spam: optimum koolitus 2009 kuni 2006 kollektsioon koolitused

Received: from oldielan (88-196-83-19-dsl.kjj.estpak.ee [88.196.83.19])
by tibu.all-tec.ee (Postfix)

*

——– Original Message ——–

Subject: Septembrikuu koolituskava
Date: Tue, 18 Aug 2009 04:54:03 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
Reply-To: koolitus@version.ee
To:

OÜ Version Koolitus (koolitusluba 4343 HTM) kutsub Teid koolitustele septembris:


1. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I ja II”)

24. august – 11. september 17. 15-19. 45 Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2)
Lektor: Maire Otsus Finantsinspektsioon , audiitor
Koolituse hind: 3990.00 (lisandub KM)

2. FIE – palgatöö otsijast iseendale tööandjaks

8. september kell 10. 00-15. 15 Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2)
Lektor: Olavi Kärsna lektor, konsultant
Koolituse hind: 900.00 (lisandub KM)

3. Muudatused tulu-, sotsiaal-, maksukorralduse-, kogumispensionide-, ja töötuskindlustuse seaduses. Lähetus- ja koolituskulud. Sõiduauto kasutamine. Muudatused ravikindlustusseaduses ja haigushüvitiste arvutamise uus kord.

16. september 2009 kell 10. 00-15. 15 Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2)
Lektorid: Aule Kindsigo Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja ja Elmar Lind lektor,  konsultant
Koolituse hind: 1500.00 (lisandub KM)

4. Töölepingu seadusest raamatupidajatele (uued muudatused). Keskmise palga arutamise uus kord

22. september 2009 kell 10.00-16.00 Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2)
Lektor: Helve Toomla jurist, vabakutseline lektor, Luule Käis jurist, vabakutseline lektor
Koolituse hind: 1600.00 (lisandub KM)


Info ja eelregistreerimine 644 0371, 55 606076, .a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee, .a href=”http://www.version.ee/”>www.version.ee


*
——– Original Message ——–

Subject: Raamatupidamine aastal 2008
Date: Wed, 28 Nov 2007 14:33:04 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

RAAMATUPIDAMINE AASTAL 2008

5. detsember 2007 kell 10.00-15.00

Ülemiste Hotelli konverentsikeskus (Lennujaama tee 2)
Hind: 1500 krooni (lisandub KM)


ÕPPEPÄEVA SISU:

1. Raamatupidamise üldpõhimõtted (mis on õige ja õiglane, raamatupidamise alusprintsiipide lühiülevaade, raamatupidamise aastaaruande koostamine Eesti hea raamatupidamistava või IFRS kohaselt – poolt ja vastuargumendid).

2. Varade ja kohustuste väärtus (millises väärtuse kajastada müügiootel põhivara, põhivarade kaetava väärtuse testimine, põhivarade ümberhindlus, kinnisvarainvesteeringute ja bioloogiliste varade kajastamisest õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodil, pikaajaliste nõuete ja kohustuste diskonteerimine, eraldiste moodustamine ja hindamine).

3. Tulude ja kulude kajastamine (enamlevinumad küsimused tulude ja kulude periodiseerimisel).

4. Sissejuhatus äriühenduse ja kontserni arvestusse (mis on äriühendus ja milliseid meetodeid äriühenduse kajastamisel tohib kasutada, konsolideerimise eesmärk ja põhiolemus, tütar- ja sidusettevõtete kajatamine kontserniaruandes ja emaettevõtte eraldi aruandes).

5. Aastaaruande esitusviis ja nõuded lisadele (põhiaruannete skeemid ja nende muutmine, rahavoogude aruande koostamine, millal tuleb korrigeerida põhiaruannete võrreldavaid andmeid , enamlevinumad vead lisade koostamisel ning kuidas neid vigu vältida).
Lektor: SVEN SILING KPMG BALTICS AS Eesti Vabariigi vannutatud audiitor


Korraldaja: OÜ Version Koolitus (koolitusluba 4343 HTM)

Õppekavad on kodulehel www.version.ee
Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, 55606076, koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor


*
——– Original Message ——–

Subject: TULUDE, KULUDE JA RAHAVOOGUDE PROGNOOSIDE KOOSTAMINE
Date: Wed, 5 Dec 2007 17:38:05 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

TULUDE, KULUDE JA RAHAVOOGUDE PROGNOOSIDE KOOSTAMINE


14. detsember kl 10.00-15.00
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi 2)
Hind: 1500 krooni (lisandub KM)


Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsistid, ökonomistid, ettevõtete juhid, omanikud.

ÕPPEPÄEVA TEEMAD

1. Prognoosimise eesmärgid

2. Tulude prognoosimine

3. Kulude prognoosimine

4. Rahavoogude prognoosimine

5. Bilansi prognoosi koostamine

Lektor: MAIRE OTSUS Vannutatud audiitor

Maire Otsus on lõpetanud 1989.a. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal.
Praegu töötab Finantsinspektsioonis regulatsioonide ja aruandluse divisjonis usaldatavusnormatiivide spetsialistina (asendab divisjoni juhti),
kus tema tööülesandeks on krediidiasutuste ja investeerimisühingute tööd puudutavate regulatsioonide väljatöötamine ja selgitamine.
Vannutatud audiitor alates 1994, Eesti Audiitorkogu liige.


Korraldaja: OÜ Version Koolitus (koolitusluba 4343 HTM)

Õppekavad on kodulehel www.version.ee
Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, 55606076, koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor


*
——– Original Message ——–

Subject: KOOLITUSED NOVEMBRIS
Date: Tue, 30 Oct 2007 05:28:32 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg


Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma meie koolitustest novembris 20071. UUS! Uus elektriohutusseadus ja selle rakendusdokumendid. Muudatused ja kommentaarid. Uued elektriala standardid

15. novembril kl 10-16
Lektor: RAIVO TEEMETS TTÜ Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi dotsent
Hind: 1500 EEK

2. Toitlustusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine
20. novembril kl 10-16.00
Lektorid: MAIRE OTSUS vannutatud audiitor ja KAIA LOOB Maksu- ja Tolliameti kaudsete mak sude osakonna juhataja
Hind: 1500 EEK

3. Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis. Uus kirja ja e-kirja standard
21. novembril kl 10-17.
Vastab asjaajamise kutseeksami (ISO 15489-1:2004 Dokumendihaldus; EVS 882-1:2006. Uus kirja ja e-kirja standard) kutseoskustele ja nõuetele.
Lektor: TIIU-REET KÕRVEN Tallinna Tehnikaülikooli dokumendihalduse lektor
Hind: 1500 EEK.

4. UUS! Kliendihaldus ja selle olulisus kaasaegses ettevõttes
22. novembril kl 9.15-15.00
Lektor: MARE TEICHMANN (PhD), Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor
Hind: 1900 EEK

5. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I, II”)
26. novembrist-06. detsembrini kl 09.00-14.00.
Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse.
Kursuse viib läbi: LIIDIA MURDSALU Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamis-arvestuse lektor Hind: 3990 EEK

6. Kuluarvestuse korraldamine ettevõttes
28. novembril kl 10-15.
Lektor: ESTER VAHTRE EV vannutatud audiitor, Tallinna Tehnikaülikooli lektor
Hind: 1500 EEK


Õppepäevad toimuvad TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2

Õppekavad on kodulehel www.version.ee, kliki pealkirja.
Hindadele lisandub käibemaks.
Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,
koolitus@version.ee


Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor*
——– Original Message ——–

Subject: OKTOOBRI KOOLITUSKAVA
Date: Tue, 2 Oct 2007 03:23:37 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg


Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma meie koolitustest oktoobris 20071.
Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I, II”)

22.oktoobrist – 09. novembrini kl 17.15-20.00.
Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse.
Kursuse viib läbi: MAIRE OTSUS vannutatud audiitor
Hind: 3990 EEK

2. Kaubandusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine

23. oktoober kl 10-16.00
Lektorid:
MAIRE OTSUS vannutatud audiitor ja KAIA LOOB Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude osakonna juhataja
Hind: 1500 EEK

3. Ehitusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine

24. oktoober kl 10-16.00
Lektorid: SVEN SILING KPMG Baltics AS vannutatud audiitor ja KAIA LOOB Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude osakonna juhataja
Hind: 1500 EEK

4. Kinnisvaratehingute maksustamine käibemaksuga. Muudatused tulumaksu-seaduses ja isikliku sõiduauto ning töölähetuste kulude hüvitamise määrustes.

31. oktoober kl 10-16.00
Lektorid: AULE KINDSIGO Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja ja KAIA LOOB Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude osakonna juhataja
Hind: 1500 EEKÕppepäevad toimuvad TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2
Õppekavad on kodulehel www.version.ee

Hindadele lisandub käibemaks.

Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, 55606076, koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor


*
——– Original Message ——–

Subject: Mai koolituskava
Date: Wed, 2 May 2007 15:52:33 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg,

Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma Version Koolitus OÜ (koolitusluba 4343 HTM) õppepäevadest mais 2007


RAKVERES Rakvere Pensioniameti saalis (Tallinna mnt 30)

1. Puhkuste andmise korraldamine ja puhkusetasu arvutamine
15. mail kella 10-13.30
Lektor: LUULE KÄIS jurist, vabakutseline lektor
Hind: 900 EEK


2. Siirdehinnad ja maksustamine
23. mail kella 10-13.45
Lektor: VIRVE ARU Rödl&P artner Audit OÜ maksukonsultant
Hind: 1200 EEK


HAAPSALUS Haapsalu Tarbijate Ühistu saalis (Tallinna mnt 1)

1. Puhkuste andmise korraldamine ja puhkusetasu arvutamine
22. mail kella 10-13.30
Lektor: LUULE KÄIS jurist, vabakutseline lektor
Hind: 900 EEK


2. Siirdehinnad ja maksustamine
30. mail kella 10-13.45
Lektor: VIRVE ARU Rödl&Partner Audit OÜ maksukonsultant
Hind: 1200 EEK


TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2

1. Äriplaani koostamine ja finantseerimine
24. mail kella 10-16
Lektorid: JUHAN TEDER Tallinna Tehnikaülikooli professor VAMBOLA RAUDSEPP Tartu Ülikooli professor
Hind: 1350 EEK


2. Puhkuste andmise korraldamine ja puhkusetasu arvutamine
29. mail kella 10-13.30
Lektor: REET VARE Tööinspektsiooni peajurist
Hind: 1000 EEK


RAAMATUPIDAJATE KEVADPÄEVAD JÄNEDA MÕISAS
19.-20. maini
Lektorid: MARGUS TINITS Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees, VIRVE ARU Rödl&Partner Audit maksukonsultant, ARVO HAUG psühhiaater
Hind: 1600 EEK


Hindadele lisandub käibemaks.

Kõik õppekavad on kodulehel .a href=”http://www.version.ee/”>www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak

Tegevdirektor

55606076


*
——– Original Message ——–

Subject: Aprilli koolituskava
Date: Mon, 2 Apr 2007 19:43:51 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg,

Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma Version Koolitus OÜ (koolitusluba 4343 HTM) õppepäevadest aprillis 2007

TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2.


1. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I”)

16. aprillist 11. maini kella 17.15-20.00.

Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Lektor: MAIRE OTSUS Eesti Vabariigi vannutatud audiitor

Hind: 3900 EEK


2. Toitlustusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine

17. aprillil kella 10-16.00

Lektor: MAIRE OTSUS Eesti Vabariigi vannutatud audiitor, KAIA LOOB Maksu- ja Tolliamet

Hind: 1350 EEK


3. Siirdehinnad ja maksustamine

20. aprillil kella 10-13.45

Lektor: VIRVE ARU Rödl&Partner Audit OÜ maksukonsultant

Hind: 1000 EEK


4. Puhkuste andmise korraldamine ja puhkusetasu arvutamine.

24. aprillil kella 10-13.30

Lektor: REET VARE Tööinspektsiooni peajurist

Hind: 900 EEK


5. Raamatupidamine aastal 2007 – olulisemad põhimõtted ja muudatused Eesti raamatupidamises

25. aprillil kella 10-15.15

Lektor: SVEN SILING KPMG BALTICS Eesti Vabariigi vannutatud audiitor

Hind: 1350 EEK


Hindadele lisandub käibemaks.

Kõik õppekavad on kodulehel .a href=”http://www.version.ee/”>www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak

Tegevdirektor

55606076


*
——– Original Message ——–

Subject: Märtsikuu koolituskava
Date: Thu, 1 Mar 2007 18:36:32 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg,

Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma Version Koolitus OÜ (koolitusluba 4343 HTM) õppepäevadest märtsis 2007

TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2.


1. Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis – intensiivkursus sekretäridele 14. märtsil kella 10-17.

Vastab kutseeksami standardile ISO 15489-1:2004 Dokumendihal dus; EVS 882-2-1 Uus kirja ja e-kirja standard.

Lektor: TIIU-REET KÕRVEN Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Hind: 1350 EEK (+KM)


2. Perearstikeskuste majandustegevuse planeerimine, arvestus ja analüüs 20. märtsil kella 10.00-16.00

Lektor: MARGUS TINITS vannutatud audiitor

Hind: 1350 EEK (+KM)


3. Ehitusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine 20. märtsil kella 10-16.00

Lektorid: SVEN SILING KPMG Estonia, KAIA LOOB Maksu- ja Tolliamet

Hind: 1350 EEK (+KM)


4. Kaubandusettevõtte raamatupidamine ja maksustamine 27. märtsil kella 10-16.15

Lektor: MAIRE OTSUS Finantsinspektsioon, KAIA LOOB Maksu- ja Tolliamet

Hind: 1350 EEK (+KM)


5. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I”)

19.-30. märtsini kella 9-14. Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Lektor: LIIDIA MURDSALU Tallinna Tehnikaülikool

Hind: 3900 EEK (+KM)


6. Raamatupidaja täiendõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja III” )

27. märtsist – 30. märtsini kl 10-16.

Lektorid: VAMBOLA RAUDSEPP Tartu Ülikool, KAIA LOOB Maksu- ja Tolliamet, LEMMI ORO Rahandusministeerium, SVEN SILING KPMG Estonia, ESTER VAHTRA Tallinna Tehnikaülikool

Kursuse hind: 5400 EEK (+KM)


Kõik õppekavad on kodulehel .a href=”http://www.version.ee/”>www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak

Tegevdirektor


*
——– Original Message ——–

Subject: Veebruarikuu koolituskava
Date: Fri, 2 Feb 2007 18:40:43 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:
Hea klient,

Meil on hea meel kutsuda Teid OÜ Version Koolitus (koolitusluba 4343
HTM)õppepäevadele veebruaris
Tallinnas Eesti rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2:


1. 2006. majandusaasta aruande koostamine äriühingutes lähtudes
Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.
06. veebruaril kella 10-15.15
Lektor: ANNE NUUT OÜ Vallaste & Partnerid vannutatud audiitor
Hind: 1350 EEK

2. Maksud aastal 2007. (Muudatused sotsiaal- ja tulumaksuseaduses sh,
lähetuskulud, sõiduauto, reklaamkingitused, dividendid). Siirdehindade
maksustamine.  Maksuameti ettekirjutused ja kohtupraktika.
16. veebruaril kl 10-15.15
Lektorid: AULE KIN
 DSIGO
Maksu- ja Tolliamet maksude osakonna juhataja,
VAHUR KIVISTIK Hansa Law Offices advokaat
Õppepäeva hind: 1350 EEK

3. Perearstikeskuse majandustegevuse planeerimine, arvestus ja analüüs.
20. veebruaril kl 10-17.
Lektor: MARGUS TINITS  vannutatud audiitor
Õppepäeva hind: 1350 EEK

4. Põhivarade arvestus – soetusmaksumus või õiglane väärtus.
28. veebruaril kl 10-15.15
Lektor: SVEN SILING KPMG Estonia vannutatud audiitor
Õppepäeva hind: 1350 EEK

5. Kaasaegne eesti keel ja ärikirjade kirjutamine. 28. veebruaril kl10-16.15
Lektorid: ENE SEPP Tallinna Ülikooli lektor, TIIU KÕRVEN Tallinna
Tehnikaülikooli lektor
Õppepäeva hind: 1350 EEK


6. Itaalia õppereis 03.-10. maini 2007. Õppetöö teemal “Puhkuste andmise
korraldamine ja puhkusetasu arvutamine“
Paketi hind: 11800 EEK. Eelregistreerimine 12.märtsini 2007.


Kõik õppekavad on kodulehel .a href="http://www.version.ee/" target="_blank">www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076,
.a href="http://www.version.ee/" target="_blank">www.version.ee,
.a onclick="return
rcmail.command('compose','koolitus@version.ee',this)" href="mailto:koolitus@version.ee">koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak


*
——– Original Message ——–

Subject: Version Koolituse novembrikuu koolituskava
Date: Mon, 6 Nov 2006 19:59:38 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg,

Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma OÜ VERSION KOOLITUS (koolitusluba 1779 HTM) õppepäevadest novembris 2006:

TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2

1. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I”)

20. novembrist kuni 14. detsembrini kella 09-14.

Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Lektor: LIIDIA MURDSALU Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Hind: 3900 EEK.

2.Kinnisvaratehingute maksustamine käibemaksuga. Muudatused tulumaksuseaduses (31.05.06) ja isikliku sõiduauto ning töölähetuste kulude hüvitamise määrustes.

23. novembril kella 10 –15.

Lektorid: KAIA LOOB ja AULE KINDSIGO Eesti Maksu- ja Tolliamet

Hind: 1350 EEK

3. Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis – intensiivkursus sekretäridele.

28. novembril kella 10-17.

Vastab asjaajamise kutseeksami standardile (ISO 15489-1:2004 Dokumendihaldus; EVS 882-2-1 Uus kirja ja e-kirja standard) Annab ülevaate hästi toimivast dokumendisüsteemist organisatsioonis ja dokumentide korrektsest vormistamisest. Kursus sobib sekretäri või juhiabi kutsetunnistuse taotlejale, kuna hõlmab asjaajamise kutseeksami kõik teemad.

Lektor: TIIU-REET K&Otil de;RVEN Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Hind: 1350 EEK

4.Põhivarade arvestus ettevõttes – soetusmaksumus või õiglane väärtus.

01. detsembril kella 10-15.15.

Lektor: SVEN SILING KPMG Estonia audiitor

Hind: 1350 EEK

Eelregistreerimine:

1. Raamatupidaja II (planeeritav algus jaanuaris Hind: 3750 EEK)

2. Raamatupidaja III (planeeritav algus veebruaris Hind: 4990 EEK)

3. Itaalia kultuurireis (7 päeva mais) koos Germalo Reisidega.

Hind kalkuleerimisel: ća 11800 EEK

Kõik õppekavad on kodulehel .a href=”..//”>www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak

*
——– Original Message ——–

Subject: Maksukoolitus raamatupidajatele
Date: Mon, 23 Oct 2006 14:59:01 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud raamatupidaja

Raamatupidaja töö seisukohalt on väga oluline olla kursis kõikide muudatustega, mis toimuvad maksuseadustes kui ka töösuhteid puudutavates seadusnõuetes.

Koostöös tuntud spetsialistidega on valminud õppekava “Muudatused maksuseadustes ja tööõigusaktides”, milles anname praktilisi nõuandeid neis valdkondades üleskerkinud probleemide lahendamiseks.

Lugupidamisega

Ulvi Prümmel

Projektijuht

ÕPPEPÄEVA AJAKAVA

01. november 2006 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses

Eesmärk: Anda ülevaade hetkel olulistest ja määravatest muudatustest maksu- ja tööseadustes.

Kolmapäev, 01. november

10.00-12.30 Muudatused tulumaksuseaduses (31.05.06) ja isikliku sõiduauto ning töölähetuste kulude hüvitamise määrustes. Muudatused tööõigusaktides.

– 31.05.06 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatused;

 • Muudatused isikliku sõiduauto ja töölähetuste kulude hüvitamise määrustes;
 • Erisoodustuse aktuaalsed küsimused.

Lektor: AULE KINDSIGO Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja

12.30-13.00 Lõunavaheaeg

13.00-15.15 Tööõigusalased probleemid, vaidlused, võimalikud lahendused ja

uued uudised

– Töölepingu kohustuslikud ja valikuvabad tingimused: s.h. tööülesan-

nete sätestamine ja kirjeldus, ametijuhendid, palgatingimused, konku-

rentsikeeld.

– Probleemid puhkuste andmisel ja puhkusetasu arvestamisel-maksmisel.

 • Muudatused töösuhteid reguleerivates seadustes (mai- september

2006).

Lektor: THEA ROHTLA Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esinaine

Õppepäeva tasu: 1350 EEK+ km

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Korraldaja: Version Koolitu s OÜ

Reg nr 10095125

Koolitusluba 1779 HTM

Tel 644 0371

*
——– Original Message ——–

Subject: Version koolituse septembrikuu koolituskava
Date: Mon, 4 Sep 2006 12:16:50 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Austatud kolleeg,

Meil on hea meel kutsuda Teid osa võtma Version Koolitus OÜ (koolitusluba 1779 HTM)

koolitustest septembris 2006:

TALLINNAS Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses, Tõnismägi 2

1. Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis – intensiivkursus sekretäridele.

19. septembril kella 10-17. Vastab asjaajamise kutseeksami standardile (ISO 15489-1:2004 Dokumendihaldus; EVS 882-1:2005 Uus kirja ja e-kirja standard) Annab ülevaate hästi toimivast dokumendisüsteemist organisatsioonis ja dokumentide korrektsest vormistamisest. Kursus sobib sekretäri või juhiabi kutsetunnistuse taotlejale, kuna hõlmab asjaajamise kutseeksami kõik teemad.

Lektor: TIIU-REET KÕRVEN Tallinna Tehnikaülikooli lektor. Hind: 1350 EEK

2. Muudatused tulumaksuseaduses (31.05.06) ja isikliku sõiduauto ning töölähetuste kulude hüvitamise määrustes.

Aktuaalsed probleemid ja muudatused tööseadusandluses.

28. septembril kella 10-15.

Lektorid: AULE KINDSIGO Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja ja

REET VARE Tööinspektsiooni õigusosakonna peajurist

Hind: 1350 EEK

3. Raamatupidamise algõpe (vastab kutsestandardile “Raamatupidaja I”)

2.oktoobrist – 20.oktoobrini kell 17.30-20.00. Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Lõpetajad saavad tunnistuse. Lektor: MAIRE OTSUS Finantsinspektsiooni audiitor

Hind: 3900 EEK.

´

NB! Osates inglise keelt, avaneb sulle terve maailm!

4. Raamatupidamisalane inglise keel (36 akad t, algab 26. septembril)

Hind: 2990 EEK

Suhtlemisalane inglise keel edasijõudnutele (36 akad t, algab 14. septembril) Hind: 2200 EEK

Mõlemad kursused toimuvad aastaringselt (välja arvatud juuli ja august).

Kõik õppekavad on kodulehel .a href=”http://www.version.ee/”>www.version.ee, kliki pealkirja.

5. ÕPPEREIS TENERIFELE 28. novembrist – 05. detsembrini

Õppetöö teemal “2006. majandusaasta aruande koostamine”

Lektor: ANNE NUUT OÜ Vallaste ja Partnerid audiitor.

Registreerumine 15.septembrini.

Paketi hind: 9800 EEK

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,

.a href=”mailto:koolitus@version.ee”>koolitus@version.ee

Lugupidamisega

Tiiu Hazak

Tegevdirektor

*
——– Original Message ——–

Subject: Välisabivahendite rakendamisega tegelevate projektimeeskondade raamatupidamisalane koolitus 22. jaanuaril, 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamine 29. jaanuaril
Date: Sat, 12 Jan 2008 15:59:35 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

Välisabivahendite rakendamisega tegelevate projektimeeskondade raamatupidamisalane koolitus

22. jaanuar kell 10.00-16.00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses (Tõnismägi 2)
Hind: 1 900.- (lisandub KM)


KOOLITUSE TEEMAD JA PÄEVAKAVA

10.00-12.30
Projekti ettevalmistamine ja eelarve koostamine, rahavoogude planeerimine.
Projekti kulude eristamine organisatsiooni raamatupidamises. Sihtfinantseerimise kajastamine.
Näited ja rühmatööd.

Kohvipaus 11.30-11.45

12.30-13.00 Lõunapaus

13.00-16.00
Projektist teenitav tulu, projekt i kulude kajastamine projekti
partneri raamatupidamises.
Projekti kulusid tõendavad dokumendid ja
nende säilitamine.
Projekti abikõlblike kulude arvestus ja kajastamine:
kulude abikõlblikkuse periood, personalikulud.
Näited ja rühmatööd.

Projekti abikõlblike kulude arvestus ja kajastamine: üldkulud, transpordikulud, erisoodustused, lähetuskulud, ost ja rent, käibemeks.
Näited ja rühmatööd.
Küsimused ja vastused.

Kohvipaus 14.30-14.45


Lektorid: MARIKAI KARILAID ja REET TALLO BDA Eesti OÜ


2007. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamine

29. jaanuar kell 10.00- 15.15 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus (Tõnismägi2)
Hind: 1 900.- (lisandub KM)


Eesmärk:
Ülevaate andmine hea tava nõuetele vastava 2007.a. raamatupidamise aastaaruande sõlmküsimustest. Raamatupidamise aastaaruande vigade ja kogemuste analüüs.

ÕPPEPÄEVA TEEMAD JA AJAKAVA

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid.
2. Varade ja kohustuste väärtuse hindamine ja kajastamine bilansipäeval.
3. Tulude ja kulude periodiseerimine kasumiaruandes.
4. Rusikareeglid rahavoogude aruande koostamisel.
5. Nõuded raamatupidamise aastaaruande esitusviisile ja avalikustamise nõuetele.

Valik küsimusi, mida kursusel käsitletakse.

A. Varade ja kohustuste väärtuse hindamine: kuidas läbi viia põhivara kaetava väärtuse testimist ning kuidas kajastada põhivarade allahindlust, kuidas hinnata pikaajaliste eraldiste väärtust, millises väärtuses tuleb kajastada bilansis varusid, kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus õiglase väärtuse meetodil, lahkumishüvitiste väärtuse hindamine ja kajastamine.

B. Tulude ja kulude periodiseerimine: mis on valmidusastme meetod ja kuidas seda teenuste kajastamisel rakendada tuleb, millistest tingimustest tuleb lähtuda kaubamüügi periodiseerimisel.

C. Raamatupidamise aastaaruande esitusviis: nõuded põhiaruande kirjetele – milliseid muudatusi võib ettevõte bilansi ja kasumiaruande skeemis teha, kuidas koostada rahavoogude aruannet nii, et aruanne “läheb kokku ja vahesid ei teki”, milline informatsioon tuleb esitada raamatupidamise aastaaruande lisades?


Lektor: SVEN SILING Senior Audit Manager, Authorised Public Accountant
KPMG Baltics AS


Õppekavad on kodulehel www.version.ee, kliki pealkirja.

Info ja eelregistreerimine tel/faks 644 0371, GSM 55606076, www.version.ee,
koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor

*

——– Original Message ——–

Subject: KLIENDIHALDUS JA SELLE OLULISUS KAASAEGSES ETTEVÕTTES 22. novembril
Date: Tue, 13 Nov 2007 13:02:42 +0200
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:

KLIENDIHALDUS JA SELLE OLULISUS KAASAEGSES ETTEVÕTTES
22. novembril 2007 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse seminariruumis (Tõnismägi 2)
Hind: 1900 krooni (lisandub KM)


Eesmärk: Koolitus annab oskused kindlameelseks ja organiseeritud tegutsemiseks klientide haldamisel ja olemasolevate ja uute klientidega suhtlemisel

Sihtgrupp: kliendihaldurid, müügijuhid, tegevjuhid, turundusjuhid, omanikud, juhiabid, sekretärid
Neljapäev, 22. november

Õppetöö toimub kella 9.15 – 15.00

Suhtlemine kliendiga
• müüja ja teenindaja professionaalsus: erialane kompetentsus, suhtlemisalane kompetentsu s, ametialane kompetentsus
• uute kontaktide loomine: potentsiaalse kliendiga suhtlemise alustamine ja suhtlemise lõpetamine
• kümme käsku klientidega suhtlemisel
• suhtumine kliendisse
• käitumine
• aktiivsus
• empaatia
• kliendi isiksuse taju
• tuttavate klientidega seotud ohud

Kohvipaus 10.45-11.00

Müügitöö ja teeninduse rutiinid
• eesmärkide püstitamine
• lähi- ja kaugeesmärgid
• probleemide audit (Kepneri meetod)
• probleemi lahendamine
• kliendi ootused
• kliendi riskid
• kliendi nõustamine: professionaalsus nõustamisel
• kommunikatsioon, info edastamine – näitlek katse
• sõnumi planeerimine
• sõnumi edastam ine
• sõnumi arendamine – näitlik katse
• sagedased vead, mille tõttu kliendid ei saa meist aru
• suhtlemisvahendid: verbaalsed ja mitteverbaalsed
• mitteverbaalsed suhtlemisvahendid: silmside, poos ja liikumine, miimika ja zestid, riietus, hääl ja intonatsioon, keel, kõne, pausid, mitte-sõnad, kliendi huvi ja tähelepanu, huumor, isiksuse loomulikkus

Lõuna 12.30-13.15

Klientide haldamine
• ohud klientide haldamise juures
• süsteemi loomine kliendi halduseks
• kliendiregistrid
• müüja edu tingimused
• müüja suhtumine töösse
• „raske klient”: agressiivne klient, „asjatundlik” klient, „külapoe” ehk jutukas klient, „jäta mind rahule!” klient
• müügi- ja mõjustamisvõtted – manipuleerimine: veenmine, kliendi hoiaku muutmine, sõbralikkus ehk suhtleminse muutmine isiklikumaks, sundimine ja kehtestamine, ähvardamine (otsene ja varjatud ähvardamine) ehk ilmajätmise efekt, meelitamine, koalitsiooni moodustamine, kauplemine ehk „uksega näkku” müük, demagoogia, segadusse ajamine, hämamine
Kursuse viib läbi:

MARE TEICHMANN (PhD), Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogiaprofessor, P. & M. Curie nim. Pariisi Ülikooli erakorraline professor, Euroopa Töö- ja Organisatsioonipsühholoogia Professorite Nõukogu (ENOP) liige, AS PE Konsult partner


Korraldaja: OÜ Version Koolitus (koolitusluba 4343 HTM)

Õppekavad on kodulehel www.version.ee
Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, 55606076, koolitus@version.ee

Lugupidamisega
Tiiu Hazak
Tegevdirektor

*

——– Original Message ——–

Subject: Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis
Date: Tue, 10 Oct 2006 21:41:06 +0300
From: Version Koolitus <koolitus@version.ee>
To:
Austatud sekretärid, juhiabid, assistendid, bürootöötajad,
kantseleijuhatajad

Eesti vanim koolitusfirma OÜ Version Koolitus kutsub teid osalema õppepäeval
"Asjaajamine kaasaegses organisatsioonis. Uus kirja ja e-kirja standard",
mis vastab asjaajamise kutseeksami (ISO 15489-1:2004 Dokumendihaldus; EVS
882-1 Uus kirja ja e-kirja standard) kutseoskustele ja nõuetele.

Õppepäev toimub 17. oktoobril kella 10-17 Eesti Rahvusraamatukogu
konverentsikeskuses (Tõnismägi 2)

Õppepäeva eesmärk on anda teadmisi hästi toimivast dokumendisüsteemist
organisatsioonis ja praktilisi oskusi dokumentide korrektsest
vormistamisest. Õpetada ametikirjade koostamise põhimõtteid ja anda
ülevaade uuest kirjastandardist.

ÕPPEPÄEVA 
AJAKAVA

10.00-11.30  Muudatused asjaajamise korraldamisel. Dokumendihalduse
normdoku-mendid. Dokumendihalduse standard.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45- 13.15 Asutuse/ettevõtte dokumendihalduse korraldamine. Dokumendi
elukäik. Dokumendisüsteem. Dokumendihalduse alusdokumendid: asjaajamiskord,
dokumentide loetelu ja tööprotsessi kirjeldused.

13.15-13.45  Lõuna

13.45- 15.15 Dokumentide loomine. Uus kirja ja e-kirja standard EVS 882-1.
Head tavad kirjade ja e-kirjade koostamisel.

15.15-15.30 Vaheaeg

15.15-17.00 Praktilised ülesanded.

Lektor:  TIIU-REET KÕRVEN Tallinna Tehnikaülikooli dokumendihalduse lektor
Tiiu-Reet Kõrven on lõpetanud Moskva Ajaloo-Arhiivinduse Instituudi
arhivisti erialal. Töötanud õppejõuna Tallinna Kergetööstustehnikumis,
Audentese Ülikoolis ja käesoleval ajal Tallinna Tehnikaülikoolis, kus on
pälvinud nii üliõpilaste kui ka kaastöötajate austuse ja lugupidamise.
2005.aastal autasustas Eesti Vabariigi president Tiiu Kõrvenit Valge Tähe
teenetemärgiga asjaajamiskultuuri edendamise eest. Tema sulest on ilmunud on
raamat “Dokumendihaldus”.

Hind: 1350 EEK

Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, GSM 55606076, .a href="..//" target="_blank">www.version.ee,
.a onclick="return rcmail.command('compose','koolitus@version.ee',this)" href="mailto:koolitus@version.ee">koolitus@version.ee

*