu kokkulepe, selle kehtivus pärast töölepingu lõppemist, leppetrahv.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

3. Tööandja kohustused, töötasu, koolituskulud  §28 – §41
Töötasu suurus, majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, koolituskulud, töötasu mitte maksmine, vähendamine, kulude ja kahju hüvitamine.

– Peamised erisused võrrelduna varem kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

4. Töö- ja puhkeaeg  §42 – §53
Tööaeg, ületunni, öötöö ja töö riiklikul pühal, töö tegemise aja piirang, tööaja korraldus, valveaeg, alaealise tööle rakendamise piirang, igapäevane ja iganädalane puhkeaeg, tööaja lühendamine.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused


5. Puhkus, puhkusetasud ja ajakava  §54 – §71
Õigus puhkusele, põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapse- ja lapsehoolduspuhkus, õppepuhkus, põhipuhkuse andmine ja ajakava, puhkusetasu.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

6. Töötaja vastutuse piirangud  §72 – §78
Töötaja vastutus, töötasu alandamise ja kahju hüvitamise erisus, varalise vastutuse kokkulepe, kolmandatele isikutele tekitatud kahju, leppetrahv.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

7. Töölepingu lõppemine   §79 – §94
Töölepingu lõpetamine kokkuleppel, nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel. Töölepingu ülesütlemise viisid: korraline ülesütlemine, katseajal ülesütlemine, erakorraline ülesütlemine, kollektiivne ülesütlemine, piirangud, erisused.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

8. Ülesütlemise kord, tühisus ja vaidlustamine ja töölepingu üleminek  §95- §113
Ülesütlemisavaldus, tööandja ja töötaja etteteatamise tähtajad, vaba aja andmise kohustus, hüvitis, informeerimine ja konsulteerimine, tööturuameti teavitamine, kollektiivne ülesütlemine, ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine, kahju hüvitamine, nõuete aegumise erisus, töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul, informeerimine ja konsulteerimine.

– Peamised erisused võrrelduna kehtinud seadusega
– Küsimused – vastused

9. Vastutus ja rahatrahvid

10. Rakendussätted

11. Vajalikud muudatused seoses lepingute ümbervormistamisega.

Koolituse hind: 1900.- kr

SOODUSHIND nüüd ainult  1395.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%
Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause! (Hinnale lisandub käibemaks)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=49&cid=818″>siit 6556778, 5279999; e-mail .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee või .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Ülaltoodud info on saadetud Teile heas usus, et see on Teile kasulik. Kui Te aga edaspidi ei soovi meie erinevate kursuste kohta informatsiooni saada, saatke vastuskiri meile tagasi ja Teie e-maili aadress kustustatakse nimekirjast.

.

——– Original Message ——–

Subject: Kohustuslik TTOS koolitus – 06.05.2010
Date: Wed, 28 Apr 2010 02:46:27 +0300
From: Personali Arendus Keskus <personaliarendaja@gmail.com>
Reply-To: Personali Arendus Keskus <personaliarendaja@gmail.com>
To:

Töölepingud 10.03.2006 ja Dokumendihaldus 14.03.2006

Vastavalt  Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a. määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” peavad töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ning töökeskkonnanõukogu liikmed läbima täiendõppe vähemalt kord viie aasta jooksul, mõningatel juhtudel ka varem. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus on viimastel aastatel läbi teinud mitmeid muudatusi. Paljudes Euroopa riikides maksab tööandja ise töötajatele haigestumise korral hüvitust – see teema on ka Eestis päevakorral.
Koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES – SEADUSEMUUDATUSED

Aeg ja koht: 6.mai 2010.a. Tallinn, Rävala 8  V korrus auditoorium 514

Lektor:  Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkooli dekaan, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist, endine Tööinspektsiooni peadirektor

PÄEVAKAVA 10.00-17.00

– Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid;
– Töökeskkonnapoliitika arengusuunad Euroopa Liidus, võimalikud arengusuunad Eestis;
– Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS);
– Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks?
– Tööandja kohustused ja õigused (TTOS);
– Töötaja kohustused ja õigused (TTOS);
– Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes;
– Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, riskide haldamine, tegevuskava, sisekontroll;
– Miks paljudes Euroopa riikides tööandja maksab ise töötajatele haigestumise korral hüvitust? (ka Eestis sama teema päevakorral)
– Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Näiteid kohtupraktikast.

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Koolituse hind: 1900.- kr

SOODUSHIND Teile ainult  1395.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=54&cid=304″>siit,  6556778, 5279999; e-mail .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee või .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri ja Teie e-maili aadress kustustatakse nimekirjast.

.
——– Original Message ——–

Subject: Dokumendi- ja arhiivitöö asutuses
Date: Fri, 30 Apr 2010 01:47:08 +0300
From: Personali Arenduskeskus <personaliarendaja@gmail.com>
Reply-To: Personali Arenduskeskus <personaliarendaja@gmail.com>
To:

Arhiivitöö 22.02.2006 ja Maksuseminar 02.03.2006 Korras dokumendid ja korrektne dokumendihaldus on igas ettevõttes vajalik ja oluline. Millest lähtuda asutuse dokumendihalduse korraldamisel? Milliseid vigu vältida? Mis on oluline arhiivi füüsilisel korrastamisel? Miks koostatakse dokumentide loetelu? Kumb kehtib paber- ja digitaaldokumendi omavahelise vastuolu korral? Milliseid muudatusi dokumenditöös tuleb arvestada seoses uue Töölepingu seaduse jõustumisega? Kas ja kuidas kasutada arhiiviteenust? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saate vastused alljärgneval praktilisel õppepäeval. Alusta korrektse dokumenditööga!

DOKUMENDI- JA ARHIIVITÖÖ ETTEVÕTTES

Aeg ja koht: 6.mai 2010 a. Tallinn, Rävala pst 8  V korrus auditoorium 514

Lektor: Tiia Siir, Riigiarhiivi arhiivindusspetsialist

PÄEVAKAVA 10.00-15.30

 1. Millistest õigusaktidest ja standarditest lähtuda?
 2. Kas paberalusel või digitaalselt?
 3. Põhilised vead dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses.
 4. Dokumentide loetelu koostamine ja ajakohastamine.
 5. Asjaajamistoimikute moodustamine ja pidamine.
 6. Arhivaalide loetelu koostamine ja täiendamine.
 7. Arhivaalide hävitamine ning hävitamise dokumenteerimine.
 8. Arhivaalide korrastamise ja kirjeldamise põhimõtted.
 9. Arhiiviskeemi, -nimistu ja -kirjelduse koostamine.
 10. Digitaalse säilitamise probleemid.
 11. Muudatused seoses uue Töölepingu seadusega.

Koolitusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse.

Koolituse tavahind: 2100.- kr

SOODUSHIND nüüd ainult  1295.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunat ja kohvipausi! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=50&cid=732″>siit, 6556778; 5279999, .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee või .a href=”http://www.personal.ee/”>www.personal.ee

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri ja Teie e-maili aadress kustustatakse nimekirjast.

.